Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » bierne rozliczenia międzyokresowe

  • 03-01-2017Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne
    W myśl zasady memoriału oraz zasady współmierności przedsiębiorstwo zobowiązane jest do ustalenia przychodów i kosztów ściśle związanych z danym okresem sprawozdawczym. Jest to ważne dla rzetelnego i jasnego opisu sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej. Tworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rezerw jest obowiązkiem jednostki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zasadami opisanymi w KSR nr 6. Rozróżnienie ich jest jednak częstym problemem. Na czym zatem polega różnica? więcej »
  • 31-12-2013Rozliczenia międzyokresowe kosztów – ujęcie rachunkowe
    Zgodnie z przepisami prawa bilansowego jednostki, które podlegają przepisom ustawy o rachunkowości, mają obowiązek dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów w przypadkach, w których ponoszone w danym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą innych okresów rozliczeniowych, niż tych w których zostały poniesione. Rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonać będzie trzeba zatem w sytuacji np. zapłaty w 2013 roku za prenumeratę prasy w 2014 roku. więcej »
  • 29-02-2012Bierne rozliczenia międzyokresowe jako koszty podatkowe
    Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów to instrument prawa bilansowego związany z ustaleniem prawdopodobnych zobowiązań. Najczęściej interpretowane są jako rezerwy na pokrycie przewidywanych kosztów, które są związane z osiągniętymi przychodami lub okresem rozliczeniowym. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »