Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

 • 19-04-2010KNF o korzystaniu z kart kredytowych
  Blisko 15 mld zł wyniosło zadłużenie z tytułu kart kredytowych na koniec 2009 r., zwiększając się o 18,3% w porównaniu do grudnia 2008 r. Z danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wynika, że udział kredytów spłacanych z opóźnieniem w kredytach powiązanych z kartami przekroczył 12% (wzrost o 111,5%, do 1,8 mld zł) – to najwięcej w segmencie kredytów dla gospodarstw domowych. Użytkownicy kart kredytowych złożyli w ubiegłym roku do UKNF ponad 250 skarg. Najczęściej wynikały one z niewystarczającej wiedzy klientów banków nt. kart kredytowych. więcej »
 • 01-04-2010Polska gospodarka okres spowolnienia ma już za sobą
  W dniu 31 marca 2010 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z głównymi ekonomistami banków. Głównym tematem dyskusji były wnioski z kryzysu finansowego dla strategii działania banków i polityki nadzorczej. Przedstawiciele UKNF przedstawili prognozy wynikające z planów finansowych banków na 2010 r. Ekonomiści zwrócili uwagę na skuteczne działania nadzoru finansowego na rzecz kapitałowego wzmocnienia sektora bankowego. więcej »
 • 25-03-2010KNF: Ubezpieczyciele nie są bezkarni
  Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie kar za opóźnienia w wypłacie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego więcej »
 • 18-03-2010KNF doradza, jak wybrać fundusz inwestycyjny
  Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała zalecenia dla osób rozważających ulokowanie oszczędności w funduszach inwestycyjnych. KNF podkreśla, że wybierając fundusz inwestycyjny, trzeba wziąć pod uwagę własne, indywidualne preferencje - potrzeby finansowe i akceptowane ryzyko. Ważny jest cel inwestycji, horyzont czasowy i poziom możliwej do poniesienia straty. więcej »
 • 09-03-2010KNF zachęca do oszczędzania na indywidualnych kontach emerytalnych
  Regularne odkładanie przez 40 lat co miesiąc 90 zł, przy założeniu rocznej stopy zwrotu na poziomie 7 proc., przyniesie około 230 tys. zł dodatkowej emerytury – wylicza Komisja Nadzoru Finansowego, która zachęca do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE). więcej »
 • 17-02-2010UKNF: Emitenci akcji powinni odpowiednio wcześnie informować o swojej ofercie
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stanowisko w sprawie publicznych ofert akcji kierowanych do dotychczasowych akcjonariuszy. Brak informacji o liczbie oferowanych akcji oraz o ich cenie emisyjnej powoduje, że inwestorzy podejmują decyzje o kupnie, sprzedaży lub pozostawieniu akcji na podstawie ograniczonej wiedzy, co może zmniejszać racjonalność realizowanych transakcji – zwraca uwagę UKNF. więcej »
 • 17-02-2010Zmiana trybu i kryteriów oceny inwestorów z sektora finansowego
  Określenie ram prawnych dla przeprowadzanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oceny potencjalnego inwestora zamierzającego nabyć znaczny pakiet akcji banku, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, domu maklerskiego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych – to cel przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o funduszach inwestycyjnych, obrocie instrumentami finansowymi oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym. więcej »
 • 15-02-2010KNF karze spółki publiczne i ubezpieczycieli
  Komisja Nadzoru Finansowego ukarała spółki publiczne za naruszenie obowiązków informacyjnych, czyli nieprzekazanie w wymaganym przepisami terminie danych, które mogły mieć wpływ na giełdowe notowania tych firm. Ukarane zostały także spółki ubezpieczeniowe, które zwlekały z wypłatą należnych odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego. więcej »
 • 11-02-2010KNF: Coraz więcej Polaków nie spłaca kredytów konsumpcyjnych
  Jak informuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), wartość kredytów konsumpcyjnych w polskim sektorze bankowym wzrosła w 2009 r. o 13,2 proc. do 154,5 mld zł. Dane wskazują także na znaczący wzrost kredytów niespłacanych regularnie - ich udział zwiększył się z 6,6 do 10,8 proc. Wzrost udziału kredytów zagrożonych jest główną przyczyną zaostrzenia kryteriów przyznawania kredytów konsumpcyjnych. W opinii Urzędu, klienci powinni zwrócić szczególną uwagę na ryzyko, jakie wiąże się z zaciąganiem kredytów konsumpcyjnych. więcej »
 • 29-01-2010KNF chce wzmocnienia kapitałów własnych PTE
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przyłączył się do dyskusji na temat zmian w systemie emerytalnym. UKNF zwrócił uwagę, że obecnie wysokość minimalnych kapitałów własnych jest jednakowa dla wszystkich powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), niezależnie od wartości aktywów zarządzanych przez nie otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Tymczasem w przypadku wystąpienia w OFE niedoboru, jest on pokrywany m.in. ze środków własnych PTE. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »