Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-faktura

 • 06.03.2006Rozliczenie wspólne i ulga na internet
  Czy w sytuacji, kiedy faktura za korzystanie z internetu jest wystawiona na osobę nie uzyskującą dochodu, pozostającą w związku małżeńskim z osobą uzyskującą dochód (ale nie wymienioną na fakturze) możliwe jest uwzględnienie ulgi w rozliczeniu wspólnym? Czy w sytuacji, w której faktura wystawiana jest na oboje małżonków, a jedno z nich nie uzyskuje dochodu można odliczyć ulgę internetową w podwójnej wysokości w rozliczeniu wspólnym od łącznego dochodu małżonków?
  • 02.03.2006Co nam skontrolują
   Przeglądając strony internetowe MF natrafiłem na ciekawy materiał, dotyczący wszystkich przedsiębiorców. Ten dokument to opracowanie „Podstawowe Zakresy Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006r”, pochodzące z Departamentu Administracji Podatkowej. Może okazać się bardzo przydatny dla podatników między innymi z tego powodu, że zawiera omówienie najczęściej popełnianych błędów i nadużyć w poszczególnych obszarach tematycznych. Wiedza o tym, co jest najczęściej kontrolowane pozwoli przeprowadzić skuteczną kontrolę wewnętrzną i uniknąć problemów podczas lub po kontroli przeprowadzonej przez fiskusa.
   • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
    Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociażby jak Allegro, eBay lub Świstak, stały się aktualnie czymś zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale również dla firm, w tym podatników VAT. Niniejszy artykuł jest próbą analizy poszczególnych problemów, z którymi mogą zmierzyć się podatnicy VAT prowadzący transakcje poprzez aukcje internetowe.
    • 20.02.2006Faktura VAT RR
     Czynny podatnik VAT, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia, za sprzedawcę fakturę VAT RR, która dokumentuje nabycie tych produktów. Fakturę należy wystawić w dwóch egzemplarzach, a oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Faktura musi być oznaczona jako „Faktura VAT RR”.
     • 14.02.2006Brak paragonu i możliwość wystawienia faktury VAT
      Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, a sprzedaż rejestrowana jest przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Czy mam obowiązek wystawienia faktury VAT w sytuacji gdy klient zgubił paragon?
      • 07.02.2006Zakup udokumentowany fakturami VAT wystawionymi przez podmiot, który nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego a koszt uzyskania przychodu
       Zakupiłem towary udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez podmiot, który – jak wynika z informacji uzyskanej przeze mnie z organu podatkowego - nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT i nie był uprawniony do wystawiania faktur. Czy VAT naliczony od dokonanych transakcji jest kosztem uzyskania przychodu?
       • 23.01.2006Otrzymanie zaliczki przed wykonaniem usługi a data powstania przychodu
        Jako spółka wystawiłem fakturę potwierdzając dokonaną przez zleceniodawcę wpłatę zaliczki na poczet przyszłej usługi w związku z którą została sporządzona i podpisana umowa pomiędzy zleceniodawcą a naszą spółką. Czy w związku z tym, że zapłata zaliczki nastąpiła przed wykonaniem usługi datą powstania przychodu będzie moment wykonania usługi wynikającej z zawartej umowy zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
        • 23.01.2006Interpretacja IIUSpbIA/1/415-51/242b/59/05/BB z dnia 12.09.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
         Pytanie podatnika: Czy prawidłowe będzie zakwalifikowanie wykonanej inwestycji jako budynku niemieszkalnego, a tym samym stosowanie stawki amortyzacyjnej właściwej dla budynków niemieszkalnych?
         • 18.01.2006Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego
          Jak poinformowało biuro prasowe Kancelarii Prezesa RM Rada Ministrów na wczorajszym posiedzeniu zaakceptowała projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
          • 15.01.2006Ryczałt i ewidencja przebiegu bez rachunków i faktur
           Pytanie: Czy pracownik używający swojego samochodu dla celów pracodawcy powinien dokumentować swoje wydatki rachunkami i fakturami?
           • 09.01.2006Interpretacja PSUS/PPO I/443/ 235 / 05 /ŁG z dnia 21.07.2005 r. - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
            Pytanie podatnika: Spółka skorygowała deklarację VAT-7 za miesiąc luty 2005 r. w oparciu o art. 20 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Korektę Spółka dokonała w zakresie podatku należnego i naliczonego w oparciu o art. 86 ust. 2 pkt 4 oraz art. 86 ust. 10 pkt 2.
            • 08.01.2006Ulga internetowa – kilka pytań
             Pytanie: Moje pytanie dotyczy ulgi na Internet. Dostałam wystawioną w grudniu fakturę za listopad, którą zapłaciłam już w styczniu 2006, fakturę za dostęp do internetu w grudniu wystawiono mi w styczniu i też ją w tymże miesiącu uiściłam. Jakie kryteria decydują o tym czy będę mogła te płatności odliczyć? Czy jest to data wystawienia faktury? Czy okres za który wymagana jest należność? Czy może data zapłaty należności? Czy będę mogła dokonać odliczenia skoro płatności dokonałam już w nowym roku? Czy istnieje jakiś minimalny próg kwoty od którego można dokonywać odliczeń internetu? Czy jeśli moim dostawcą usług internetowych jest tv kablowa i dostaję od nich faktury za całość świadczonych usług (tv+internet), jednak z wyszczególnieniem kwot na poszczególne usługi, czy muszę występować o wystawienie mi oddzielnej faktury tylko na Internet?
             • 05.01.2006Interpretacja IIIUS.DPP2/44406/05/32/05 z dnia 25.04.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie
              Pytanie podatnika: Czy w świetle rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z ewidencjonowania w kasie rejestrującej, zgodnie z poz. 42 załącznika do rozporządzenia oraz analogii zawartej w poz. 49?
              • 04.01.2006Interpretacja US.PD/415/T-23/10/05 z dnia 18.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Tychach
               Pytanie podatnika: Czy prawidłowym jest jednorazowe zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów miesiąca grudnia 2004 r. opłaty za roczne użytkowanie oprogramowania firmy XXX, poniesionej w dniu 17.12.2004 w kwocie 1995 USD, z więc wydatku w kwocie netto 6390,18 zł (data wystawienia faktury: 31.12.2004, data otrzymania faktury: 17.01.2005)?
               • 21.12.2005Ewidencjonowanie dostawy i nabycia mediów oraz usług telekomunikacyjnych w ewidencjach VAT
                W stosunku do zdarzeń dostawy i nabycia mediów oraz usług telekomunikacyjnych obowiązują szczególne zasady ich ewidencjonowania, które wynikają z art. 19 ust. 13 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej VAT). Przepis ten określa, iż w stosunku do takich towarów i usług, jak (katalog ma charakter zamknięty):
                • 14.12.2005Wydatki na remont i modernizację domu zakupionego w stanie surowym zamkniętym objęte ulgą remontową
                 ...Podatnicy w 2003 r. nabyli na rynku wtórnym od osób fizycznych nieruchomość zabudowaną domem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym, którego budowa została przerwana w 1992 r. Umowa kupna-sprzedaży została sporządzona formie aktu notarialnego. Pozwolenie na budowę zostało wydane na poprzedniego właściciela w dniu 06.04.1991 r., a następnie w dniu 19.05.2003 r. Podatnicy uzyskali pozwolenie na wznowienie robót budowlanych.
                 • 07.12.2005Zakup samochodu w krajach spoza Unii Europejskiej – import samochodów
                  Przywóz towarów z krajów spoza Unii Europejskiej jest uważany za import towarów. W przypadku importu samochodów istnieje obowiązek zapłaty cła, podatku VAT oraz akcyzy (w przypadku samochodów osobowych). Podstawą obliczenia cła będzie wartość celna pojazdu. Z kolei wartość celna powiększona o kwotę cła posłuży do obliczenia kwoty podatku akcyzowego, a wartość celna powiększona o kwotę cła i kwotę podatku akcyzowego – do naliczenia podatku VAT.
                  • 04.12.2005Ulga internetowa
                   Ulgę dotyczącą wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika będziemy stosować w rozliczeniu za rok 2005 po raz pierwszy. Podstawą do jej stosowania jest art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                   • 04.12.2005Ulga odsetkowa
                    Jest to ulga dotycząca wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych - i jest to jedna z ulg mających skłaniać podatników do inwestycji budowlanych. Jej generalną cechą jest to, że dotyczy nowej substancji mieszkaniowej, czyli:
                    • 13.11.2005Interpretacji prawa podatkowego NP/443-28/05/EK z dnia 14.11.2005 r. - Urząd Skarbowy w Krotoszynie
                     Pytanie podatnika: Czy podatniczka może odliczyć ulgę z tytułu fiskalizacji kasy rejestrującej w wysokości 50% ceny zakupu kasy, nie więcej niż 2.500 zł, którą zakupiłaby obecnie, a ulgę odliczyła dopiero po fiskalizacji kasy po uzyskaniu limitu obrotu 20.000 zł w 2005 roku bądź w 2006 roku po uzyskaniu obrotów w wysokości 40.000 zł?
                     • 08.11.2005Interpretacja PP/443-6/05/A z dnia 20.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Bochni
                      Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT wywołuje przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę jawną?
                      • 27.10.2005Wyjaśnienie USI/2/443-58/BS/04 z 01.10.2004 r. - Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim
                       Pytanie podatnika: Czy remanentem likwidacyjnym powinny być objęte kasy rejestrujące?
                       • 24.10.2005Wyjaśnienie PD 415/12/2005 z 29.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Łukowie
                        Pytanie podatnika Czy Podatnik ma wystawić fakturę korygującą w miesiącu otrzymania noty przelewowej stwierdzającej przelew w sytuacji, gdy zmieniono cenę po wystawieniu faktury za wykonane usługi transportowe - czy cofnąć się do miesiąca, w którym jest wystawiona faktura pierwotna (chodzi zarówno o kwoty zwiększające jak i zmniejszające przychód).
                        • 17.10.2005Wyjaśnienie III/443-23/05 z 03.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                         Pytanie podatnika Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, rozpocznie od dnia 01.04.2005 r. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, wypożyczania artykułów, kupna i sprzedaż. Podatnik zamierza nabyć grunt z przeznaczeniem do wynajmu. Zakup gruntu zostanie udokumentowany fakturą VAT ze stawką 22% i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w nowej firmie. Podatnik pyta, czy w związku z zakupem gruntu będzie miał prawo do otrzymania zwrotu podatku w terminie 60 dni?
                         • 22.09.2005Kto ma prawo do zwrotu części VAT
                          Do zwrotu części poniesionych wydatków ma prawo osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z: 1) budową budynku mieszkalnego, 2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, 3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
                          • 15.09.2005Interpretacja PP II 0090/1/31/17/05 z dnia 30.03.2005 r. - Dolnośląski Urząd Skarbowy
                           Pytanie podatnika: Jak należy udokumentować opłatę z tytułu wieczystego użytkowania, która została uiszczona samodzielnie przez użytkownika np. 18.01.2005 r., czy do takiej opłaty należy przestrzegać 7-dniowego terminu do wystawienia faktury VAT, czy może być ona wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego?
                           • 12.09.2005Interpretacja PDP/E/423-5/05 z dnia 07.03.2005 r. - Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu
                            Pytanie podatnika: Czy różnice kursowe powstałe przy kompensacie wierzytelności, stanowią koszt uzyskania przychodu (ujemne) lub są przychodem (dodatnie) w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                            • 30.08.2005Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
                             Tekst opracowano na podstawie materiałów sejmowych – ustawa nie została jeszcze opublikowana
                             • 30.08.2005Kto będzie miał prawo do zwrotu części VAT
                              Do zwrotu części poniesionych wydatków będzie miała prawo osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z:
                              • 03.08.2005Elektroniczne faktury papierowym przebojem
                               Od dawna zapowiadane rozporządzenie Ministra Finansów miało uprościć przekazywanie faktur i znacznie zmniejszyć koszty przedsiębiorców. Zapewne u niektórych podatników to nastąpi – ale u bardzo nielicznych.
                               • 08.06.2005Internetowa ulga?
                                Do dnia 28.02.2005 r. w załączniku numer 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającym wykaz usług zwolnionych od podatku widniały pod numerami 13 i 14 następujące pozycje: "13. Usługi transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci internet świadczone na rzecz uczniów, studentów, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz na rzecz państwowych i samorządowych instytucji kultury 14. Usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy." Oba zwolnienia zostały uchylone od 01.03.2005 r. na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Wycofanie zwolnienia spowodowane było koniecznością usunięcia kolizji z normami ogólnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Jako rekompensatę podwyżki cen wprowadzono w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nową ulgę. Zmiana obowiązuje od 01.01.2005 r.
                                • 07.06.2005Wyjazd służbowy prowadzącego działalność
                                 Właściciel i osoby z nim współpracujące w przypadku wyjazdów służbowych (czyli wyjazdów pozostających w związku z wykonywaną działalnością) mogą zaliczyć do kosztów uzyskania wartość diet obliczonych na zasadach analogicznych jak w przypadku diet pracowniczych. Przedsiębiorca powinien odpowiednio udokumentować wyjazd służbowy, aby w razie kontroli podatkowej móc udowodnić, że wyjazd ten pozostawał w związku z uzyskanym przychodem. Pomocne mogą być notatku z negocjacji, protokół ustaleń wzajemnych podpisany przez obie strony, umowa podpisana z kontrahentem, faktura zakupowa itp. Na pewno warto sporządzić krótki opis wyjazdu służbowego, w którym zawarte zostaną najważniejsze fakty związane z wyjazdem. Opis może zostać dołączony do dowodu wewnętrznego, na podstawie którego zostaną zaliczone do kosztów wydatki dotyczące diet, i może wyglądać np. tak:
                                 • 07.06.2005Podpisy na fakturze VAT
                                  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971) zawiera listę danych, które powinny znaleźć się na fakturze VAT (taką listę zawierało również poprzednie rozporządzenie wykonawcze do ustawy z 22.03.2002 r.).
                                  • 07.06.2005Ulga na złe długi
                                   Wprowadzone do ustawy o Vat nowe rozwiązanie, zwane potocznie ulgą na złe długi, stwarzające możliwość dokonania korekty podatku należnego, może przynieść konkretne korzyści przedsiębiorcom, którzy stali się ofiarami niewypłacalnych dłużników. Dla tych ostatnich nowe przepisy mogą okazać się ostatnim gwoździem do trumny.

                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 54 ] . [ 55 ] . [ 56 ] . [ 57 ] . [ 58 ] . [ 59 ] . [ 60 ] . [ 61 ] . [ 62 ] . [ 63 ]