[27.04.2023] Szkolenie on-line: Praca zdalna po zmianach w 2023 roku

Wprowadzane z dniem 7 kwietnia 2023 r. do przepisów Kodeksu pracy na stałe regulacje dotyczące pracy zdalnej w istotny sposób zmieniają dotychczas obowiązującą, "szczątkową" regulację w tym zakresie, zawartą w przepisach antycovidowych. Zamieniają również dotychczasowe przepisy kodeksowe dotyczące telepracy. Regulacje te są dosyć rozbudowane i przewidują liczne obowiązki po stronie pracodawcy. Ustanawiają wreszcie pracę zdalną okazjonalną, odnośnie której pojawia się bardzo dużo pytań praktycznych. Na szkoleniu omówione zostaną nowe przepisy Kodeksu pracy odnoszące się do pracy zdalnej.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

1. Pojęcie pracy zdalnej i wyłączenia pewnych prac spod możliwości wykonywania ich zdalnie

2. Uzgodnienie dotyczące pracy zdalnej

3. Wyjątkowa możliwość polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę. "Miękkie roszczenie" o pracę zdalną - zasadniczy obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną złożonego przez osobę uprzywilejowaną w oparciu o przepisy o pracy zdalnej lub nowe przepisy o elastycznej organizacji pracy oraz przesłanki odmowy uwzględnienia realizacji wniosku

4. Porozumienie dotyczące pracy zdalnej zawarte z organizacją związkową lub regulamin pracy zdalnej albo indywidualne porozumienie z pracownikiem

5. Obowiązkowa treść porozumienia lub regulaminu

6. Obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną (m. in. zapewnienie narzędzi i materiałów, zwrot ponoszonych kosztów) - zakres obowiązków pracodawcy

7. Możliwość ustalenia rozliczenia ekwiwalentem lub ryczałtem, różnice pomiędzy ekwiwalentem i ryczałtem, zasady ustalania

8. Wyłączenie spod przychodów pracownika świadczeń związanych z pokrywaniem kosztów pracy zdalnej

9. Kontrola pracy zdalnej

10. Wyłączenia w zakresie BHP

11. Zmiana formy, w jakiej składane są przez pracownika wnioski, dla których Kodeks pracy przewiduje formę pisemną

12. Praca zdalna okazjonalna

  • wnioski pracowników
  • ilość dni i skutki przekroczenia tej ilości
  • koszty pracy okazjonalnej
  • ilość dni pracy okazjonalnej w 2023 r.

13. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »