Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja restrukturyzacji modernizacji rolnictwa

 • 02.07.200910 mld zł dopłat dla rolników za 2008 r.
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła realizację płatności bezpośrednich za ubiegły rok. Do 25 czerwca ARiMR przekazała pieniądze 1,4 mln rolników, co oznacza, że należne płatności otrzymało 98,86 proc. właścicieli gospodarstw, którzy złożyli wnioski w 2008 roku. Kwota wypłaconych płatności podstawowych i uzupełniających wyniosła ponad 8,55 mld zł, a wraz z płatnościami ONW (z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach) – około 10 mld zł.
 • 29.06.2009Dotacje na rybołówstwo wypłaci ARiMR
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarło 26 czerwca umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie której przekaże ARiMR część zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Budżet programu wynosi 978,8 mln euro.
 • 18.06.2009Podsumowanie działalności ARiMR w 2008 r.
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała roczne sprawozdanie ze swojej działalności. W 2008 r. Agencja wypłaciła rolnikom, rybakom i przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego i mieszkańcom wsi 18,3 mld zł. Tylko na konta bankowe 1,43 mln rolników przekazane zostały płatności bezpośrednie w wysokości ponad 10,3 mld zł. To najwyższy poziom wypłat, jaki osiągnięto w 15-letniej historii ARiMR.
 • 15.06.2009Pomoc na rozwój działalności nierolniczej nadal dostępna w 12 regionach
  Rolnicy w 12 województwach nadal mogą składać wnioski o pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza. Przyjmowanie takich wniosków zakończyły natomiast cztery regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z powodu wyczerpania limitu środków przewidzianych na to działanie w 2009 roku w Wielkopolsce, na Pomorzu, w Zachodniopomorskiem oraz na Warmii i Mazurach.
 • 09.06.2009Ostatni dzień na złożenie wniosku o dopłaty
  9 czerwca mija ostateczny termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2009 rok – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy, którzy do tego dnia nie zdążą złożyć wniosków, nie dostaną płatności za ten rok. Rolnicy, którzy złożyli wnioski po 15 maja, zostaną obarczeni sankcjami polegającymi na potrąceniu 1 proc. należnych dopłat za każdy roboczy dzień opóźnienia.
 • 25.05.2009Nowe wnioski o środki na zalesianie od 1 czerwca
  Rolnicy, którzy po raz pierwszy chcą się ubiegać o wsparcie finansowe na zalesianie gruntów rolnych, a także zalesianie gruntów innych niż rolne, mogą składać wnioski o przyznanie takiej pomocy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. Będzie to już trzeci nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 • 29.04.200944,4 mld zł z UE dla polskiego rolnictwa od 2004 r.
  Od maja 2004 do marca 2009 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała polskim rolnikom 44,4 mld zł ze środków UE i 22,2 mld zł z funduszy krajowych w ramach różnych unijnych programów pomocowych i z tytułu dopłat bezpośrednich. Polskie gospodarstwo w ciągu tych 5 lat za pośrednictwem ARiMR otrzymało przeciętnie 26,6 tys. zł.
 • 09.04.2009Blisko 1,7 tys. wniosków o pomoc na realizację programów rolnośrodowiskowych
  Od połowy marca do początku kwietnia rolnicy złożyli 1672 wnioski o przyznanie pomocy na realizację programów rolnośrodowiskowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród beneficjentów, którzy po raz pierwszy ubiegają o wsparcie z tego działania, największym zainteresowaniem cieszą się pakiety dotyczące prowadzenia trwałych użytków zielonych (966 złożonych wniosków) i rolnictwa ekologicznego (596).
 • 01.04.2009ARiMR pod nadzorem resortu finansów
  Minister finansów będzie nadzorował gospodarowanie środkami publicznymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przewiduje przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie nadzoru nad ARiMR w zakresie gospodarki finansowej. Chodzi o środki z Unii Europejskiej i krajowe środki publiczne, przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych za pieniądze unijne.
 • 31.03.2009Fundusze UE na lata 2007-2013: W kwietniu kolejne nabory wniosków od rolników
  Najprawdopodobniej w kwietniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o pomoc w ramach działań finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 na kwotę około 5 mld zł.
 • 24.03.200960 tys. wniosków o płatności
  W pierwszym tygodniu naboru wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2009 rok do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły dokumenty od 60,4 tys. rolników zainteresowanych uzyskaniem dopłat. To o 15 tys. wniosków więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. Wiele z nich wymaga jednak korekty.
 • 17.03.2009Ruszył nabór wniosków o płatności bezpośrednie za 2009 rok
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w poniedziałek 16 marca przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2009 r. Rolnik może złożyć wniosek osobiście w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę albo wysłać pocztą.
 • 10.03.200990 proc. rolników otrzymało płatności bezpośrednie za ubiegły rok
  W ciągu nieco ponad trzech miesięcy rolnicy otrzymali ponad 8,43 mld zł z tytułu płatności obszarowych i dopłat ONW za 2008 r. - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Decyzje administracyjne o przyznaniu płatności za 2008 r. wydano już 98 proc. uprawnionych rolników.
 • 04.03.2009Program dla sektora rybackiego
  Podniesienie konkurencyjności sektora rybackiego oraz modernizację i rozbudowę przemysłu rybnego zakłada projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego przyjęty przez rząd. Nowe przepisy będą podstawą do realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
 • 20.02.200980 proc. uprawnionych rolników otrzymało płatności za 2008 r.
  5,8 mld zł przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na konta ponad 1,12 mln rolników. Oznacza to, że blisko 80 proc. uprawnionych otrzymało płatności obszarowe za 2008 r. Decyzje administracyjne o przyznaniu płatności za 2008 r. Agencja wydała dotychczas dla 94 proc. uprawnionych rolników.
 • 03.02.2009Pomoc dla młodych rolników: 40% zrealizowanych wniosków
  Do końca stycznia br. 40 proc. rolników, którzy ubiegali się w ubiegłym roku o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, finansowanego z PROW 2007-2013, otrzymało już premie w wysokości 50 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta bankowe 2,6 tys. takich rolników, ponad 130 mln zł. Dla przeszło 3,3 tys. rolników, czyli ponad połowy tych, którzy złożyli wnioski w 2008 roku, Agencja wydała już decyzje o przyznaniu takich premii.
 • 30.01.20091,5 mld zł na kredyty dla rolników
  Banki otrzymały na I kwartał 2009 r. limity pozwalające na udzielenie kredytów inwestycyjnych i klęskowych w wysokości ponad 1,5 mld zł – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • 19.01.2009Fundusze dla rybaków – wznowienie naboru wniosków
  Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa wznowi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działań "Chów i hodowla ryb" oraz "Przetwórstwo i rynek rybny" z funduszy na lata 2004-2006 – podał resort rolnictwa.
 • 15.01.2009Wypłaty dla rolników sięgnęły 5,65 mld zł
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu dwóch pierwszych tygodni stycznia przekazała na konta bankowe rolników około 4,57 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich i ponad 807 mln zł dopłat z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) za 2008 r.
 • 18.12.2008Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła podpisywanie umów z przedsiębiorcami z sektora rolno-spożywczego na wsparcie inwestycji realizowanych w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Beneficjenci otrzymają łącznie 1,14 mld zł.
 • 11.12.2008Koszt przyjęcia euro wyniesie 3,5 mld zł
  Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte szacunkowy koszt wprowadzenia w Polsce wspólnej europejskiej waluty wyniesie ok. 3,5 mld zł, jednak korzyści, jakie dzięki temu odniosą polskie przedsiębiorstwa, będą dużo większe.
 • 08.12.20081,25 mld zł dla rolników w pierwszym tygodniu wypłat
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała w pierwszym tygodniu grudnia ponad 1,25 mld zł na rachunki bankowe rolników z tytułu dopłat bezpośrednich za 2008 r.
 • 02.12.2008Ruszyły wypłaty dopłat obszarowych za 2008 r.
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłacanie rolnikom bezpośrednich dopłat obszarowych. Pierwszego dnia na konta bankowe 50,9 tys. rolników ARiMR przelała około 295 mln zł.
 • 24.11.2008Wypłaty rekompensat za tymczasowe zawieszenie połowów
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu pierwszych dwóch dni podpisywania umów z rybakami starającymi się o rekompensaty w ramach pomocy publicznej za tymczasowe zawieszenie połowów zobowiązała się do wypłaty blisko 15 mln zł.
 • 18.11.2008ARiMR rozpoczęła realizację dopłat ONW
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 17 listopada przekazywanie tzw. dopłat ONW (obszary o niekorzystnych warunkach). Otrzymują je rolnicy prowadzący produkcję rolniczą na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W pierwszej kolejności dopłaty takie otrzyma 1,4 tys. rolników, najbardziej poszkodowanych przez tegoroczną suszę.
 • 03.11.2008Rolnictwo: Cła na zboże, 9 mld zł dopłat
  850 tys. rolników otrzyma 9,3 mld zł dopłat za bieżący rok – poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki. Sytuację producentów zbóż powinno poprawić wprowadzenie przez Unię Europejską cła na zboże importowane spoza Wspólnoty.
 • 29.10.2008System kontroli produkcji rolnej
  Utworzenie systemu kontroli przestrzegania tzw. wymogów wzajemnej zgodności w rolnictwie – czyli zasad, jakie w produkcji powinni stosować rolnicy korzystający z płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przyjęty we wtorek przez rząd.
 • 10.10.2008ARiMR: Blisko 80 proc. skontrolowanych wniosków
  Powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą kontrole administracyjne wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2008 r. Rozpoczęcie wypłat planowane jest na początek grudnia bieżącego roku.
 • 08.10.2008Nowe zasady sprzedaży wierzytelności ARiMR
  Skuteczniejsze odzyskiwanie wierzytelności oraz prawidłowe zarządzanie finansami to najważniejsze cele przyjętego przez rząd rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • 06.10.20081,3 mld zł na kredyty „klęskowe”
  Minister rolnictwa wydał do 3 października 46 zgód na uruchomienie kredytów klęskowych. Na ich podstawie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła we współpracy z bankami specjalną linię kredytową na 2008 r. w kwocie blisko 1,3 mld zł. Na kredyty dla poszkodowanych w związku z tegoroczną suszą i huraganem przeznaczonych zostanie z tego 817,3 mln zł.
 • 22.09.2008Polsce grozi sankcja za niepełny system ewidencji gruntów
  Komisja Europejska zagroziła Polsce zmniejszeniem o 5 proc. funduszu na płatności bezpośrednie i obszarowe z lat 2005-2006  za uchybienia administracyjne dotyczące funkcjonowania systemu ewidencji gruntów LPIS. Komisja uważa, że niepełny system mógł w latach 2005-2006 doprowadzić do zawyżenia wypłat dla rolników o 150 mln euro. Według strony polskiej wyniosły one najwyżej 88 mln zł.
 • 15.09.2008ARiMR: Umowa na utrzymanie systemu
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła z firmą Hewlett Packard - Polska umowę na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ZSZiK), niezbędnego do naliczania płatności z UE.
 • 02.09.2008ARiMR wydała 90 proc. środków na lata 2004-2006
  Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dobiega końca realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Wartość zrealizowanych płatności wyniosła dotąd 4,8 mld zł.
 • 26.08.2008ARiMR wypłaciła 11 mld zł
  Od stycznia do połowy sierpnia bieżącego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom i beneficjentom z terenów wiejskich ponad 11,1 mld zł w ramach dopłat obszarowych oraz innych instrumentów wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich – wynika z raportu przygotowanego dla ministra rolnictwa.
 • 12.08.2008ARiMR przyjęła 141 wniosków na zalesianie gruntów
  Do 8 sierpnia rolnicy złożyli w skali kraju 141 wniosków, planując zalesienie ponad 525 ha – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne biura powiatowe ARiMR przyjmują od 1 sierpnia do 30 września.
 • 08.08.2008Nowelizacja korzystna dla plantatorów
  Senat przyjął nowelizację ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, która dotyczy terminu dołączenia wymaganych dokumentów do wniosków o przyznanie płatności do owoców miękkich. Chodzi o kopie umów zwartych przez plantatorów malin i truskawek z przetwórcami zatwierdzonymi przez ARiMR.
 • 18.07.2008Kontrole gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła kontrole w gospodarstwach, które złożyły wnioski o płatności bezpośrednie. W roku 2008 kontrole zostaną przeprowadzone w prawie 109 tys. gospodarstw, co stanowi ok. 7,4 proc. ogólnej liczby gospodarstw ubiegających się o płatności obszarowe. Celem kontroli jest weryfikacja danych zadeklarowanych przez producenta rolnego we wniosku ze stanem faktycznym.
 • 14.07.2008ARiMR wydała blisko 6 proc. środków na lata 2007–2013
  Ponad 3,29 mld zł (około 1 mld euro) wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW). Do wydania jest łącznie około 17 mld euro.
 • 10.07.20088 tys. wniosków o renty strukturalne
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła przyjmowanie wniosków o renty strukturalne. W całym kraju o świadczenie z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego młodszemu gospodarzowi stara się ponad 8 tys. osób.
 • 01.07.2008Płatności bezpośrednie zrealizowane w terminie
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że z zadania realizacji płatności bezpośrednich za 2007 r. wywiązała się w wyznaczonym terminie, czyli do końca czerwca 2008 r.
 • 24.06.20081,42 mln rolników ubiega się o płatności bezpośrednie
  Do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci rolni złożyli prawie 1,42 mln wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2008. Wnioski o przyznanie płatności za rok 2008 rolnicy składali w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce ich zamieszkania, w okresie od 15 marca do 15 maja.
 • 27.05.20087 mld zł płatności obszarowych
  Płatności obszarowe za ubiegły rok wyniosły dotychczas około 7 mld zł – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dobiega końca także realizacja wniosków o płatności złożone przez plantatorów buraków cukrowych.
 • 13.05.20080,9 mln wniosków o płatności
  Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postanowiła przedłużyć godziny pracy swoich powiatowych biur, by umożliwić jak największej liczbie rolników złożenie wniosków w terminie, czyli do 15 maja.
 • 06.05.2008Pół miliarda na renty strukturalne
  Do końca ubiegłego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała renty strukturalne o łącznej wartości blisko 0,5 mld zł. Wymianie pokoleń na wsi ma sprzyjać także program ułatwiania startu młodym rolnikom.
 • 07.04.2008Dodatkowe środki na kredyty inwestycyjne
  Ponad 1 mld zł. otrzymają na akcję kredytową dla kredytów inwestycyjnych w 2008 roku banki współpracujące z ARiMR.
 • 28.01.2008Zmiany w agencjach rolnych – wyjaśnienia ministra
  Koniecznością wprowadzenia zmian w podległych mu agencjach rolnych minister Marek Sawicki tłumaczył powołanie nowych szefów ARiMR i ANR. Z kolei nowa obsada władz KRUS to wstęp do reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników. 
 • 09.01.2008ARiMR wypłaciła 19 mld zł ze środków na lata 2004-2006
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła większość środków przewidzianych na lata 2004–2006 w programach współfinansowanych przez Unię Europejską. Najwięcej pieniędzy trafiło do beneficjentów Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • 09.11.2007Kolejki przed ARiMR
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w piątek przyjmowanie wniosków od rolników na dofinansowanie modernizacji gospodarstw. Niektóre biura Agencji rozpoczęły pracę o 6.00. Do wczesnych godzin popołudniowych przyjęto 5 tys. podań.
 • 19.10.2007UE: Dopłaty do wieprzowiny i owoców miękkich
  Minister rolnictwa Wojciech Mojzesowicz poinformował, że Unia Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie jeszcze w tym roku dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przez polskich producentów. Z kolei od przyszłego roku płatnościami bezpośrednimi zostaną objęci właściciele plantacji malin i truskawek.
 • 30.07.2007Serwery administracji nie przystosowane do jawności
  Pod koniec zeszłego tygodnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła informacje o wysokości dopłat rolnych z podziałem na pojedynczych beneficjentów. Nic to, że wyszukiwarka była dość ułomna (nie było możliwe dokonanie jakiejkolwiek agregacji danych). Naród i dziennikarska brać rzuciły się do korzystania z efektów polityki jawności. Niestety - jawność błyskawicznie przegrała z technologią stosowaną w ARiMR.

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »