[06.04.2023] Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty rozliczania PIT osób osiągających dochody z zagranicy

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących przepisów i planowanych zmian w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych. Omówione zostaną zasady opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów oraz metody unikania podwójnego opodatkowania. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności rozliczania dochodów z kilku krajów, przy zastosowaniu różnych metod unikania podwójnego opodatkowania, nauczą się prawidłowego sporządzania zeznań dla osób osiągających dochody z kilku krajów.

 

Kliknij po szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Jednym z bardziej problematycznych obszarów w kwestii zeznań rocznych osób fizycznych są rozliczenia dochodów zagranicznych - prawidłowe ustalenie podatku w przypadku tych dochodów wymaga bowiem nie tylko znajomości polskich przepisów ale także umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Od 2021 r. dodatkowe obawy wśród osób pracujących za granicą rodzi likwidacja ulgi abolicyjnej (w praktyce ulga została bardzo mocno "okrojona"). Wątpliwości i obawy budzi też Konwencja MLI, która "hurtowo" zmieniła wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatnicy planujący wyprowadzkę z Polski i zmianę rezydencji podatkowej muszą pamiętać o "exit tax" - czyli podatku od niezrealizowanych zysków dla osób zmieniających rezydencję podatkową. Niekorzystne zmiany zostały trochę złagodzone regulacjami Polskiego ładu - podwyższeniem progu podatkowego i obniżeniem pierwszej stawki podatku.

 

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - podstawowe definicje i ich interpretacja

  • Modelowa konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku

  • Miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i Konwencji modelowej OECD

  • Znaczenie certyfikatów rezydencji

 2. Metody unikania podwójnego opodatkowania

  • Metoda wyłączenia z progresją (odliczenia)

  • Metoda proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia)

  • Ulga abolicyjna - likwidacja od 2021 roku

  • Konwencja MLI - w jaki sposób zmieni zasady opodatkowania?

  • Ulga dla młodych a unikanie podwójnego opodatkowania

  • Przeliczanie walut, odliczenie 30% diety, koszty uzyskania przychodu

  • Rozliczenia małżonków, ulga na dzieci

  • Rozliczenia osób uzyskujących dochody z kilku państw (różne metody unikania podwójnego opodatkowania)

 3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

  • Dochody z pracy najemnej

  • Ustalenie kraju źródła dochodów

  • Zasady obliczania okresów pobytu za granicą, pojęcie pracodawcy w umowach

  • Opodatkowanie marynarzy

  • Wolny zawód

  • Członkowie rad nadzorczych

  • Artyści i sportowcy

  • Pracownicy państwowi

  • Emerytury

 4. Exit tax - nowy podatek od 2019 roku

  • Definicja

  • Zasady opodatkowania

  • Obowiązki podatników, stawki, terminy płatności

 1. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Kliknij po szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »