[06.06.2022] Szkolenie on-line: Podróże służbowe i wyjazdy nie będące podróżami służbowymi kierowców

Kolejne zmiany przepisów wynikające z pakietu mobilności znacząco modyfikują kwestie związane z podróżami służbowymi kierowców. Ustawa o czasie pracy kierowców nadal zawiera odrębną od kodeksowej definicję podróży służbowej kierowcy, jednak ogranicza to pojęcie tylko do wyjazdów krajowych. Ta zmiana, obowiązująca od początku lutego 2022 r., wpływa na zakres świadczeń otrzymywanych przez kierowców, a szczególnie na zakres zwolnień podatkowo-ubezpieczeniowych tych świadczeń.

Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady kwalifikowania poszczególnych wyjazdów kierowców jako podróży służbowych oraz świadczenia przysługujące z tego tytułu. Omówione zostaną wyłączenia spod pojęcia podróży służbowych dotyczące wyjazdów zagranicznych oraz wyłączenia podatkowo-składkowe w stosunku do części wynagrodzenia kierowcy w podróży zagranicznej.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

 1. Odrębna od zawartej w przepisach Kodeksu pracy definicja podróży służbowej kierowców
  • miejsce pracy a podróż służbowa
  • wyjazdy samochodem lub innym środkiem transportu
  • moment rozpoczęcia podróży służbowej - wyjazd spod siedziby pracodawcy czy wyjazd z miejscowości
 2. Przewozy międzynarodowe - wyłączenie z kwalifikowania jako podróż służbowa
  • przewóz międzynarodowy
  • czy wyłączenie dotyczy wszystkich kierowców
  • jak kwalifikować przejazd po terytorium Polski przy przewozie międzynarodowym
 3. Świadczenia związane z wyjazdami krajowymi kierowców
  • wewnętrzne regulacje dotyczące świadczeń z tytułu podróży służbowej
  • diety
  • koszty przejazdu
  • ryczałty na jazdy lokalne
  • noclegi
  • inne wydatki, przykładowy katalog innych wydatków zawarty w przepisach
  • dokumentowanie poniesionych wydatków
  • rozliczanie kosztów podróży służbowej przez kierowcę
 4.  Konsekwencje finansowe wyłączenia przewozów międzynarodowych z pojęcia podróży służbowej
  • zwolnienie podatkowe części wynagrodzenia kierowcy za każdy dzień pobytu za granicą
  • zwolnienie składkowe części wynagrodzeń
 5. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »