Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obowiązki dla pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników

 • 20.08.2018Zmiany w prowadzeniu akt osobowych z wątpliwościami
  Od 1 stycznia 2019 roku obowiązywać zaczną nowe przepisy o dokumentacji pracowniczej. Do najważniejszych zmian należeć będą m.in. możliwość prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej oraz wprowadzenie zasady, że teczki pracownicze mają być przechowywane przez okres 10 lat. Część zapisów budzi jednak wiele kontrowersji i wątpliwości. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca będzie miał obowiązek trzymać w teczce dodatkowe dokumenty, np. kartę ewidencji czasu pracy, co spowoduje, że znacznie zwiększą one swoje gabaryty i co miesiąc dołączana będzie do nich nowa dokumentacja. Innym nieprecyzyjnym zapisem jest obowiązek niszczenia dokumentów.
  • 09.12.2016Abolicja. Co z zapłatą wysokich zaległych składek ZUS?
   Interpelacja nr 7249 w sprawie obciążania najmniej zarabiających przedsiębiorców koniecznością zapłaty wysokich zaległych składek ZUS
   • 03.04.2015Dowóz pracowników do pracy. Czy będą zmiany?
    Interpelacja nr 31411w sprawie przepisów ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, w zakresie opodatkowania dowozu do pracy pracowników przez pracodawcę.
    • 04.08.2014Wypłaty z ZFŚS do zmiany?
     Interpelacja nr 26438 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie problemów związanych z wypłatami świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
     • 24.10.2008MPiPS: Od skuteczności działań PIP zależy przestrzeganie przepisów BHP przez pracodawców
      Interpelacja nr 4904 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności dokonywania przez pracodawców ocen ryzyka zawodowego
      • 12.03.2008Pracodawcy zobowiązani do tworzenia rad pracowników
       Od 24 marca br. rady pracowników powinny być powoływane u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników (wcześniej było to 100 pracowników). Pierwszym z wielu problemów, który pojawia się na tle regulacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. nr.79, poz. 550) jest już samo ograniczenie pracodawców zobowiązanych do stosowania jej przepisów jedynie do tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą.
       • 06.09.2007Dodatkowe obowiązki dla pracodawców?
        Interpelacja nr 8102 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia przez pracodawców list obecności z uwzględnieniem czasu pracy
        • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
         Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W związku z powyższym PKPP Lewiatan zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.
         • 24.01.2007ZUS prostuje "Rzeczpospolitą"
          W związku z nieprawdziwymi informacjami opublikowanymi przez dziennik "Rzeczpospolita" na temat wykorzystania zakładowego funduszu socjalnego w ZUS, Rzecznik prasowy Zakładu wystosował do redaktora naczelnego dziennika list następującej treści: