[10.04.2024] Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz deklaracji CIT-8 - analiza na przykładzie

Przełom roku to czas kiedy należy skalkulować podatek CIT za rok 2023. Dlatego proponujemy Państwu praktyczne szkolenie, w którym kompleksowo omówimy zasady kalkulacji podatku w tym m.in. reguły dotyczące rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu, katalog wyłączeń z tych kosztów, zwolnienia, stawki oraz szereg innych zagadnień. Ponadto wyjaśnimy zasady przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy oraz szczegółowo przeanalizujemy sposób sporządzenia deklaracji CIT-8 na konkretnym przykładzie.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

I. Podatek CIT - zasady ogólne

 

 1. Zwolnienia z podatku CIT - rodzaje i zasady stosowania
 2. Przychody z tytułu działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu
 3. Przychody z tytułu zysków kapitałowych
 4. Kwalifikacja podatkowa kosztów uzyskania przychodu
 5. Katalog kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu
 6. Koszty finansowania dłużnego
 7. Stawki podatkowe w tym zasady stosowania 9% stawki podatku CIT
 8. Zasady rozliczania strat podatkowych
 9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja z uwzględnieniem zmian od 2024 roku
 10. Stawka podatku CIT
 11. Rozliczanie zaliczek w podatku CIT
 12. Rozliczenie darowizn i dotacji
 13. Ulga na złe długi
 14. Podatek minimalny od rok 2024
 15. Czy warto przejść na tzw. Estoński CIT
 16. Obowiązki w podatku u źródła (WHT)
 17. Obowiązki związane z cenami transferowymi i dokumentacją podatkową
 18. Pozostałe zagadnienia

 

II. Zasady sporządzania deklaracji podatkowych CIT-8 - analiza na przykładzie

 

 1. Termin sporządzenia deklaracji
 2. Wzór deklaracji
 3. Załączniki do deklaracji
 4. Nota podatkowa a deklaracja podatkowa - przejście na podatek CIT (analiza pozycji noty)
 5. Znaczenie przychodów i kosztów bilansowych
 6. Przychody zwolnione z opodatkowania
 7. Przychody niepodlegające opodatkowaniu
 8. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych
 9. Dochody wolne od podatku
 10. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu
 11. Koszty innych lat
 12. Korekty przychodów i kosztów
 13. Kalkulacja podatku
 14. Analiza przykładowego wzoru deklaracji podatkowej

 

III. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »