Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakup radia samochodowego koszty uzyskania przychodów

  • 26.03.2009Dokumentowanie wydatków ponoszonych w związku z eksploatacją samochodu osobowego
    Dla udokumentowania wydatków ponoszonych w związku z eksploatacją samochodu osobowego nieujętego w ewidencji środków trwałych podatnik powinien prowadzić nie tylko ewidencję przebiegu pojazdu, ale też powinien posiadać dokumentację źródłową, tj. faktury VAT, rachunki oraz dowody zapłat czy polis. Należy przy tym pamiętać, by dokumenty te zawierały wszystkie dane wymagane przepisami prawa.