[21.02.2024] Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego w 2024 r.

Koniec starego i pierwsze miesiące nowego roku to czas podatkowego podsumowania roku poprzedniego. Obowiązki ciążą zarówno na płatnikach sporządzających odpowiednie informacje dla podatników i urzędów skarbowych jak i na podatnikach składających zeznania roczne.

Prawidłowe przygotowanie informacji o dochodach i zaliczkach na podatek wymaga właściwego rozpoznania wysokości przychodów, kosztów i należnej zaliczki na podatek. Szczególnie wielu problemów przysparza płatnikom prawidłowe rozliczenie podatnika, który uzyskiwał dochody z zagranicy.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli płatnikom na bezproblemowe wypełnienie obowiązków związanych z zakończeniem 2023 r. oraz obowiązków w 2024 r.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 1. Obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

  1. opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy

   1. rodzaje przychodów

   2. ustalanie wysokości przychodu w przypadku świadczeń rzeczowych i niematerialnych

   3. moment powstania przychodu

   4. przeliczenie przychodów w walutach

   5. oświadczenia pracowników: PIT-2

  2. przychody zwolnione z podatku:

   1. ulga dla młodych

   2. ulga 4+, dla seniorów, dla powracających do kraju

  3. świadczenia dla pracowników

   1. świadczenia medyczne

   2. ryczałty dla pracowników zdalnych

   3. samochody prywatne i służbowe wykorzystywane przez pracowników

   4. dojazdy do pracy na koszt pracodawcy

   5. zakwaterowanie pracownika

   6. imprezy integracyjne

  4. świadczenia wolne od podatku - zasady korzystania, kontrowersyjne stanowiska fiskusa

   1. ekwiwalenty za użytkowanie sprzętu, narzędzi i materiałów

   2. świadczenia BHP (posiłki regeneracyjne, odzież ochronna, okulary

   3. odwołanie z urlopu

   4. dochody otrzymane od innych państw

   5. zwrot kosztów przeniesienia służbowego

   6. świadczenia związane z podróżami służbowymi

   7. zakwaterowanie pracowników

   8. świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (bony, dofinansowanie wypoczynku, pomoc dla pracowników)

   9. świadczenia dla byłych pracowników oraz dla rodziny zmarłego pracownika

  5. przychody pracowników wykonujących pracę za granicą

   1. zasady ustalania kraju właściwego do opodatkowania dochodów pracownika

   2. ulga 30% diety

  6. przychody uzyskiwane przez osoby nie mające miejsca zamieszkania w Polsce

   1. zasady ogólne dla pracowników

   2. podatek ryczałtowy od innych przychodów (informacja IFT-1R, certyfikaty rezydencji)

  7. koszty uzyskania przychodów

   1. koszty ryczałtowe, standardowe i podwyższone dla pracowników dojeżdżających

   2. koszty 50% dla twórców

  8. zasady wypełniania formularzy, nowe wzory (PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-11)

 2. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »