[23.01.2023] Szkolenie on-line: Korekta roczna oraz zasady liczenia proporcji i prewspółczynnika w podatku VAT - przykłady

Podatnicy podatku VAT dokonujący sprzedaży zwolnionej, w celu odliczenia podatku naliczonego zobowiązani są do liczenia tzw. proporcji. Styczeń to okres, w którym należy dokonać tzw. korekty rocznej z tego tytułu. Ten sam obowiązek dotyczy podmiotów liczących tzw. prewspółczynnik. Należy również pamiętać, iż w przypadku podmiotów publicznych rezygnacja z odliczenia podatku VAT, naraża osoby odpowiedzialne na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dlatego tak istotna jest wiedza na temat sposobów liczenia proporcji oraz prewspółczynnika, a także dokonywania korekt rocznych z tego tytułu. Uczestnicy szkolenia otrzymają kompleksową wiedzę, w jaki sposób najkorzystniej obliczyć wskaźniki oraz jak dokonać korekt rocznych. Będziemy analizowali konkretne przypadki oraz liczyli proporcję i prewspółczynnik na przykładach. W ramach szkolenia omówiony zostanie również pakiet SLIM VAT 3. Poruszone zostaną także inne zagadnienia, takie jak raportowanie schematów podatkowych oraz odpowiedzialność karna skarbowa. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania pytań zarówno w trakcie szkolenia, jak i po jego zakończeniu.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

I. Podatek VAT - zasady ogólne

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT

2. Podatek należny 

3. Podatek naliczony

4. Miejsce świadczenia

5. Podstawa opodatkowania 

6. Stawki podatkowe

7. Obowiązek podatkowy

8. Zwolnienia w podatku VAT

 

II. Proporcja oraz prewspółczynnik

1. Kto jest zobowiązany do liczenia prewspołczynnika?

 • Obszary działalności, a prawo do stosowania prewspółczynnika
 • Zasady liczenia prewspołczynnika
 • Wybór właściwej metody
 • Odpowiednie stosowanie przepisów o proporcji

2. Rozliczanie podatku VAT w ramach proporcji

 • Zasady liczenia proporcji
 • Wyłączenia przy liczeniu proporcji
 • Usługi zwolnione
 • Zmiana wykorzystania nieruchomości
 • Korekta w przypadku pojazdów samochodowych
 • Korekta roczna - zasady ogólne
 • Korekta roczna w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Moment oraz forma dokonania korekty
 • Zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna 

3. Korekta roczna podatku VAT w ramach tzw. prewspółczynnika oraz proporcji

 • Podstawa prawna korekty rocznej w zakresie prewspółczynnika oraz proporcji
 • Zasady ustalania prewspółczynnika i proporcji dla celów korekty rocznej
 • Wybór metody ustalania prewspółczynnika - fundamentalne znaczenie najnowszego orzecznictwa NSA
 • Jak przygotować się do korekty rocznej? 
 • Korekta roczna w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Czy istnieje obowiązek korekty w przypadku środków trwałych oddanych do użytkowania przed wejściem w życie przepisów o prewspółczynniku?
 • Analiza najnowszego orzecznictwa

4. Analiza na przykładach

 • Obliczanie prewspółczynnika na przykładach
 • Obliczanie proporcji na przykładach
 • Korekta roczna na przykładach

III. SLIM VAT 3 

1. Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT

2. Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika

3. Stawka sankcyjna VAT

4.  Kursy walut

5. Mały podatnik - zmiana progu

6. Wiążąca Informacja Stawkowa oraz Wiążąca Informacja Akcyzowa - doprecyzowanie przepisów

7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe

8. Pozostałe zmiany

 

IV. Pozostałe zagadnienia 

1. Raportowanie schematów podatkowych

2. Korekty JPK

3. Odpowiedzialność karana skarbowa

 

V. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »