[02.02.2024] Szkolenie on-line: Korekta roczna VAT za rok 2023 oraz zasady liczenia proporcji i prewspółczynnika z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez SLIM VAT 3 - przykłady

Podatnicy podatku VAT dokonujący sprzedaży zwolnionej, w celu odliczenia podatku naliczonego zobowiązani są do liczenia tzw. proporcji. Styczeń to okres w którym należy dokonać tzw. korekty rocznej z tego tytułu. Ten sam obowiązek dotyczy podmiotów liczących tzw. prewspółczynnik. W przypadku podmiotów publicznych rezygnacja z odliczenia podatku VAT, naraża osoby odpowiedzialne na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dlatego tak istotna jest wiedza na temat sposobów liczenia proporcji oraz prewspółczynnika, a także dokonywania korekt rocznych z tego tytułu tym bardziej, iż SLIM VAT 3 wprowadził pewne zmiany w tym zakresie.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompleksową wiedzę w jaki sposób najkorzystniej obliczyć wskaźniki proporcji i prewspółczynnika oraz jak dokonać korekt rocznych. Będziemy analizowali konkretne przypadki oraz liczyli proporcję i prewspółczynnik na przykładach. Poruszone zostaną także inne zagadnienia takie jak raportowanie schematów podatkowych oraz odpowiedzialność karna skarbowa. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania pytań zarówno w trakcie szkolenia jak i po jego zakończeniu.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

I. Podatek VAT - zasady ogólne

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT

2. Podatek należny

3. Podatek naliczony

4. Miejsce świadczenia

5. Podstawa opodatkowania

6. Stawki podatkowe

7. Obowiązek podatkowy

8. Zwolnienia w podatku VAT

 

II. Proporcja oraz prewspółczynnik

1. Rozliczanie podatku VAT w ramach prewspółczynnika

 • Obszary działalności, a prawo do stosowania prewspółczynnika
 • Konsekwencje nie stosowanie prewspółczynnika
 • Zasady liczenia prewspółczynnika
 • Warunki i sposoby określenia prewspółczynnika
 • Wybór właściwej metody
 • Rozporządzenie MF
 • Inne metody - wykorzystanie korzystnego orzecznictwa sądów administracyjnych
 • Odpowiednie stosowanie przepisów o proporcji

2. Rozliczanie podatku VAT w ramach proporcji

 • W jakich przypadkach stosujemy proporcję
 • Ustalenie proporcji
 • Zasady liczenia proporcji
 • Wyłączenia przy liczeniu proporcji
 • Transakcje zwolnione
 • Wynik proporcji i zasady zaokrągleń
 • Szacunkowe określenie proporcji
 • Transakcje pomocnicze (sporadyczne)
 • Zmiana wykorzystania nieruchomości
 • Korekta w przypadku pojazdów samochodowych

3. Korekta roczna podatku VAT w ramach tzw. prewspółczynnika oraz proporcji

 • Podstawa prawna korekty rocznej
 • Korekta roczna - zasady ogólne
 • Moment oraz forma dokonania korekty
 • Zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna
 • Zasady ustalania prewspółczynnika i proporcji dla celów korekty rocznej
 • Jak przygotować się do korekty rocznej?
 • Korekta roczna w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości (korekty wieloletnie)
 • Zmiana przeznaczenia ST, WNiP i nieruchomości
 • Sprzedaż ST, WNiP i nieruchomości w trakcie korekty
 • Sprzedaż towaru i usługi w trakcie korekty
 • Towary i ubytki
 • Przypadki szczególne
 • Analiza najnowszego orzecznictwa

4. Analiza na przykładach

 • Obliczanie prewspółczynnika na przykładach
 • Obliczanie proporcji na przykładach
 • Korekta roczna na przykładach

5. Zmiany wprowadzone przez SLIM VAT 3

 

III. Pozostałe zagadnienia

1. Raportowanie schematów podatkowych

2. Korekty JPK

3. Odpowiedzialność karana skarbowa

 

IV. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »