Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja komputera mały podatnik

  • 17.05.2013Wybór metody amortyzacji przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
    Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest przychód. Co do zasady podatnik nie ma prawa pomniejszania przychodu o poniesione koszty jego uzyskania (w tym o odpisy amortyzacyjne). Może on uwzględnić jedynie niektóre wydatki, np. składki na ubezpieczenie społeczne podatnika i osób z nim współpracujących czy koszty użytkowania internetu (do wysokości 760 zł).