[14.02.2024] Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2024 roku

Brak terminowego raportowania schematu podatkowego, skutkuje sankcją karno-skarbową dla osób odpowiedzialnych, a w przypadku promotorów, brak procedury raportowania 2 mln albo 10 mln karą pieniężną. Dlatego proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie w tym zakresie.

 

Dowiecie się na nim czy w Państwa firmie powstał obowiązek raportowania schematu podatkowego, czy też takiego obowiązku nie ma. Czy jest obowiązek sporządzenia procedury raportowania schematów podatkowych, czy też procedury takiej Państwo nie potrzebujecie. Omówione zostaną m.in. zasady identyfikacji i raportowania schematów podatkowych oraz wskażemy na co zwrócić szczególną uwagę, aby zagwarantować sobie i swojej firmie bezpieczeństwo w tym zakresie. Zaprezentujemy i omówimy także praktyczne przykłady zdarzeń będących schematami podatkowymi, które mogą mieć miejsce również w Państwa firmie.

UWAGA! Każdy uczestnik w ramach ceny szkolenia otrzyma w wersji edytowalnej "Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych".

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

1. Cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji

 • Cel i znaczenie regulacji
 • Zgodność z dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018
 • Podstawowe pojęcia i definicje
 • Raportowanie retrospektywne

2. Definicja schematu podatkowego

 • Pojęcie schematu podatkowego
 • Definicja uzgodnienia
 • Definicja korzyści podatkowej
 • Kryterium głównej korzyści
 • Ogólna cecha rozpoznawcza
 • Szczególna cecha rozpoznawcza
 • Inna szczególna cecha rozpoznawcza
 • Rodzaje schematów podatkowych
 • Schemat podatkowy standaryzowany
 • Schematy transgraniczne
 • Jak zdefiniować i zidentyfikować schemat podatkowy?
 • Zmiany w procesach
 • Czy może powstać schemat podatkowy w wyniku wykonania przepisów ustawy o rachunkowości?
 • Znaczenie klauzuli przeciw unikania opodatkowaniu

3. Przykłady schematów podatkowych (czynności stanowiące schemat podatkowy)

4. Czynności nie podlegające raportowaniu (nie stanowiące schematu podatkowego)

 • Wykaz czynności
 • Zasady identyfikacji
 • Przykłady czynności nie podlegających raportowaniu

5. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych

 • Promotor
 • Korzystający
 • Wspomagający
 • Doradca in-house

6. Obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej - przykłady

7. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania

8. Nadanie numeru schematu podatkowego

9. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania

 • Wyłączenia z obowiązku raportowania
 • Moment powstania obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych
 • Struktura logiczna oraz forma informacji
 • Treść przekazywanej informacji
 • Zbieg obowiązku raportowania o schemacie podatkowych przez więcej niż jeden podmiot
 • Oświadczenie o raportowaniu schematów podatkowych
 • Czy każdy zidentyfikowany schemat podatkowy podlega raportowaniu?
 • Skutki podatkowe przekazania informacji o schematach podatkowych - wpływ na plan kontroli podatkowych
 • Tajemnica zawodowa a obowiązek raportowania o schematach podatkowych

10. Zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym

 • Zakres danych ujmowanych w informacji
 • Treść informacji o schemacie podatkowym
 • Kto podpisuje informacje o schematach podatkowych

11. Formularze raportowania - analiza

 • MDR 1
 • MDR 2
 • MDR 3
 • MDR 4

12. Pozostałe zagadnienia związane z raportowaniem

 • Numer schematu podatkowego a obowiązek raportowania
 • Czy korzystający może inaczej zidentyfikować schemat podatkowy niż promotor?
 • Obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach bez cech schematu podatkowego
 • Konsekwencje błędnej identyfikacji schematu podatkowego
 • Konsekwencje nie wysłania oraz opóźnienia w wysłaniu informacji o schematach podatkowych

13. Zawieszenie raportowania ze względu na COVID-19

14. Obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej

 • Podmioty zobowiązane
 • Zakres procedury
 • Forma procedury
 • Dane które powinna zawierać procedura
 • Obowiązek tworzenia procedury przez podmioty zatrudniające doradców in-house
 • Ryzyka związane z tworzeniem procedury
 • Kto odpowiada za brak procedury wewnętrznej

15. Konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych

 • Ordynacja podatkowa
 • Sankcje karne

16. Objaśnienia Ministra Finansów

17. Zmiany przepisów w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)

18. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »