[22.11.2023] Szkolenie on-line: Planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa oraz obowiązek publikacji strategii podatkowej

Kryzys gospodarczy wymusza na przedsiębiorcy poszukiwanie optymalnych metod zarządzania finansami. Taką metodą jest planowanie podatkowe. Pozwala ono w sposób bezpieczny osiągać optymalne oszczędności podatkowe, nie narażając podatnika na ryzyko. Mimo wielu zmian w przepisach podatkowych, w tym wprowadzonych pakietem "Polski Ład", również optymalizacja podatkowa nadal jest możliwa oraz w wielu przypadkach całkowicie bezpieczna. Istotna jest formuła jej przeprowadzenia oraz podjęcie odpowiednich działań osłonowych. Optymalizacja może mieć charakter planowania podatkowego, zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej lub podjęcia działań, prowadzących do osiągnięcia legalnego efektu podatkowego.

 

Uwzględniając najnowsze regulacje w tym zakresie, proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie w którym wskażemy jak można bezpiecznie obniżyć zobowiązania podatkowe.

Dla pewnej grupy podmiotów koniec roku to również obowiązek publikacji strategii podatkowej. Nie możemy o tym zapominać, dlatego szkolenie obejmuje również szczegółowe omówienie problematyki sporządzenia oraz publikacji strategii podatkowej.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

Planowanie podatkowe oraz optymalizacja podatkowa

 1. Zagadnienia wstępne

 1. Definicja pojęcia optymalizacji podatkowej

 2. Optymalizacja podatkowa a planowanie podatkowe

 3. Cele i formy planowania podatkowego oraz optymalizacji podatkowej

 1. Polski Ład a planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa

 1. Nowe przepisy w zakresie rezydencji podatkowej (pojęcie zarządu)

 2. Zmiany w przepisach o restrukturyzacji

 3. Estoński CIT - nowe możliwości i ryzyka

 4. Podatek minimalny CIT

 5. Podatek od przerzucanych dochodów

 6. Ulga dla spółek holdingowych

 1. Optymalne formy prawne działalności gospodarczej

 1. Znaczenie formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej w optymalizacji podatkowej

 2. Wpływ Polskiego Ładu na wybór optymalnej podatkowo formy prowadzenia działalności gospodarczej

a) Spółka komandytowa

- Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową

- Zamiana komandytariusza na komplementariusza

- Składka zdrowotna

- Estoński CIT

- Pozostałe zagadnienia

- Dla kogo spółka komandytowa jest nadal optymalna?

b) Spółka komandytowo-akcyjna

- Korzyści podatkowe komplementariusza (brak podwójnego opodatkowania)

- Ochrona majątku akcjonariusza

- Brak składek ZUS

- Estoński CIT

- Zalety i wady

c) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- "Powtarzające się świadczenia niepieniężne" - korzyści i wady

- Estoński CIT jako optymalne rozwiązanie

- W jakich przypadkach wystąpi składka ZUS?

- Próg opłacalności

- Pozostałe zagadnienia

d) "Spółka cicha" jako opcjonalna forma prowadzenia działalności gospodarczej

- Zasady opodatkowania

- Brak ryzyka biznesowego

- Brak składki zdrowotnej

- Pozostałe zagadnienia

e) Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

- Brak możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu

- Optymalna wysokość składki zdrowotnej

- Podmioty uprawnione

- Stawki podatkowe

f) Pozostałe opcje

g) Wybór optymalnej formy ze względu na branżę

h) Wybór optymalnej formy ze względu na obroty

 1. Metody oraz sposoby przeprowadzenia optymalizacji podatkowej

 1. Metody optymalizacji podatkowej w obszarze podatków dochodowych CIT i PIT

 2. Możliwości optymalizacji podatkowej na gruncie VAT

 3. Orzecznictwo TSUE a optymalizacja podatkowa w VAT

 4. Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości

 5. Jak obniżyć podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

 6. Wykorzystanie struktur zagranicznych w optymalizacji podatkowej

 7. Klauzula obejścia prawa podatkowego oraz jej wpływ na możliwości optymalizacji podatkowej

 8. Budowanie schematów oraz struktur optymalizacji podatkowej

 9. Wykorzystanie nieruchomości w celu optymalizacji podatkowej

 10. Optymalizacja podatkowa w transakcjach handlowych

 11. Optymalizacja podatkowa poprzez restrukturyzację

 12. Zmiana rezydencji podatkowej oraz exit tax

 1. Konsekwencje optymalizacji podatkowych

 1. Raportowanie schematów podatkowych w przypadku optymalizacji podatkowej

 2. Ostrzeżenia podatkowe Ministra Finansów - praktyczne znaczenie

 3. Jak przygotować legalną oraz skuteczną optymalizację podatkową?

 4. Metody obrony skutków optymalizacji podatkowej w trakcie kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych

 5. Ryzyko negatywnych konsekwencji procesów optymalizacji podatkowej

 6. Zasady minimalizacji ryzyka podatkowego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego

 

Strategia podatkowa

 1. Strategia podatkowa - zakres

 2. Rodzaje strategii podatkowych

 3. Podmioty zobowiązane do raportowania

 4. Obowiązek i zasady sporządzenia strategii podatkowej

 5. Rodzaje transakcji

 6. Elementy strategii podatkowej

 • Długoterminowe cele podatkowe
 • Wizja i misja podatkowa
 • Ryzyko podatkowe i "apetyt na ryzyko"
 • Procedury podatkowe
 • Wnioski i interpretacje
 • Podmioty powiązane
 • Raje podatkowe
 • Schematy podatkowe (MDR)
 1. Tax compliance management - znaczenie i zakres

 2. Umowa o współdziałanie - znaczenie dla obowiązku sporządzania strategii podatkowej

 3. Strategia podatkowa a tajemnica przedsiębiorstwa

 4. Przykłady strategii podatkowych ? warsztaty

 5. Wzór (edytowalny) strategii podatkowej

 6. Pozostałe zagadnienia

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »