Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemc rozlicza

 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
    Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
    • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
     Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
     • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
      Wczoraj, tj. 25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
      • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
       25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
       • 12.02.2020Malta – licencja hazardowa dla organizatorów gier, rezydencja podatkowa dla graczy
        Malta od wielu ju lat buduje swoj pozycj na europejskim oraz wiatowym rynku hazardu, w tym w szczególnoci gier hazardowych online. Obecnie ok. 10% wiatowych operatorów gier hazardowych online posiada licencj maltask, a jak wskazuje si w mediach, tylko w cigu ostatnich trzech lat Malta przycigna ponad 160 dostawców gier hazardowych online.
        • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujcie praktyczne
         Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i kontrol. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
         • 29.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
          Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
          • 28.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
           Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
           • 09.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
            Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
            • 08.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
             Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
             • 12.11.2019Szybkie podwyszanie minimalnego wynagrodzenia to niedwiedzia przysuga?
              Obecnie, tak jak 3 lata temu, ok. 10 proc. ankietowanych ma osobiste dowiadczenia z prac na czarno, a ok. 30 proc. uwaa, e w takiej sytuacji znaleli si ich krewni czy znajomi. Warto zauway, e takie wyniki potwierdzaj te badania GUS. Najwicej obaw zwizanych z tzw. zatrudnianiem na czarno wie si z obietnicami Prawa i Sprawiedliwoci dotyczcymi podniesienia pacy minimalnej do 3 tys. w 2021 r. Wówczas minimalna paca stanowi bdzie 54 proc. redniej, co bdzie wypychao najsabszych pracowników do szarej strefy lub na samozatrudnienie.
              • 04.10.2019Najblisze szkolenia: Rewolucja w VAT, praktycznie o windykacji i czasie pracy, jak w 2020 r. delegowa pracowników
               Rewolucja w VAT oraz cakiem nowe zasady w delegowaniu pracowników, zwizane midzy innymi ze zmian prawa UE - to gówne tematy naszych padziernikowych oraz listopadowych szkole. Ale nie tylko - zapraszamy równie na praktyczne szkolenie powicone samodzielnej windykacji w drodze postpowania uproszczonego, warsztaty rozliczania czasu pracy i na szkolenie, powicone przeksztaceniom przedsibiorstw w ich aspektach prawnych i podatkowych. Przedsibiorców, zamierzajcych zatrudnia obcokrajowców zachcamy do udziau w szkoleniu: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.
               • 28.12.2018Obowizki patnika w zwizku z umow zlecenia zawart z cudzoziemcem
                Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie cicego na nim obowizku podatkowego. Inaczej mówic, od miejsca zamieszkania zaley, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowizkowi podatkowemu w Polsce.
                • 13.11.2018Odliczenie VAT z faktury za najem mieszka dla pracowników
                 Pytanie: Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa usugi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug, a tym samym Spóka na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spóka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z nabyciem usugi od podmiotu trzeciego?
                 • 29.03.2018Zatrudnianie cudzoziemców - rozstrzyganie konfliktu rezydencji
                  Rozstrzygnicia konfliktu rezydencji w przypadku zatrudniania cudzoziemców mona dokona czsto na podstawie postanowie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeeli w rozumieniu przepisów pastw stron takiej umowy dana osoba ma miejsce zamieszkania w obu umawiajcych si pastwach, wówczas jej miejsce zamieszkania okrela si zgodnie z nastpujcymi zasadami:
                  • 26.01.2016Obowizki patnika: Zatrudnianie cudzoziemcw na podstawie umw o prac 
                   Pytanie: Zamierzam zatrudni cudzoziemcw na podstawie umw zlecenia, umw o dzieo lub umw o prac. Pracownicy ci bd mieli stae miejsce zamieszkania na Ukrainie, a niektrzy zostan czasowo zameldowani w Polsce. Pracownicy w cigu roku podatkowego przebywa bd w Polsce powyej 183 dni. Na jakim formularzu maj by rozliczani zatrudnieni cudzoziemcy, ktrzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu nie przekraczajcy 183 dni w roku kalendarzowym, a na jakim ci, ktrzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu powyej 183 dni? Dodam, e cudzoziemcy nie posiadaj certyfikatu rezydencji podatkowej.
                   • 22.01.2016Obowizki patnika: Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie umów o prac 
                    Pytanie: Zamierzam zatrudni cudzoziemców na podstawie umów zlecenia, umów o dzieo lub umów o prac. Pracownicy ci bd mieli stae miejsce zamieszkania na Ukrainie, a niektórzy zostan czasowo zameldowani w Polsce. Pracownicy w cigu roku podatkowego przebywa bd w Polsce powyej 183 dni. Na jakim formularzu maj by rozliczani zatrudnieni cudzoziemcy, którzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu nie przekraczajcy 183 dni w roku kalendarzowym, a na jakim ci, którzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu powyej 183 dni? Dodam, e cudzoziemcy nie posiadaj certyfikatu rezydencji podatkowej.
                    • 22.10.2014Zasady skadania dokumentw ubezpieczeniowych: Zgoszenie do ubezpiecze
                     Kada osoba objta obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi i/lub ubezpieczeniem zdrowotnym podlega zgoszeniu do ubezpiecze. Dlatego te jako patnik skadek masz obowizek zgosi siebie (jako osob ubezpieczon) oraz pozostae osoby (pracownikw, zleceniobiorcw, osoby wsppracujce) w Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych do odpowiednich ubezpiecze, w terminie 7 dni od daty powstania obowizku ubezpiecze, tj.:
                     • 21.10.2014Zasady skadania dokumentw ubezpieczeniowych: Zgoszenie do ubezpiecze
                      Kada osoba objta obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi i/lub ubezpieczeniem zdrowotnym podlega zgoszeniu do ubezpiecze. Dlatego te jako patnik skadek masz obowizek zgosi siebie (jako osob ubezpieczon) oraz pozostae osoby (pracownikw, zleceniobiorcw, osoby wsppracujce) w Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych do odpowiednich ubezpiecze, w terminie 7 dni od daty powstania obowizku ubezpiecze, tj.:
                      • 28.08.2013Coraz wicej barier w gospodarce?
                       Interpelacja nr 18270 do ministra gospodarki w sprawie barier ograniczajcych potencja gospodarki
                       • 12.07.2013Zasiek rodzinny
                        Zasiek rodzinny ma na celu czciowe pokrycie wydatkw na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiku rodzinnego i dodatkw do tego zasiku przysuguje: rodzicom, jednemu z rodzicw albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczcej si (penoletnia sierota lub uprawniona do alimentw od rodzicw).
                        • 31.01.2013Dane identyfikacyjne patnika skadek w dokumentach ubezpieczeniowych
                         Na podstawie zgoszenia patnika skadek zakadane jest w ZUS konto patnika skadek, na ktrym rozliczane s skadki na poszczeglne ubezpieczenia za wszystkich ubezpieczonych zgoszonych przez tego patnika. Podanie prawidowych danych identyfikacyjnych w zgoszeniu patnika skadek, a nastpnie konsekwentne ich podawanie we wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych i patniczych ma istotne znaczenie dla poprawnoci rozliczenia skadek na koncie patnika. W zwizku z tym blok II zgoszenia patnika skadek (odpowiednio ZUS ZPA lub ZUS ZFA) albo dane identyfikacyjne przedsibiorcy we wniosku CEIDG-1 naley wypeni ze szczegln starannoci.
                         • 21.11.2011Nianie a ubezpieczenia spoeczne
                          Z dniem 1 padziernika 2011 r. weszy w ycie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z pn. zm.), na mocy ktrych osoby sprawujce opiek nad dziemi na podstawie umowy uaktywniajcej podlegaj ubezpieczeniom spoecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spenione s warunki okrelone obowizujcymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporzdzania waciwych dokumentw ubezpieczeniowych za te osoby omwiono w niniejszej broszurze.
                          • 16.07.2010Ksigi wieczyste online, czyli caa prawda o twoim majtku
                           Od 17 czerwca mona bezpatnie przeglda ksigi wieczyste za pomoc Internetu. Chocia dotyczy to tylko tych dokumentw, ktre zostay przeniesione do systemu elektronicznego (czyli 12 milionw spord 18,8 milionw ksig), to do 2 lipca 2010 r. ponad 800 tysicy osb przejrzao swoje ksigi wieczyste przez Internet.
                           • 07.12.2009Co blokuje napyw zagranicznych inwestycji?
                            Zagospodarowanie przestrzenne, proces budowlany, prawo podatkowe, funkcjonowanie  specjalnych stref ekonomicznych, realizacja inwestycji w odnawialne rda energii oraz legalizacja pobytu cudzoziemcw – to dziedziny, w ktrych wystpuj najwaniejsze bariery blokujce napyw bezporednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski. Konferencja powicona omwieniu zostaa zorganizowana przez Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
                            • 14.08.2008Dochodzenie zwrotu VAT przez podmioty zagraniczne
                             Podatnicy, ktrzy dokonuj nabycia towarw bd usug za granic, nie maj moliwoci odliczenia podatku VAT zapaconego w innym kraju od podatku nalenego w kraju swojej siedziby. Zgodnie jednak z zasad neutralnoci, lec u podstaw konstrukcji tego podatku, VAT nie powinien obcia podatnikw uczestniczcych w obrocie towarami i usugami, niebdcych ich ostatecznymi odbiorcami – konsumentami.
                             • 20.02.2008Finansowanie wiadcze zdrowotnych dla osb bez ubezpieczenia
                              Resorty spraw wewntrznych i administracji oraz sprawiedliwoci przejm od ministerstwa zdrowia obowizek pokrywania kosztw zakupu lekw dla cudzoziemcw umieszczonych w strzeonych orodkach lub aresztach a take skazanych. Rozwizanie takie wprowadza nowe rozporzdzenie w sprawie sposobu i trybu finansowania z budetu pastwa wiadcze opieki zdrowotnej.
                              • 14.11.2007Zwrot VAT dla cudzoziemcw
                               Interpelacja nr 9160 do ministra finansw w sprawie zasad regulujcych prawo do zwrotu podatku od towarw i usug kupowanych w Polsce przez nabywcw spoza Unii Europejskiej
                               • 06.06.2007Rzd za wiksz swobod dziaalnoci gospodarczej
                                Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca br. Rada Ministrw przyja projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektrych innych ustaw, przedoony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrw. Nowe prawo ma zapewni wiksz swobod dziaalnoci gospodarczej oraz uatwi przedsibiorcom zakadanie i prowadzenie firm.