Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Aktualności z podatki.biz

 • 31-12-2010Większa elastyczność w zapisywaniu stawek podatkowych w kasach
  W związku z podwyżką stawek podatku od towarów i usług Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, które wprowadza większą elastyczność w zakresie zapisywania stawek podatkowych w kasach. Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw Nr 252 z 29 grudnia br. i wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r. więcej »
 • 31-12-2010Rozporządzenie ws. PKPiR zgodne z nową klasyfikacją PKWiU
  W Dzienniku Ustaw Nr 252 z dnia 29 grudnia br. ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, którego celem jest dostosowanie rozporządzenia dot. PKPiR do nowej klasyfikacji PKWiU oraz do obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. więcej »
 • 31-12-2010Komunikat Ministerstwa Finansów dot. e-deklaracji
  Ministerstwo Finansów informuje, że struktury dokumentów XML dotyczące rozliczenia za 2010 r. i 2011 r. są dostępne bezpośrednio na stronie www.e-deklaracje.gov.pl oraz poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów - dział e-Deklaracje. Deklaracje zgodne z opublikowanymi strukturami będzie można przesyłać między innymi poprzez interaktywne formularze oraz przy użyciu aplikacji desktopowej po ich udostępnieniu na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. O terminie rozpoczęcia ich przyjmowania zostaniecie Państwo powiadomieni w odrębnym komunikacie. więcej »
 • 29-12-2010Rachunek już bez podpisu i pieczęci
  Ministerstwo Finansów postanowiło znieść obowiązek zamieszczania na rachunku własnoręcznego podpisu wystawcy i wyrazów „oryginał” albo „kopia” i w związku z tym opublikowało na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. Zmiany zawarte w projekcie spowodują ograniczenie zakresu niezbędnych danych zawartych w rachunkach do: imion i nazwisk (nazwy albo firmy) oraz adresów sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi, daty wystawienia i numeru kolejnego rachunku, określenia rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowej oraz ogólnej sumy należności wyrażonej liczbowo i słownie, co uprości czynności związane z ich wystawianiem, a także pozwoli na sporządzanie, przesyłanie i przechowywanie rachunków w formie elektronicznej. więcej »
 • 29-12-2010Nowa deklaracja VAT-9M także jako e-deklaracja
  Ministerstwo Finansów opublikowało w BIP projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt ten zastępuje na liście e-deklaracji określonej w zmienianym rozporządzeniu dotyczasową deklarację dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-9M) deklaracją dla podatku od towarów i usług (VAT-9M). Konieczność aktualizacji listy deklaracji powstała w związku z określeniem nowych wzorów deklaracji dla VAT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (rozporządzenie nie zostało jeszcze ogłoszone w Dzienniku Ustaw). więcej »
 • 29-12-2010Prognozy KIG na rok 2011
  Poprawa jakości prawa, deregulacja, reforma systemu emerytalno-rentowego oraz opieki zdrowotnej, usprawnienie procesu inwestycyjnego – to najważniejsze zmiany, których oczekują w 2011 roku przedsiębiorcy skupieni w Krajowej Izbie Gospodarczej. więcej »
 • 29-12-2010Ogłoszono rezultaty europejskiego badania o godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
  Mimo kryzysu godzenie pracy i życia rodzinnego jest bardzo ważne dla europejskich firm – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców z sześciu krajów UE. więcej »
 • 29-12-2010Zezwolenia na wykonywanie przewozów między Polską a Rosją ważne do 15 stycznia 2011 r.
  Ministerstwo Infrastruktury informuje, że w wyniku podjętych ustaleń, ważność rosyjskich zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych dla przewoźników polskich z kontyngentu na 2010 r. została przedłużona do dnia 15 stycznia 2011 r. więcej »
 • 28-12-2010Rozporządzenia MG – program prac na I półrocze 2011 r. przyjęty
  23 grudnia 2010 r. wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak zaakceptował Program prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki w I połowie 2011 r. Zgodnie z dokumentem, w I półroczu przyszłego roku MG planuje wydać 26 rozporządzeń. więcej »
 • 28-12-2010Nowe zarządzenie ws. podziału kompetencji w Kierownictwie MF
  W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowane zostało zarządzenie Nr 55 Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie podziału kompetencji w kierownictwie Ministerstwa Finansów. Zgodnie z uzasadnieniem Ministerstwa, opracowanie nowego zarządzenia wynikało ze zmian w składzie osobowym Kierownictwa MF. Pani Elżbieta Markowska objęła funkcję Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów i został jej powierzony nadzór nad Biurem Ministra, Biurem Dyrektora Generalnego, Departamentem Prawnym, Departamentem Finansów Resortu, Biurem Administracyjnym, Biurem Kontroli Resortowej oraz Biurem Ochrony. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »