[17.03.2023] Szkolenie on-line: Zmiany w podatku VAT 2022 - 2023

Szkolenie ujmuje kompleksowo wszystkie ważne zmiany wprowadzone w podatku VAT w roku 2022 i 2023 oraz planowane do wprowadzenia w roku 2023. Omówione zostaną także, na praktycznych przykładach, zasady refaktury mediów. Przeanalizujemy zmiany wprowadzone Polskim Ładem oraz zmiany, które zostaną wdrożone w ramach pakietu SLIM VAT 3. Postaramy się rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości dotyczące e-faktur, m.in. wystawiając w trakcie szkolenia na platformie KSef przykładowe e-faktury. Ponadto zastanowimy się, czy nowa instytucja grupy VAT jest korzystna z punktu widzenia podatnika oraz czy warto myśleć o jej utworzeniem. Omówione zostanę również zasady wystawiania i korygowania faktur oraz pozostałe zmiany wprowadzone oraz planowane do wprowadzenia w roku 2022 i 2023 na gruncie podatku VAT.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

I. Stawka podatku VAT przy refakturze mediów po wprowadzeniu tarczy antyinflacyjnej

1. Założenia tarczy antyinflacyjnej

2. Czasowe obniżenie stawek podatkowych w podatku VAT:

 • paliwa
 • gaz
 • energia elektryczna
 • energia cieplna
 • pozostałe świadczenia

3. Istota refaktury

4. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury

5. Wątpliwości i ryzyka związane z refakturą mediów z obniżoną w ramach tarczy antyinflacyjnej stawką VAT

6. Czy podatnicy podatku VAT mogą stosować przy refakturze mediów obniżoną w ramach tarczy inflacyjnej stawką VAT?

7. Refaktura mediów - analiza na przykładach

II. e-Faktura (KSef)

 1. Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych (e-faktury):
 • wystawianie faktur w sposób dobrowolny
 • zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych
 • możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy
 • wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 1. Krajowy System e-Faktur:
 • zasady działania KSeF
 • dostęp do faktur w systemie KSeF
 • termin archiwizacji faktur w systemie KSeF
 1. Preferencje podatkowe dal podatnika związane ze stosowaniem systemu KSeF
 2. Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych:
 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
 • korekta faktury ustrukturyzowanej
 • rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę - ułatwienia
 • zakres faktur objętych KSeF
 • dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 1. Rodzaje faktur wystawianych w KSeF
 2. Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana
 3. Dokumenty korygujące w systemie KSeF
 4. Wady i zalety systemu KSeF

III. SLIM VAT 3

 1. Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
 2. Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika
 3. Stawka sanacyjna VAT
 4. Kursy walut
 5. Mały podatnik - zmiana progu
 6. Wiążąca Informacja Stawkowa oraz Wiążąca Informacja Akcyzowa - doprecyzowanie przepisów
 7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
 8. Zmiany zasad wystawiania faktur
 9. Zmiany w pakiecie e-commerce
 10. Zmiany w zakresie kas fiskalnych
 11. Korekta przepisów wprowadzonych "Polskim Ładem"
 12. Pozostałe zmiany

IV. Grupa VAT

 1. Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie
 2. Kto może wchodzić w skład Grupy VAT?
 3. Definicja pojęcia oraz zasady tworzenia Grupy VAT
 • powiązania finansowe
 • powiązania ekonomiczne
 • powiązania organizacyjne
 1. Zasady opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy VAT
 2. Zasady opodatkowania transakcji zewnętrznych
 3. Rozliczanie podatku naliczonego VAT
 4. Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik (zasady rozliczania proporcji)
 5. Grupa VAT a tzw. "Biała Lista"
 6. Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT
 7. Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec Grupy VAT
 8. Pliki JPK w Grupie VAT
 9. Zmiany w TAX FREE
 10. Wady i zalety Grupy VAT

V. Pozostałe zmiany w podatku VAT

 1. Możliwość rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych
 2. Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych
 3. Wpływ zmiany limitu płatności bezgotówkowych na rozliczenia w podatku VAT
 4. Pozostałe zmiany

VI. Zasady wystawiania oraz korygowania faktur

 1. Elementy obligatoryjne faktur
 2. Terminy oraz zasady wystawiania faktur
 3. Zasady dokonywania korekt w tym metody dokumentowania, z uwzględnieniem SLIM VAT oraz SLIM VAT 2
 4. Wpływ SLIM VAT 3 na wystawianie o korygowanie faktur
 5. Co się zmieni po wprowadzeniu obligatoryjnego stosowania systemu KSeF (e-faktury)?

VII. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »