Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualizacja certyfikatów zus

  • 22.05.2017Program Płatnik - zmiany w obsłudze certyfikatów w programie
    W związku z wprowadzonymi aktualizacjami programu Płatnik (metryki 103 i 104) uległa zmianie obsługa certyfikatów. W programie zreorganizowano widoki związane z przekazem elektronicznym dokumentów do ZUS. W Ustawieniach przekazu elektronicznego wybór certyfikatów odbywa się bezpośrednio z magazynów systemowych (bez rejestracji w programie Płatnik).
    • 17.09.2006Aktualizacja certyfikatu do wymiany danych z ZUS w programie Płatnik
      W związku z tym, że w dniu 15.09.2006 roku upływa termin ważności klucza prywatnego Ośrodka Przetwarzania Danych (dawna nazwa - Oddziałowy Ośrodek Przetwarzania), zachodzi konieczność zarejestrowania w programie "Płatnik" nowego certyfikatu klucza publicznego o identyfikatorze RP_1_OOP oraz RP-1-OOP-SDWI (okresy ważności certyfikatów od 16.09.2006 do 30.09.2007).