[17.06.2024] Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

Od 22 lutego 2022 r. obowiązują przepisy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającą wojną. Natomiast od 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy, która oprócz przedłużenia terminów legalnego pobytu wprowadza kilka istotnych zmian. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia obywateli Ukrainy, w szczególności uchodźców: ich przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (procedury uproszczone, obowiązki informacyjne), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

 1. Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • przedłużenie obowiązywania ustawy o pomocy do 30 września 2025 r.

 • rozszerzenie katalogu osób objętych ustawą pomocową

 • szczelnianie systemu udzielania pomocy

  • terminy występowania o numer PESEL

  • dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemca

 • wygaszanie niektórych działań pomocowych (likwidacja świadczenia 300 zł)

 • zmiany w zakresie dostępu do rynku pracy obywateli Ukrainy:

  • skrócenie terminu na przesłanie powiadomienia o powierzeniu pracy

  • przypadki rodzące obowiązek składania kolejnych powiadomień

  • wymóg wskazania w powiadomieniu co najmniej minimalnego wynagrodzenia

 1. Praca cudzoziemców na terenie Polski
 • szczególne rozwiązania dla uchodźców

 • procedura oświadczeniowa, zmiany od 29 stycznia 2022 r.

 • zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia

 • zezwolenia na pracę

 1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

 • miejsce zamieszkania

 • polsko-ukraińska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych

 • opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

 • ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

 • ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy:

  • zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom,

  • ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców

  • ulga na powrót

  • inne preferencje podatkowe (darowizny, świadczenia nieodpłatne)

 • zasady występowania o nadpłaty podatku

 • certyfikat rezydencji

 • obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców

 1. Ubezpieczenia społeczne Ukraińców zatrudnionych w Polsce
 • polsko - ukraińska umowa o zabezpieczeniu społeczny
 • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
 • właściwe ustawodawstwo w przypadku delegowania do innego państwa UE
 1. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »