Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasa fiskalna turystyczny

 • 08.09.2015Stara kasa fiskalna w nowej dziaalnoci
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku ponownego rozpoczcia tego samego typu dziaalnoci gospodarczej i w tym samym miejscu Wnioskodawca moe uywa tej samej kasy fiskalnej, o tym samym numerze unikatowym?
  • 16.01.2015Najem prywatny a kasa rejestrujca
   Zgodnie z ustaw o VAT podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne wykonujce samodzielnie dziaalno gospodarcz bez wzgldu na cel lub rezultat takiej dziaalnoci. Czy zatem osoba prywatnie wynajmujca mieszkanie musi posiada kas fiskaln?
   • 15.01.2015Najem prywatny a kasa rejestrujca
    Zgodnie z ustaw o VAT podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne wykonujce samodzielnie dziaalno gospodarcz bez wzgldu na cel lub rezultat takiej dziaalnoci. Czy zatem osoba prywatnie wynajmujca mieszkanie musi posiada kas fiskaln?