Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

billboard

 • 15.07.2019NSA. Tablica reklamowa z podatkiem od nieruchomości
  Z uzasadnienia: Istotną z punktu widzenia kwalifikacji tablic reklamowych jako budowli w rozumieniu przepisów ustawy podatkowej i Prawa budowlanego jest kwestia sposobu ich umocowania do podłoża (...)  posadowienie obiektu na fundamencie nie jest ani jedyną, ani konieczną przesłanką trwałości, ponieważ o tym, czy urządzenie reklamowe jest trwale z gruntem związane decyduje to, czy wielkość tego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają trwałego wiązania. Tym samym trwałe związanie z gruntem polega na tym, iż posadowienie reklamy jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję.
  • 08.01.2019NSA. Opłata reklamowa od billboardu na słupie
   Nośnik reklamowy, stanowiący tzw. billboard, składający się z jednej, wspólnej, metalowej konstrukcji nośnej (słupa), na szczycie którego zostały umieszczone dwa ekrany ekspozycyjne o płaskich powierzchniach, skierowane w różnych kierunkach, nie może zostać uznany za urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
   • 20.12.2016Podatek warto rozliczyć świadomie
    Przyszedł czas na ostatni felieton w tym roku. Nie będzie w nim krytyki ani narzekania. Będzie jednak o świadomym rozliczeniu podatku dochodowego. Za kilka dni zacznie się sezon składania rocznych PIT-ów. 
    • 19.12.2016Podatek warto rozliczyć świadomie
     Przyszedł czas na ostatni tekst w dziale Komentarze i felietony w tym roku. Nie będzie w nim krytyki ani narzekania. Będzie jednak o świadomym rozliczeniu podatku dochodowego. Za kilka dni zacznie się sezon składania rocznych PIT-ów. 
     • 08.11.2016Najem nieruchomości oraz udostępnianie powierzchni reklamowych na ryczałcie
      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może opodatkować dochody z najmu ww. budynku oraz powierzchni reklamowych, jako dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawczyni, może opodatkować przychody z najmu ww. budynku oraz powierzchni reklamowych, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
      • 19.01.2016Jeden procent. Czas na darowiznę w rocznym PIT
       Co roku mniej więcej o tej porze przypominamy o możliwości przekazania jednego procenta rocznego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warto z tego prawa korzystać, zwłaszcza że w tym roku zasady działania organizacji są jeszcze bardziej przejrzyste.
       • 18.01.2016Jeden procent. Czas na darowiznę w rocznym PIT
        Co roku mniej więcej o tej porze przypominamy o możliwości przekazania jednego procenta rocznego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warto z tego prawa korzystać, zwłaszcza że w tym roku zasady działania organizacji są jeszcze bardziej przejrzyste.
        • 25.03.2015Darowizna jednego procenta PIT. Za czy przeciw?
         Marzec i kwiecień to czas, w którym większość z nas wypełnia swój roczny PIT i rozlicza się z urzędem skarbowym. Nie lubimy tego robić, ale – jak wiadomo – nie ma wyjścia. PIT złożyć trzeba. Warto jednak pamiętać o wskazaniu organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać jeden procent naszego podatku.
         • 23.03.2015Darowizna jednego procenta PIT. Za czy przeciw?
          Marzec i kwiecień to czas, w którym większość z nas wypełnia swój roczny PIT i rozlicza się z urzędem skarbowym. Nie lubimy tego robić, ale – jak wiadomo – nie ma wyjścia. PIT złożyć trzeba. Warto jednak pamiętać o wskazaniu organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać jeden procent naszego podatku.
          • 13.10.2014Darowizna jednego procenta. Czy to w ogóle ma sens?
           Z możliwości przekazywania jednego procenta swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z roku na rok korzysta coraz więcej podatników. Niestety, okazuje się, że te pieniądze są czasami po prostu marnowane.
           • 10.03.2014Dzielmy się podatkiem. Naprawdę warto
            Marzec i kwiecień to czas, w którym większość z nas rozlicza się z urzędem skarbowym. Nie lubimy tego robić, ale nie ma wyjścia. PIT złożyć musimy. Warto jednak pamiętać o wskazaniu organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać jeden procent naszego podatku.
            • 07.10.2013Decydujmy, na co idą nasze podatki
             Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów z możliwości przekazania na cele charytatywne jednego procenta podatku z roku na rok korzysta coraz więcej osób. W zeznaniach podatkowych za 2012 rok z tego prawa skorzystało 44 procent podatników. To jednak nawet nie połowa. Powinno być nas zdecydowanie więcej.
             • 13.02.2013Polkomtel zapłaci za wprowadzanie konsumentów w błąd
              Spółka Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus, wprowadzała konsumentów w błąd – stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawa dotyczy reklam telefonii prepaid 36,6 oraz Simplus. Urząd nałożył na spółkę karę w wysokości blisko 4,5 mln zł.
              • 30.10.2012Umowy śmieciowe – „Solidarność” rozpoczyna kampanię
               „Solidarność” ruszyła z nową kampanią informacyjną dotyczącą umów śmieciowych. Jej symbolem jest Syzyf. – Dla nas nie ma żadnej różnicy czy pracownik pracuje na umowę śmieciową czy pracuje na czarno – mówi przewodniczący NSZZ „S”, Piotr Duda.
               • 11.10.2012Odliczenie VAT z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi
                Pytanie podatnika: Dystrybutorzy produktów Wnioskodawcy dokonują zakupu billboardów (reklama wielkoformatowa) na własny rachunek i umieszczają je na swoim obiekcie. Czas trwania usługi świadczonej przez dystrybutora jest ustalany indywidualnie, w zależności od dystrybutora/lokalizacji bilbordu. Dystrybutor wystawia fakturę VAT za powyższą usługę jednorazowo przed finalnym wykonaniem usługi. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w miesiącu otrzymania i opłacenia faktury?
                • 06.09.2011Budżet traci co minutę 13 tys. zł z powodu przemytu
                 Budżet Polski traci na przemycie wyrobów akcyzowych ok. 13 tys. zł na minutę, co w ciągu roku daje sumę 6 mld zł. Wczoraj na Placu Konstytucji w Warszawie oficjalnie zainaugurowano ogólnopolska kampanię „Zatrzymać przemyt”, której organizatorem są Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7000 przedsiębiorców.
                 • 23.02.2011Tablica reklamowa trwale związana z gruntem jest opodatkowana
                  Interpelacja nr 19987 do ministra finansów w sprawie opodatkowania tablic reklamowych
                  • 10.12.2010Podzielmy się podatkiem, ale świadomie
                   Za chwilę skończy się rok i wszyscy zaczniemy rozliczać swój roczny PIT. Warto pamiętać, że mamy możliwość obdarowania częścią naszego podatku wybraną organizację pożytku publicznego. Wydaje się, że jeden procent to nie jest dużo, ale i tak warto z tego prawa skorzystać. Byłoby bardzo dobrze, gdyby zrobił to każdy uprawniony. Pieniądze pochodzące z darowizn często są podstawowym źródłem finansowania dla organizacji pożytku publicznego. Warto jednak dokonać tego przekazania świadomie. Dobrze więc już teraz zacząć rozglądać się wokół siebie i wybrać fundację czy stowarzyszenie, które zajmują się sprawami leżącymi najbliższej naszemu sercu. Czy będą to schroniska dla zwierząt, domy dziecka, czy hospicja, niech to zależy wyłącznie od nas. Poznajmy te organizacje już dzisiaj. Wybierzmy taką, która rzeczywiście potrzebuje naszego chociażby jednoprocentowego wsparcia, a nie taką, która o tę pomoc woła najgłośniej – z radia, telewizji czy wielkich ulicznych billboardów.
                   • 14.05.2010Zmiana dostawcy prądu: URE stawia na edukację
                    Do indywidualnych odbiorców energii elektrycznej będzie adresowana kampania informacyjna pod hasłem „I Ty możesz zmienić sprzedawcę prądu”, przygotowywana przez Urząd Regulacji Energetyki. W lipcu i we wrześniu w całej Polsce pojawią się billboardy i plakaty, spoty radiowe, idea placement w jednym z popularnych seriali, artykuły sponsorowane oraz ulotki i warsztaty dla odbiorców energii – zwłaszcza tych w podeszłych wieku. Koszty kampania zostaną pokryte ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
                    • 02.12.2008UOKiK promuje polubowne sądy konsumenckie
                     „Po co drzeć koty?” — pod takim hasłem rusza kampania billboardowa promująca instytucję polubownych sądów konsumenckich. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa będą zachęcać konsumentów i przedsiębiorców do pozasądowego rozwiązywania sporów.
                     • 20.11.2008Kampania informacyjna na temat funduszy europejskich
                      Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomiło kampanię promującą dwa źródła informacji o funduszach europejskich: portal internetowy www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz sieć punktów informacyjnych oferujących bezpłatną pomoc ze strony wykwalifikowanych specjalistów. Z badań przeprowadzonych przez resort wynika, że wiedza Polaków na temat możliwości, jakie dają środki europejskie, jest niewystarczająca.
                      • 06.02.2006Reklama w ustawach o podatkach dochodowych i w ustawie o podatku od towarów i usług
                       1. Reklama w podatkach dochodowych Kluczowym zagadnieniem jest uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Zakwalifikowanie wydatku do kosztów pozwala podatnikowi na zmniejszenie podstawy opodatkowania, co wymiernie wpływa na wysokość płaconego podatku. W przypadku wydatków na reprezentację i reklamę zarówno Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych bazują na lakonicznym przepisie, który z kosztów wyłącza wydatki na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25% przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.