Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasy fiskalne większa swoboda kodowaniu stawek

  • 07.12.2010Kasy fiskalne 2011 – Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących
    W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Według uzasadnienia zmiana ta ma związek z przewidzianą zmianą stawek podatku VAT. Jednocześnie w uzasadnieniu ministerstwo stwierdza, że nie jest wykluczona dalsza podwyżka stawek VAT w latach następnych – taki zapis bowiem znajduje się w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.
    • 03.12.2010Kasy fiskalne – większa swoboda w kodowaniu stawek
      Nie będzie sztywnego przyporządkowania stawek VAT-u do oznaczeń literowych A-G, którymi na paragonach i raportach drukowanych przez kasy rejestrujące oznaczane są tzw. grupy podatkowe – zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.