Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Budżet

 • 19-07-2010Prawie 37 mld zł deficytu po I półroczu
  O blisko 4,7 mld zł wzrósł w czerwcu – w porównaniu z majem tego roku – deficyt budżetu państwa, przekraczając poziom 70 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok – podało Ministerstwo Finansów. Mimo upływu pierwszego półrocza, żadna z głównych pozycji budżetu po stronie dochodów nie osiągnęła 50 proc. planu. Po stronie wydatków w kilku pozycjach poziom ten został przekroczony o kilkanaście punktów procentowych. więcej »
 • 15-07-2010BCC: Upolitycznione założenia do budżetu
  – Nie zgadzamy się z opinią, że projekt opiera się "na konserwatywnym scenariuszu makroekonomicznym". Dokument ma ewidentnie charakter deklaracji politycznej – stwierdził prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club, odnosząc się do przyjętych przez rząd „Założeń projektu budżetu państwa na rok 2011”. więcej »
 • 14-07-2010Konserwatywne założenia do projektu budżetu na 2011 r.
  Rząd zachowuje ostrożność, przygotowując założenia budżetu państwa na przyszły rok. Ministrowie postanowili, że projekt dochodów i wydatków państwa będzie oparty na konserwatywnym scenariuszu makroekonomicznym, co umożliwi ograniczenie wystąpienia „potencjalnych negatywnych ryzyk i innych niekorzystnych zjawisk”. więcej »
 • 24-06-2010Realizacja budżetu państwa na 2009 r. z pozytywną oceną NIK
  Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2009 roku - żaden z kontrolowanych urzędów nie został oceniony negatywnie. Jednocześnie jednak NIK zwraca uwagę na niebezpieczny wzrost relacji długu publicznego do PKB. Osiągnęła ona w 2009 r. 49,8 proc. Zbliżyła się tym samym do granicznego poziomu 50 proc., który oznacza konieczność wdrożenia restrykcyjnego programu oszczędnościowego. więcej »
 • 22-06-2010Dopłaty do biletów i na pomoc dla studentów – spore wydatki budżetu
  Interpelacja nr 16023 do ministra finansów w sprawie zniżek dla studentów na przejazdy środkami komunikacji masowej więcej »
 • 16-06-2010Deficyt budżetu po pięciu miesiącach – 32 mld zł
  Ministerstwo Finansów podało, że deficyt budżetowy na koniec maja przekroczył 32,1 mld zł, czyli poziom ponad 60 proc. niedoboru zaplanowanego na cały rok. Zdaniem Jacka Adamskiego, dyrektora departamentu ekonomicznego PKPP Lewiatan, deficyt pod kontrolą, niepokoi go jednak, że o 62 proc. wzrosły w pierwszych pięciu miesiącach tego roku w porównaniu z analogicznym okresem rok temu dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. więcej »
 • 01-06-2010Rostowski: Niezbędne wprowadzenie reguły wydatkowej
  Szybkie przekazanie do konsultacji społecznych i międzyresortowych projektu ustawy dotyczącej tzw. reguły wydatkowej zapowiedział podczas inauguracji odbywającego się w Katowicach II Europejskiego Kongresu Gospodarczego minister finansów Jacek Rostowski. Reguła będzie kluczowym elementem planu reformy finansów publicznych – w przyszłości ma ograniczyć wzrost wydatków publicznych. więcej »
 • 27-05-2010Pracodawcy: Wzrost wynagrodzeń budżetówki tylko o 2,3 proc.
  Business Center Club, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Związek Rzemiosła Polskiego przedstawiły wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi, przewodniczącemu Trójstronnej Komisji ds. Spraw Społeczno-Gospodarczych stanowisko w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na przyszły rok. Organizacje chcą, by został on ustalony na poziomie prognozowanej stopy inflacji. więcej »
 • 24-05-20106,6 mld zł nadwyżki w budżetach samorządów
  Ministerstwo Finansów podało, że budżety jednostek samorządu terytorialnego w I kwartale 2010 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 6 mld 609 mln zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 27 mld 961 mln zł. Budżety gmin zamknęły się nadwyżką w kwocie 2 mld 819 mln zł, powiatów – 1 mld 141 mln zł, miast na prawach powiatu - 1 mld 811 mln zł, a województw - 838 mln zł. więcej »
 • 18-05-2010Deficyt budżetu po czterech miesiącach – 27 mld zł
  Na koniec kwietnia deficyt budżetu państwa wyniósł 50 proc. kwoty planowanej na cały rok – podało Ministerstwo Finansów. Dochody budżetu osiągnęły poziom 79,7 mld (32 proc. planu), a wydatki 106,8 mld zł (35,4 proc. planu). Wśród pierwszych największą pozycję stanowiły wpływy z tytułu podatków pośrednich, wśród drugich – wydatki na subwencje dla samorządów i dotacje dla FUS. więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »