Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje pgnig

 • 08.12.2010OFE zasilane akcjami specjalnego funduszu majątkowego?
  Akcje funduszu majątkowego gwarantowanego przez Skarb Państwa mogłyby częściowo zastąpić gotówkę przekazywaną obecnie do otwartych funduszy emerytalnych w ramach składki na drugi filar – proponuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem organizacji, takie rozwiązanie pozwoliłoby bezboleśnie obniżyć o kilkanaście miliardów złotych rocznie zapotrzebowanie pożyczkowe Polski, zmniejszyć wielkość bieżącego deficytu budżetowego i tempo przyrostu długu publicznego.  
 • 10.11.2010Debiut GPW - wysoki zysk inwestorów
  Na głównym, krajowym rynku akcji zadebiutowała spółka Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Na zakończenie pierwszego dnia notowań wartość dopuszczonych do obrotu walorów wzrosła o jedną czwartą w stosunku ceny emisyjnej. Tym samym akcje GPW podczas giełdowego debiutu zagwarantowały inwestorom drugi co do wielkości zysk w historii prywatyzacji spółek Skarbu Państwa za pośrednictwem warszawskiego parkietu.
 • 09.12.2009Najcenniejsze mienie Skarbu Państwa warte ponad 600 mld zł
  Na około 612 mld zł oszacował rząd wartość majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych na ostatni dzień grudnia ubiegłego roku. Przyjęte sprawozdanie w tej sprawie przedstawia składniki państwowego majątku i zawiera oszacowanie ich wartości w tych przypadkach, gdy udało się je wycenić. Wynika z niego, że spośród wszystkich składników mienia Skarbu Państwa największą wartość miały grunty, drogi i inne obiekty infrastruktury oraz akcje i udziały.
 • 22.06.2009Udana emisja akcji kopalni „Bogdanka”
  528 mln zł wyniosła całkowita wartość oferty publicznej spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” - poinformował resort Skarbu Państwa. Inwestorom przydzielono 11 mln akcji serii C. Po PGNiG i Enei to największa spółka Skarbu Państwa przeznaczona na giełdę. Bogdanka to jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz jeden z krajowych liderów rynku producentów węgla energetycznego.
 • 12.06.2008Pracownicy otrzymają akcje PGNiG
  Rząd zdecydował o sprzedaży jednej akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, co pozwoli na wydanie akcji uprawnionym pracownikom tej spółki. Rada Ministrów przyjęła też projekt aktualizacji „Polityki dla przemysłu gazu ziemnego”, przedłożony przez ministra skarbu państwa
 • 17.04.2008Minister skarbu u przedsiębiorców
  Podczas spotkania z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Business Centre Club minister Skarbu Państwa Aleksander Grad zapowiedział, że rząd doprowadzi prywatyzację do końca. Wśród najważniejszych spółek, które zostaną sprzedane, wymienił PKO BP oraz Bank Ochrony Środowiska.