[23.05.2024] Szkolenie on-line: Obowiązek raportowania schematów podatkowych: zasady identyfikacji, procedura MDR, omówienie przykładowych schematów podatkowych oraz sporządzenie MDR-1 i MDR-3 na przykładach

Odwieszenie obowiązku raportowania schematów podatkowych ze względu na odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19, zmusiło podatników do raportowania zdarzeń spełniających przesłanki definicji schematu podatkowego. Pierwotne raportowanie schematu podatkowego, odbywa się na formularzu MDR-1. Należy jednak pamiętać, że każdy podatnik który dokonał jakiejkolwiek czynności związanej ze schematem podatkowym lub osiągnął korzyść podatkową z tego tytułu w okresie rozliczeniowym dla podatku, którego schemat dotyczy, ma obowiązek składania raportu na formularzu MDR-3. Co istotne, nawet w przypadku gdy podatnik nie zaraportował schematu na formularzu MDR-1, obowiązek złożenia MDR-3 istnieje niezależnie od tego. Raport MDR-3 składa się w terminie składania deklaracji podatkowej dla podatku, którego schemat dotyczy. Ponieważ większość schematów podatkowych identyfikowanych jest w podatkach dochodowych dla których termin składania deklaracji już się zbliża, przygotowaliśmy dla Państwa dedykowane szkolenie, w którym m.in. szczegółowo wyjaśnimy w jakich przypadkach oraz w jaki sposób należy złożyć raport MDR-3. Poza wiedzą merytoryczną proponujemy Państwu analizę przykładowego raportu MDR-3, jak również raportu MDR-1. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania dowolnych pytań, bez ograniczeń czasowych, w dedykowanej ku temu sesji pytań.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

I. Zasady ogólne

 1. Ogólne założenia i zasady związane z obowiązkiem identyfikacji i raportowania schematów podatkowych (MDR)
 2. Podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych - definicje, terminy i sposoby raportowania oraz funkcje:
 • Promotor
 • Korzystający
 • Wspomagający
 1. W jakich przypadkach podatnik staje się korzystającym?
 2. Czy tzw. "zwykły podatnik" może zostać promotorem?
 3. Ryzyko spełnienia przesłanek definicji wspomagającego przez pracowników podatnika oraz podmioty zewnętrzne
 4. Definicja schematu podatkowego:
 • Pojęcie "uzgodnienia"
 • Kryterium głównej korzyści
 • Ogólna cecha rozpoznawcza
 • Szczególna cecha rozpoznawcza
 • Inna szczególna cecha rozpoznawcza
 1. Podział schematów podatkowych:
 • Schematy krajowe
 • Schematy transgraniczne
 • Schematy standaryzowane
 • Schematy niestandaryzowane
 1. Zasady identyfikacji schematów podatkowych:
 • Zdarzenia rodzące obowiązek raportowania schematów podatkowych
 • Przykłady schematów podatkowych
 1. Wyłączenia z obowiązku raportowania schematów podatkowych
 2. Terminy i okresy raportowania
 3. Zakres raportowania
 4. Treść i forma raportu MDR
 • MDR 1
 • MDR 2
 • MDR 3
 • MDR 4
 1. Prezentacja przykładu wypełnienia raportu MDR-1
 2. Konsekwencje uchylania się od obowiązku raportowania MDR
 • Sankcje karne
 • Konsekwencje administracyjne
 1. Wewnętrzna procedura raportowania schematów podatkowych (MDR):
 • Jak przygotować procedurę raportowania w spółdzielniach mieszkaniowych?
 • Konsekwencje braku procedury
 1. Praktyczne aspekty obowiązku raportowania schematów podatkowych
 2. Objaśnienia Ministra Finansów w zakresie raportowania MDR
 3. "Biała lista" schematów podatkowych

II. Raport MDR-3

 1. W jakich przypadkach należy złożyć MDR-3?
 2. Zakres niezbędnych danych
 3. Raportowanie MDR-3 w przypadku wcześniejszego złożenia MDR-1 (czy zawsze istnieje obowiązek MDR-3)
 4. Raportowanie MDR-3 w przypadku braku MDR-1
 5. Prezentacja przykładu wypełnienia raportu MDR-3
 • Sposób wypełnienia formularza
 • Najczęściej występujące wątpliwości
 • Sposób podpisania dokumentu w przypadku zarządu wieloosobowego
 1. Konsekwencje podania nieprawdziwych danych
 2. Metody unikania kary
 3. Pozostałe zagadnienia

III. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »