Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Ocena materiału dowodowego

  • 23-09-2009Prawo do oceny materiału dowodowego
    Jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego, uregulowanych w dziale IV ustawy z 28 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ostat. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 57, poz. 466; dalej: o.p.), jest zasada czynnego udziału strony w toczącym się postępowaniu na każdym jego etapie. Zgodnie z art. 123 § 1 o.p. organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »