Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy po nowemu

 • 21.11.2016Uprawnienia pracowników przejmowanych firm do weryfikacji?
  Interpelacja nr 6510 w sprawie uprawnień pracowników przejmowanych firm
  • 04.03.2015Wstępne badania lekarskie - nowe zasady będą prowadziły do nadużyć?
   Interpelacja nr 30480 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia do Kodeksu pracy art. 229 § 11 pkt 2
   • 12.12.2014Badania lekarskie pracowników - zmiany od 1 kwietnia 2015 r.
    Z początkiem kwietnia 2015 r. w życie wejdzie tzw. IV ustawa deregulacyjna. Zmianie ulegnie m.in. art. 229 Kodeksu pracy, który dotyczy przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników. Osoba zmieniająca pracę nie będzie już musiała robić badań lekarskich, gdy warunki pracy są podobne, a dotychczasowe badanie jest aktualne.
    • 11.12.2014Badania lekarskie pracowników - zmiany od 1 kwietnia 2015 r.
     Z początkiem kwietnia 2015 r. w życie wejdzie tzw. IV ustawa deregulacyjna. Zmianie ulegnie m.in. art. 229 Kodeksu pracy, który dotyczy przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników. Osoba zmieniająca pracę nie będzie już musiała robić badań lekarskich, gdy warunki pracy są podobne, a dotychczasowe badanie jest aktualne.
     • 10.01.2013Wydatki prezesa zarządu w kosztach podatkowych spółki
      Pytanie podatnika: Czy koszty bezpośrednio związane z pełnionymi przez prezesa zarządu obowiązkami, tj. m.in. koszty przejazdów służbowych (bilety lotnicze, taxi, komunikacja publiczna), koszty noclegów, diety, koszty samochodu do przejazdów służbowych w sprawach spółki, telefon służbowy - stacjonarny w siedzibie spółki oraz komórkowy, koszt kursu językowego i innych kursów zawodowych, koszt prowizji związanych z korzystaniem z rachunku bankowego oraz kart płatniczych w sprawach służbowych, korzystanie z komputera, notebooka, innych narzędzi biurowych w sprawach służbowych, stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
      • 17.04.2012Kodeks pracy: Zmiany w urlopach rodzicielskich
       Interpelacja nr 2607 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie krótszego urlopu wychowawczego dla samotnych matek
       • 23.07.2008Przejście zakładu pracy na nowy podmiot
        Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę polega na tym, że zakład pracy lub jego część przechodzi z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie nowego pracodawcy, który staje się pracodawcą przejętych pracowników. Przejście zakładu pracy następuje automatycznie, z mocy prawa i to także wówczas gdyby dotychczasowi pracownicy sprzeciwiali się zmianie pracodawcy.
        • 06.12.2005Pomoc dla pracodawców i bezrobotnych
         Do 31 grudnia 2006 r. będzie obowiązywało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków, opublikowane w Dz. U. Nr 236 z 05.12.2005 r. pod poz. 2002