[21.06.2022] Szkolenie on-line: Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy

W związku z wywołaną przez Rosję wojną, do naszego kraju przybywa wielu obywateli Ukrainy. Potrzebują pomocy humanitarnej ale też wkrótce będą potrzebować pracy. Z drugiej też strony wielu polskich pracodawców chce Ukraińcom taką pracę zaoferować. 

Weszły już w życie przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Doraźne przepisy mają na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnych, które mają zapewnić doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe. 

Jednocześnie, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w tym skrócenie procedur. 

Przepisy te wraz z planowanymi regulacjami dotyczącymi uchodźców pozwolą pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać obywateli Ukrainy.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia obywateli Ukrainy, w szczególności uchodźców: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (procedury uproszczone, obowiązki informacyjne), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe.

Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy uchodźcom.

 

Program szkolenia:

 

 1. Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce
  • legalizacja pobytu uchodźców wojennych

  • przedłużanie pobytu obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce 24 lutego 2022 r.

  • warunki wjazdu do Polski (uchodźcy, ruch bezwizowy)

  • pobyt czasowy, zmiany od 29 stycznia w procedurze zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

  • rodzaje zezwoleń pobytowych

  • pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE

  • obowiązki pracodawcy

 2. Wsparcie socjalne i pomoc dla obywateli Ukrainy
  • nadawanie numerów PESEL i profilu zaufanego

  • świadczenia socjalne i rodzinne, opieka medyczna

 3. Zmiany w przepisach podatkowych
  • koszty zakupu towarów będących przedmiotem darowizny

  • nieodpłatne świadczenia

 4. Praca cudzoziemców na terenie Polski
  • szczególne rozwiązania dla uchodźców

  • procedura oświadczeniowa, zmiany od 29 stycznia 2022 r.

  • zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia

  • zezwolenia na pracę

 5. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców
  • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

  • miejsce zamieszkania

  • polsko-ukraińska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  • zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych

  • opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

  • ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

  • ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy:

   • zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom,

   • ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców

   • ulga na powrót

   • inne preferencje podatkowe (darowizny, świadczenia nieodpłatne)

  • zasady występowania o nadpłaty podatku

  • certyfikat rezydencji

  • obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców

 6. Ubezpieczenia społeczne Ukraińców zatrudnionych w Polsce
  • polsko - ukraińska umowa o zabezpieczeniu społeczny,

  • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce

  • właściwe ustawodawstwo w przypadku delegowania do innego państwa UE

 7. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »