Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Poręczenia

 • 22-07-2016Poręczenie bez wynagrodzenia jest przychodem spółki?
  Na gruncie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT) przychodami są w szczególności: wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (...) - art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. więcej »
 • 05-04-2011Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa
  Skarb Państwa może udzielać poręczeń i gwarancji: spłaty kredytów, wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją obligacji. Ponadto, Skarb Państwa może udzielać poręczeń wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe. Poręczenia i gwarancje udzielane są w ramach łącznego limitu określanego corocznie w ustawie budżetowej. więcej »
 • 23-02-2011Poręczenia dla MŚP – korekta rządowego programu
  Upowszechnienie reporęczeń portfela transakcji jako elementu stabilizującego system poręczeniowy w Polsce przewiduje rządowy plan rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw do 2013 r. Na konieczność jego dostosowania do aktualnej sytuacji na rynku finansowym wskazał minister gospodarki.   więcej »
 • 10-02-2011Poręczenia dla MSP – plany resortu gospodarki
  Zbudowanie we współpracy z samorządami terytorialnymi i bankami systemu ułatwiającego małym i średnim firmom zaciągnięcie kredytu na rozpoczęcie i rozwój działalności zapowiedziało Ministerstwo Gospodarki podczas międzynarodowej konferencji „Systemy gwarancyjne w krajach UE – poszukiwanie optymalnego rozwiązania”, która odbyła się 9 lutego w Warszawie.   więcej »
 • 08-10-2010Fundusz poręczeniowy dla Małopolski z udziałem BGK
  Poręczeń kredytów i pożyczek do kwoty ponad 800 tys. zł będzie udzielał nowo powołany Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy. Działalność instytucji jest adresowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Powołał ją do życia Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego i samorządem województwa małopolskiego. więcej »
 • 21-09-2010PO Rozwój Polski Wschodniej: Łatwiejszy dostęp do kredytów dla firm
  98 mln złotych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przeznaczyło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na ułatwienie dostępu do pożyczek i kredytów dla mikro, małych i średnich firm z pięciu wschodnich regionów. 20 września 2010 r. został ogłoszony nabór funduszy poręczeniowych, które będą pełniły rolę pośredników finansowych. więcej »
 • 11-08-2010Wsparcie funduszy poręczeniowych dla firm z Polski Wschodniej
  Prawdopodobnie już we wrześniu tego roku będzie można składać wnioski o objęcie unijnym dofinansowaniem funduszy poręczeniowych wspierających firmy we wschodnich regionach kraju. Bank Gospodarstwa Krajowego, beneficjent Programu Rozwój Polski Wschodniej, planuje ogłoszenie w najbliższych tygodniach konkursu na wsparcie w ramach działania 1.2 - „Instrumenty inżynierii finansowej” - podało Ministerstwo Rozwoju Regionalengo. więcej »
 • 19-03-2010Kredyty z poręczeniem dla MŚP
  Związek Banków Polskich poinformował, że pierwsza polska instytucja finansowa, Bank BPH, otrzymała gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w ramach „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013” (CIP) i w ciągu najbliższych dwóch tygodni uruchomi nowe instrumenty finansowe o wartości 709 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. więcej »
 • 15-10-2009Poręczenie bez wynagrodzenia nie przysporzy korzyści
  Pytanie podatnika: Czy udzielone poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? więcej »
 • 31-07-2009PKP Lewiatan: Trudno dostępne poręczenia i gwarancje dla firm
  Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, możliwość korzystania z poręczeń i gwarancji przez średnie firmy (zatrudniające powyżej 50 pracowników) jest tylko hipotetyczna, a firmy mikro i małe w ogóle nie mają dostępu do tej formy wsparcia. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z bankami dotyczące udzielania poręczeń i gwarancji dla przedsiębiorstw, jednak warunki nałożone na potencjalnych kredytobiorców – według Lewiatana – sprawią, że realnych transakcji będzie niewiele. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »