Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Gmina

 • 09-05-2014Gmina i jednostki budżetowe jako podatnicy VAT
  Pytanie podatnika: Czy gmina i jej jednostki budżetowe powinny być traktowane dla celów rozliczeń VAT jako jeden podatnik i dokonywać jednego rozliczenia deklaracyjnego przez Gminę? więcej »
 • 05-05-2014Opłata klimatyczna. Typowy podatek od powietrza?
  Majowy weekend spędziłem w tym roku w okolicach Gdańska na Wyspie Sobieszewskiej. Miejsce bardzo przyjemne. Cisza, spokój, mało ludzi. Dużo zieleni i ptaków. Na koniec trzeba było zapłacić opłatę klimatyczną. Kwota wprawdzie nieduża, warto jednak pomyśleć, czy ta opłata ma jakikolwiek sens. więcej »
 • 26-03-2014MF: Gmina musi płacić podatek od nieruchomości za drogi
  Interpelacja nr 24213 do ministra finansów w sprawie przepisów prawnych w zakresie opodatkowania mienia więcej »
 • 11-02-2014Podatki 2014: Stawki podatku rolnego ustalane na nowych zasadach
  Interpelacja nr 22932 do ministra finansów w sprawie sposobu naliczania podatku rolnego więcej »
 • 17-01-2014Odpowiedzialność karna za złożenie nieprawdziwej informacji dla potrzeb podatku od nieruchomości
  Z reguły podatnik musi sam rozliczać należny podatek (PIT, CIT, VAT, PCC itd.), czyli obliczyć go, wpłacić do organu podatkowego i złożyć deklarację. Zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa i podatnik musi je samodzielnie spełnić. Jednak podatek od nieruchomości należny od osób fizycznych pobierany jest w sposób odmienny. Zobowiązanie podatkowe powstaje w tym przypadku na podstawie decyzji organu podatkowego (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta), którą organ doręcza podatnikowi. więcej »
 • 07-01-2014Gminna jednostka budżetowa a VAT po uchwale NSA
  Interpelacja nr 21856 do ministra finansów w sprawie wątpliwości dotyczących stosowania w praktyce przepisów dotyczących podatku od towarów i usług przez gminne jednostki budżetowe więcej »
 • 10-07-2013MF: Jednostka budżetowa gminy jako podatnik VAT
  Komunikat Ministerstwa Finansów dot. uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 1/13, w przedmiocie możliwości uznania jednostek budżetowych gminy za podatników podatku od towarów i usług więcej »
 • 03-07-2013Podatek od nieruchomości komunalnych
  Gmina jest zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości od stanowiących jej własność nieruchomości, które nie zostały przekazane w posiadanie innym podmiotom i nie podlegają wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ustawy regulującej opodatkowanie tym podatkiem lub na mocy uchwał rad gmin. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje bowiem wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla gmin. Tak uznało Ministerstwo Finansów w piśmie z 25 czerwca 2013 r. (PL/LS/833/50/SIA/13/RD-63051). więcej »
 • 27-05-2013Brak umowy o użytkowaniu a podatek od nieruchomości
  Z uzasadnienia: W przypadku nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego podatnikami podatku od nieruchomości są posiadacze tych rzeczy także wówczas, gdy posiadanie jest bez tytułu prawnego. Oznacza to, że w takim przypadku, aby stać się podatnikiem podatku od nieruchomości, nie trzeba być właścicielem lub posiadaczem samoistnym rzeczy czy też posiadać tytuł prawny do dysponowania rzeczą. więcej »
 • 09-05-2013Wywłaszczenie nieruchomości a VAT
  Jeżeli w wyniku wywłaszczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy na rzecz Skarbu Państwa nie następuje przekazanie prawa do rozporządzania nieruchomością jak właściciel, nie można przyjąć, że następuje dostawa towarów w rozumieniu ustawy o VAT. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »