Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

angielska

 • 20.06.2018VAT: Nowe obowiązki podatników – split payment i powszechne JPK na żądanie
  Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie kolejne przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Do systemu VAT zostaje wprowadzone dodatkowe rozwiązanie uszczelniające: mechanizm podzielonej płatności (z angielska określany jako split payment). Rozszerzony zostaje także na wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgowość w formie elektronicznej obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie.
  • 19.06.2018VAT: Nowe obowiązki podatników – split payment i powszechne JPK na żądanie
   Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie kolejne przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Do systemu VAT zostaje wprowadzone dodatkowe rozwiązanie uszczelniające: mechanizm podzielonej płatności (z angielska określany jako split payment). Rozszerzony zostaje także na wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgowość w formie elektronicznej obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie.
   • 03.03.2017WSA. Sprzedaż prywatnej nieruchomości wykorzystywanej w firmie a VAT
    W przypadku osób fizycznych mamy do czynienia z majątkiem przedsiębiorstwa (wyodrębnionym w sposób wyraźny dla celów prowadzonej działalności gospodarczej) i majątkiem prywatnym. Może zdarzyć się, że elementy majątku prywatnego są wykorzystywane do celów zarobkowych (tym samym wchodzić w zakres działalności gospodarczej) a mimo to pozostać w majątku prywatnym. Fakt uznania dzierżawy gruntu za działalność gospodarczą nie ma automatycznego przeniesienia na późniejszą transakcję sprzedaży gruntu. W sytuacji wygaśnięcia umowy dzierżawy nie ma już okoliczności - czerpania zysku z dobra, która wskazywałyby, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą. Nie można mówić, że taka sprzedaż odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albowiem w takiej sytuacji ma miejsce powrót do stanu sprzed umowy dzierżawy czyli zwykłego posiadania majątku prywatnego. Uprzednia dzierżawa gruntu znajdującego się w majątku prywatnym osoby fizycznej nie może przesądzać o opodatkowaniu VAT późniejszej sprzedaży gruntu.
    • 17.08.2016Wydatki na prowadzenie bloga w kosztach działalności
     Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
     • 24.05.2016Podatki na świecie: Piłka nożna przynosi miliardowe wpływy podatkowe
      Tylko w 2014 r. angielska liga piłki nożnej Premier League przyniosła gospodarce brytyjskiej 3,4 mld funtów wartości dodanej, a tamtejszy sektor finansów publicznych zyskał 2,4 mld GBP w podatkach – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę doradczą EY. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku innych popularnych dyscyplin oraz krajów, w których działają silne ligi zawodowe.
      • 23.12.2015Emerytura za pracę za granicą w UE - cz. 3
       W przypadku ubiegania się o emeryturę w kilku państwach członkowskich wysokość świadczenia oblicza każda z instytucji rozpatrujących wniosek o emeryturę, przy czym wnioskodawca może znaleźć się w jednej z dwóch sytuacji:  pierwszej, gdy spełnia wszystkie warunki do przyznania emerytury i nie zachodzi potrzeba stosowania zasady sumowania okresów ubezpieczenia lub  drugiej, gdy nie spełnia warunku stażu ubezpieczeniowego i w celu przyznania emerytury konieczne jest zastosowanie zasady sumowania okresów.
       • 10.04.2014Optymalizacja podatkowa: Opodatkowanie dochodów z ZEA
        Pytanie podatnika: Czy w rozważanym stanie faktycznym, wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał ze Spółki z tytułu pełnienia funkcji dyrektora - członka zarządu Spółki, podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 27 ust. 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z ZEA?
        • 14.03.2014Faktury wystawiane przez nabywcę w imieniu sprzedawcy
         Pytanie podatnika: Czy faktura wystawiona przez nabywcę w trybie samofakturowania może zawierać wskazanie „self-billing”, tj. angielski odpowiednik polskiego wyrazu „samofakturowanie”? Jeśli stanowisko Spółki w zakresie pytania pierwszego jest nieprawidłowe, to czy opieczętowanie faktury przez kontrahenta wyrazem „samofakturowanie” czynić będzie zadość wymogowi określonemu w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia?
         • 04.07.2013Optymalizacja podatkowa: Dochody członka zarządu firmy z siedzibą w ZEA a polski PIT
          Dochód osiągnięty z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce zarejestrowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez polskiego rezydenta jest zwolniony z opodatkowania w Polsce – potwierdza interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2013 r., nr IPPB2/415-376/13-4/EL.
          • 19.02.2013Służbowe przeloty pracowników a zwolnienie od akcyzy paliwa lotniczego
           Wykorzystanie posiadanych statków powietrznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celach przewozu pracowników mieści się w pojęciu "prywatnych rejsów rekreacyjnych" (art.32 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym) zdefiniowanym na wzór, przepisów wspólnotowych, a więc za nie może korzystać z obligatoryjnego zwolnienia ustanowionego w art. 32 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
           • 06.09.2012Globalny raport konkurencyjności 2012-2013 – Polska na 41. miejscu
            Polska utrzymała się na 41. miejscu (wśród 144 badanych gospodarek) w najnowszej edycji rankingu konkurencyjności, opracowywanego od 2004 r. przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF). Pierwsze trzy miejsca zajęły Szwajcaria, Singapur oraz Finlandia.
            • 23.08.2011Konsekwencje podatkowe otrzymania dywidendy z Cypru
             W przypadku otrzymania dywidendy od spółki kapitałowej mającej siedzibę na Cyprze, przy obliczaniu podatku od dywidendy podlegającego zapłacie na terytorium Polski, podatnik może pomniejszyć podatek obliczony o wartość podatku jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego, czy właściwe cypryjskie organy podatkowe faktycznie pobiorą ten podatek – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 25 lipca 2011 r. nr IPPB2/415-542/11-2/AS.
             • 10.06.2011Przychody rynku futbolowego w Europie osiągnęły wartość 16,3 mld euro
              Trudna sytuacja gospodarcza Europy nie wpłynęła znacząco na sytuację rynku futbolowego – zanotował on wzrost przychodów o 4% (0,6 mld euro) osiągając w sezonie 2009/2010 wartość 16,3 mld euro – wynika z analizy ”Annual Review of Football Finance 2011”, opracowanej przez firmę doradcza Deloitte.
              • 03.06.2011Sprzedaż na aukcjach internetowych a skutki braku rejestracji VAT
               Jeśli podatnik dokonuje we własnym imieniu i na własny rachunek sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem aukcji internetowych nie opodatkowując tej sprzedaży, nie dokonuje zgłoszenia rejestracyjnego, nie prowadzi ewidencji, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 22% - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
               • 02.12.2010Gruby walczy z własnym skąpstwem
                Gruby był markotny. - Jeszcze po kufelku? – retorycznie zapytał Siwy. - Eeeee, pójdę chyba do domu – spojrzał na zegarek Gruby. - Poważnie? – zaniepokoił się Siwy. - Prawdę mówiąc jestem bez kasy – przyznał się Gruby.
                • 20.07.2010Ćwierć miliarda złotych wyniosły przychody polskiej ekstraklasy
                 Lech Poznań z przychodami 40,3 mln zł oraz Wisła Kraków, która zarobiła 30,1 mln zł, utrzymują się na czołowych miejscach rankingu „Polska Liga Finansowa” autorstwa firmy doradczej Deloitte. Po oddaniu do użytku nowych stadionów potencjał wzrostu polskich klubów piłkarskich będzie jeszcze większy, jeśli kluby skupią się na maksymalizacji przychodów z dnia meczu. Przychody polskiej ekstraklasy rosną rok do roku o około 15 proc., czyli znacznie szybciej niż w ligach zachodnioeuropejskich.
                 • 26.01.2010Opodatkowanie emerytur i rent z zagranicy
                  Pytanie: W lipcu wróciłem na stałe do Polski z Anglii. W Anglii mam cotygodniowe wpływy na konto z emerytury angielskiej oraz raz w miesiącu na konto w Anglii wpływa mi renta ze Szwajcarii. Mam obywatelstwo polskie i angielskie. Ponadto raz w miesiącu bank angielski dopisuje mi odsetki od środków na rachunku bankowym. W Polsce otrzymuję emeryturę polską. Emerytury angielska i szwajcarska ze względu na małe kwoty nie podlegają opodatkowaniu w Anglii i pozostają na koncie angielskim, bank nie przesyła ich do Polski. Płacę podatek w Polsce tylko od emerytury polskiej. W jaki sposób powinienem rozliczać podatek dochodowy w Polsce? Czy powinienem co miesiąc sumować dochody z zagranicy i płacić podatek w wysokości 18% od sumy dochodów, a następnie w zeznaniu rocznym sumować je z moją polską emeryturą?
                  • 14.01.2010Opodatkowanie przychodu z telepracy na rzecz pracodawcy zagranicznego
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni obecnie pracuje w Anglii dla angielskiego pracodawcy i tam płaci podatek dochodowy i ubezpieczenie. Pracodawca ten nie posiada w Polsce żadnego oddziału, ani przedstawicielstwa. Pracodawca zgodziłby się, aby Wnioskodawczyni wykonywała swoją pracę w Polsce na zasadach telepracy. Wnioskodawczyni wykonywałaby dokładnie tę samą pracę, jaką wykonuje w Anglii. Byłoby to możliwe poprzez zdalne połączenie z biurem w Wielkiej Brytanii poprzez Internet. Czy dochody z telepracy będą opodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce?
                   • 04.02.2009Opodatkowanie emerytur i rent z zagranicy
                    Pytanie: W lipcu wróciłem na stałe do Polski z Anglii. W Anglii mam cotygodniowe wpływy na konto z emerytury angielskiej oraz raz w miesiącu na konto w Anglii wpływa mi renta ze Szwajcarii. Mam obywatelstwo polskie i angielskie. Ponadto raz w miesiącu bank angielski dopisuje mi odsetki od środków na rachunku bankowym. W Polsce otrzymuję emeryturę polską. Emerytury angielska i szwajcarska ze względu na małe kwoty nie podlegają opodatkowaniu w Anglii i pozostają na koncie angielskim, bank nie przesyła ich do Polski. Płacę podatek w Polsce tylko od emerytury polskiej. W jaki sposób powinienem rozliczać podatek dochodowy w Polsce? Czy powinienem co miesiąc sumować dochody z zagranicy i płacić podatek w wysokości 19% od sumy dochodów, a następnie w zeznaniu rocznym sumować je z moją polską emeryturą?
                    • 28.07.2008Finansowanie innowacji – informator MG
                     Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki udostępnił w swoim serwisie internetowym kompendium wiedzy na temat możliwości dofinansowania działalności innowacyjnej. Informator ma ułatwić składanie wniosków przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem pomocy.
                     • 04.09.2007Opodatkowanie emerytur i rent z zagranicy
                      Pytanie: W lipcu wróciłem na stałe do Polski z Anglii. W Anglii mam cotygodniowe wpływy na konto z emerytury angielskiej oraz raz w miesiącu na konto w Anglii wpływa mi renta ze Szwajcarii. Mam obywatelstwo polskie i angielskie. Ponadto raz w miesiącu bank angielski dopisuje mi odsetki od środków na rachunku bankowym. W Polsce otrzymuję emeryturę polską. Emerytury angielska i szwajcarska ze względu na małe kwoty nie podlegają opodatkowaniu w Anglii i pozostają na koncie angielskim, bank nie przesyła ich do Polski. Płacę podatek w Polsce tylko od emerytury polskiej. W jaki sposób powinienem rozliczać podatek dochodowy w Polsce? Czy powinienem co miesiąc sumować dochody z zagranicy i płacić podatek w wysokości 19% od sumy dochodów, a następnie w zeznaniu rocznym sumować je z moją polską emeryturą?
                      • 26.04.2007ABC faktoringu (5) — Opodatkowanie faktoringu
                       Obowiązek podatkowy u faktora z tytułu faktoringu powstaje z chwilą spłaty wierzytelności faktoringowych przez dłużnika faktoringowego. Natomiast przychodem faktora jest różnica między przychodem uzyskanym od dłużników faktoringowych (na który składają się wartość nominalna wierzytelności nabytych oraz ewentualnie rzeczywiście otrzymane odsetki karne, naliczone dłużnikom za zwłokę w spłacie należności) a kwotą wypłaconą faktorantowi za wierzytelności. Do przychodów faktor nie zalicza naliczonych, ale nieotrzymanych odsetek od należności faktoringowych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 updop (odpowiednio art. 14 ust. 3 pkt 2 updof).