Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zadania egzaminacyjne usługowe prowadzenie ksiąg

 • 19.12.2013Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kiedy najbliższy egzamin?
  Ministerstwo Finansów informuje na swojej stronie internetowej, że najbliższy egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy odbędzie się już w styczniu i lutym 2014 r. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu kwalifikowane są według kolejności składanych wniosków. Na jeden termin egzaminu nie może zostać zakwalifikowanych więcej niż 90 osób.
 • 23.05.2013Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Najbliższy egzamin już w czerwcu
  Ministerstwo Finansów informuje na swojej stronie internetowej, że najbliższy egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy odbędzie się 15 czerwca 2013 r. w godz. 9.00–13.00. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu kwalifikowane są według kolejności składanych wniosków. Na jeden termin egzaminu nie może zostać zakwalifikowanych więcej niż 90 osób.
 • 08.01.2013Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2013 r. – nowe terminy egzaminów
  Ministerstwo Finansów ogłosiło terminy egzaminów na tzw. certyfikat księgowy w pierwszej połowie 2013 roku. Sam sposób organizowania i regulamin przeprowadzenia egzaminu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).
 • 10.07.2012Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2012 r. – nowe terminy egzaminów na certyfikat księgowy
  Sposób organizowania i regulamin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. certyfikat księgowy) określa załącznik nr 5 do rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).
 • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
  tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (projekt został opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)
 • 23.03.2006Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - jak zdobyć certyfikat
  Osoby, które chcą zdobyć certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogą jeszcze do jutra, czyli do 25 marca złożyć komplet dokumentów.
 • 07.11.2005Kto może zostać doradcą podatkowym
  Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.