[14.12.2023] Szkolenie on-line: Compliance podatkowe - procedury zapewniające bezpieczeństwo podatkowe

Ryzyko podatkowe jest stałym elementem działalności każdego podatnika. Wieloletnie działania ustawodawcy w celu uszczelnienia systemu podatkowego, doprowadziły do sytuacji, w której szczególnego znaczenia nabiera tzw. "compliance podatkowe", czyli zgodność działalności podatnika z przepisami podatkowymi. Ceną jest ryzyko podatkowe i to zarówno po stronie podatnika, jak i osób odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe podatnika. Głównym narzędziem są procedury, które zabezpieczają podatnika przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Samo istnienie procedur jest traktowane przez organy podatkowe jako przesłanka łagodząca, szczególnie w obszarze obowiązku zachowania należytej staranności. Głównym celem szkolenie jest identyfikacja ryzyk podatkowych oraz wskazanie i omówienie procedur, które te ryzyka zabezpieczą.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Ważne:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma edytowalne wersje procedur podatkowych.

 

Program szkolenia:

 

 1. Co to jest "compliance podatkowe"?
 2. Ryzyko podatkowe w działalności gospodarczej?
  • Rodzaje podatków objętych "compliance"
  • Obszary ryzyka
   • zaległości podatkowe
   • odsetki
   • dodatkowe zobowiązania podatkowe
   • odpowiedzialność karna i karna - skarbowa
   • odpowiedzialność podmiotów
 3. Odpowiedzialność podatkowa
 4. Zasady oraz metody kalkulacji ryzyka
 5. Ryzyko reputacyjne w działalności gospodarczej
 6. Mechanizmy zarządzania ryzykiem podatkowym
 7. TAX GRI - znaczenie dla jednostek działalności podatnika
 8. Funkcja podatkowa w "compliance"
  • Zarządzanie podatkowe
  • Planowanie podatkowe
  • Ryzyko GAAR
  • Znaczenie "należytej staranności"
  • Monitoring zmian w przepisach
  • Organizacja przepływu informacji
  • Monitoring decyzji
 9. Strategia podatkowa jako obowiązek oraz strategia podatkowa jako element "compliance"
 10. Narzędzia organów podatkowych
 11. Znaczenie przepisów o zatorach płatniczych oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 12. Procedury zabezpieczające ryzyko podatkowe
  • Procedura WHT (należyta staranność)
  • Procedura należytej staranności w VAT
  • Procedura VAT (transakcje zwolnione oraz transakcje opodatkowane obniżonymi stawkami podatkowymi)
  • Procedura - "Biała lista" i MPP
  • Procedury MDR (raportowanie schematów podatkowych)
  • Procedury CIT
  • Procedury działalności reklamowej
  • Procedury WDT i WNT
  • Pozostałe procedury
 13. Dobre praktyki w organizacji podatnika
 14. Przygotowanie podatnika do kontroli podatkowych
 15. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »