Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Członek rodziny

 • 02-03-2021Od 1 kwietnia wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych
  Od 1 kwietnia 2021 r., zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 19 lutego 2021 r. (M.P. poz. 217), obowiązywać będą nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W porównaniu do kwot odszkodowań obowiązujących w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. będą one nieco wyższe. więcej »
 • 28-05-2018Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy: Zgłoszenie/wyrejestrowanie członków rodziny pracownika
  Dostrzegając potrzeby przedsiębiorców w zakresie załatwienia jak największej liczby spraw w jednym miejscu, w tym drogą elektroniczną, od 1 stycznia 2019 r. wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca będzie mógł zgłosić do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego także swoich pracowników oraz członków ich rodzin. Zmiany te zostały wprowadzone na mocy pakietu ustaw składających się na Konstytucję Biznesu - poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. więcej »
 • 14-03-2018Od 1 kwietnia wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych
  Od 1 kwietnia 2018 r., zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 lutego 2018 r. (M.P. poz. 268), obowiązywać będą nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W porównaniu do kwot odszkodowań obowiązujących w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. będą one nieco wyższe. więcej »
 • 14-07-2017ZUS: Zatrudnienie dziecka w firmie. Osoba współpracująca czy pracownik?
  Pytanie: Przedsiębiorca zatrudnia w swojej firmie syna (umowa o pracę), z którym zamieszkuje pod takim samym adresem. Syn jest osobą pełnoletnią i prowadzi sam własne gospodarstwo domowe i sam się utrzymuje. Czy syn przedsiębiorcy podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, czy też jako osoba współpracująca? więcej »
 • 29-05-2017Związki nieformalne. Bez praw, ale za to z obowiązkami
  Zeszłotygodniowy tekst o wyższym opodatkowaniu osób bezdzietnych cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Widać, że kwestie podatkowe, które dotyczą również spraw społecznych są dla nas wszystkich niezwykle ważne. Idźmy więc dzisiaj jeszcze dalej i przeanalizujmy podatkowe aspekty formalnie nieistniejących w Polsce związków partnerskich.  więcej »
 • 18-10-2016Karta podatkowa: Nauka członka rodziny a limit zatrudnienia
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni planuje zatrudnić swojego wnuka, pozostającego z Wnioskodawczynią we wspólnym gospodarstwie domowym, w celu przyuczenia do zawodu osoby dorosłej, który w konsekwencji zda egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer. Czy wnuk Wnioskodawczyni - dla celów opodatkowania w formie karty podatkowej - będzie liczył się jako pracownik czy jako uczeń? więcej »
 • 14-09-2016Pakiety medyczne dla członków rodzin pracowników w kosztach działalności
  Wykupywane świadczenia w postaci pakietów medycznych stanowią koszty podatkowe niezależnie od tego, czy dotyczą one samego pracownika, czy też członków jego najbliższej rodziny. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4510-229/16-1/EN. więcej »
 • 16-02-2016Wynagrodzenie członka rodziny w kosztach działalności
  Interpelacja nr 570 do ministra finansów w sprawie kosztów uzyskania przychodów przez małżonka, który pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej więcej »
 • 25-09-2015Pakiety medyczne dla pracowników w kosztach uzyskania przychodów 
  Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł. Jako kosztów podatkowych nie można jednakże rozliczyć tych wydatków, które zostały wyłączone na podstawie regulacji art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Wśród wydatków, jakie podatnik może ująć po stronie kosztów uzyskania przychodów wymienić można nie tylko te, które pozostają w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, ale również inne koszty poniesione w sposób racjonalny, jeśli tylko potencjalnie mogą przyczynić się do osiągnięcia przychodów przez podatnika. więcej »
 • 18-05-2015Podatnika nie ma, ale jednak jest?
  Następca prawny nie jest podatnikiem. Nie ma praw. Ma jednak obowiązki. Zwłaszcza jeśli trzeba zapłacić podatek. Takie podejście mają organy podatkowe. Ciekawe, prawda? A problem mogą mieć nie tylko następcy prawni. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »