[17.04.2023] Szkolenie on-line: Efektywne opodatkowanie pracownika - jak zwiększyć wynagrodzenie pracownika bez podnoszenia kosztów własnych

Rosnące wymagania pracowników oraz kryzys finansowy, wymuszający redukcję kosztów to wyzwania, przed którymi stają obecnie pracodawcy. Rozwiązaniem jest zwiększenia wynagrodzenia pracownika, a tym samym atrakcyjności pracodawcy, ale nie poprzez wzrost kosztów zatrudnienia, lecz dzięki rozsądnemu planowaniu podatkowemu oraz wykorzystaniu dostępnych ulg podatkowych. Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom bezpiecznych rozwiązań podatkowych, dzięki którym obciążenie podatkowe pracownika spadnie, a tym samym nastąpi realny wzrost jego dochodu, przy jednoczesnym zachowaniu obciążeń pracodawcy na tym samym poziomie.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Ważne:

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma edytowalny wzór dokumentów dających prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu, w tym m.in. wzór umowy o pracę, wzór ewidencji pracy, wzór ewidencji utworów itd.

 

Program szkolenia:

 

 1. Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu
  • Definicja działalności twórczej oraz twórcy
  • Znaczenie pojęcia utworu
  • Znaczenie pojęć oraz stosowanie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej
  • Przeniesienie prawa i udzieleni licencji
  • Programy komputerowe
  • Pozostałe utwory
  • Rodzaje umów dające prawo do skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu
  • Przykłady działalności (zawodów) dającej prawo do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu
  • Metody kalkulacji wynagrodzenia pracownika (50% koszty uzyskania przychodu)
  • Warunki formalne umowy o pracę (zapisy dające prawo do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów)
  • Obowiązki ewidencyjne pracownika i pracodawcy
  • Analiza wzoru umowy oraz innych dokumentów
  • Zasady rozliczeń 50% kosztów uzyskania przychodów:
   • Ograniczenia w stosowaniu kosztów
   • Deklaracje i informacje podatkowe
   • Pozostałe zagadnienia
  • Analiza zasad kalkulacji i stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu na praktycznych przykładach
 2. Efektywne wykorzystanie ulg podatkowych
  • Ulga dla młodych
  • Ulga na powrót
  • Ulga dla rodzin 4 +
  • Pozostałe ulgi
 3. Ulga na innowacyjnych pracowników
  • Charakterystyka ulgi B+R
  • Założenia ulgi na innowacyjnych pracowników oraz zasady stosowania w praktyce
 4. Efektywne wykorzystanie obniżonej stawki PIT
 5. Możliwości oraz metody obniżenia składek do ZUS
 6. Zmiana formy zatrudnienia pracownika
  • Przejście na działalność gospodarczą
  • Umowy zlecenia i umowy o dzieło
  • Zryczałtowane formy rozliczeń
  • Pozostałe zagadnienia
 7. Zmiana źródła przychodu
  • Wykorzystanie instrumentów finansowych
  • Zmiana umowy
  • Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia
  • Pozostałe metody
 8. Raportowanie schematów podatkowych
 9. Pozostałe zagadnienia
 10. Case study - analiza na przykładach
 11. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »