[06.06.2023] Szkolenie on-line: Sporządzenie deklaracji CIT-8 za 2022 r. - analiza na przykładzie (Polski Ład 3.0)

Termin sporządzenia deklaracji CIT- 8 za rok 2022 został wydłużony do końca czerwca 2023. Oznacza to, że już teraz należy skalkulować podatek, uwzględniając zmiany wprowadzone m.in. Polskim Ładem. Dlatego proponujemy Państwu praktyczne szkolenie, w którym kompleksowo omówimy zasady kalkulacji podatku w tym m.in. reguły dotyczące rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu, katalog wyłączeń z tych kosztów, zwolnienia, stawki oraz szereg innych zagadnień. Ponadto wyjaśnimy zasady przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy oraz szczegółowo przeanalizujemy sposób sporządzenia deklaracji CIT-8 na konkretnym przykładzie.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

 

Program szkolenia:

 

I. Podatek CIT - zasady ogólne

 1. Zwolnienia z podatku CIT - rodzaje i zasady stosowania
 2. Przychody z tytułu działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu
 3. Przychody z tytułu zysków kapitałowych
 4. Kwalifikacja podatkowa kosztów uzyskania przychodu
 5. Katalog kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu
 6. Stawki podatkowe w tym zasady stosowania 9% stawki podatku CIT.
 7. Zasady rozliczania strat podatkowych
 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 9. Stawka podatku CIT
 10. Rozliczanie zaliczek w podatku CIT
 11. Rozliczenie darowizn i dotacji
 12. Pozostałe zagadnienia

II. Zasady sporządzania deklaracji podatkowych CIT-8 - analiza na przykładzie

 1. Termin sporządzenia deklaracji
 2. Wzór deklaracji
 3. Załączniki do deklaracji
 4. Nota podatkowa a deklaracja podatkowa - przejście na podatek CIT (analiza pozycji noty)
 5. Znaczenie przychodów i kosztów bilansowych
 6. Przychody zwolnione z opodatkowania
 7. Przychody niepodlegające opodatkowaniu
 8. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych
 9. Dochody wolne od podatku
 10. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu
 11. Koszty innych lat
 12. Korekty przychodów i kosztów
 13. Kalkulacja podatku
 14. Analiza przykładowego wzoru deklaracji podatkowej

III. Zmiany w podatku CIT od 2023 roku - Polski Ład 3.0

 1. Zmiany w podatku u źródła (WHT)
 2. Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie - czy są ukryte konsekwencje?
 3. Podatek minimalny - zmiany regulacji oraz zawieszenie stosowania - znaczenie dla spółek medycznych
 4. Zmiany regulacji w zakresie tzw. estońskiego CIT.
 5. Zmiana zasad dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych.
 6. Korekta przepisów w zakresie cen transferowych.
 7. Doprecyzowanie zasad rozliczania kosztów finansowania dłużnego (3 mln albo 30 % EBITDA).
 8. Ulga na złe długi - modyfikacja przepisów
 9. Korekta przepisów o spółkach holdingowych.
 10. Modyfikacja procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków.
 11. Zmiany regulacji w zakresie podatkowej grupy kapitałowej.
 12. Korekta ulgi dotyczącej pierwszej oferty publicznej.
 13. Pozostałe zmiany

IV. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »