Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

04.03.2019

Ceny transferowe - już wkrótce (14.03.2019) szkolenie w Katowicach

Od 1.01.2019 r. po raz kolejny zmieniły się regulacje dotyczące podmiotów powiązanych, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Zmiany są poważne i w zasadniczy sposób zmieniają podejście organów podatkowych do podmiotów powiązanych i ich obowiązków dokumentacyjnych. Przepisy nakładają na podmioty powiązane wiele obowiązków, które mają sprawić, by podmioty te ustalały we wzajemnych transakcjach cenę transferową zgodnie z zasadami rynkowymi.

Dlaczego to takie ważne? Otóż często obserwowanym zjawiskiem jest to, że przy negocjacjach w zakresie cen podmioty powiązane biorą pod uwagę inne kwestie niż podmioty wolnorynkowe. Podmioty wolnorynkowe dążą do uzyskania jak najwyższego zysku. Natomiast dla podmiotów powiązanych celem zazwyczaj jest zysk grupy - zatem cena we wzajemnych transakcjach często ma na celu osiąganie jak najwyższego zysku dla grupy przez minimalizowanie zobowiązań podatkowych.

Częstym zjawiskiem jest prowadzenie polityki optymalizacji zobowiązań podatkowych poprzez odpowiednie kształtowanie ceny transferowej. Przepisy podatkowe przeciwdziałają takiej optymalizacji i nakazują podmiotom powiązanym stosowanie takich cen jak między podmiotami niepowiązanymi, czyli cen rynkowych.

Mimo że przepisy podatkowe zawierają mniej lub bardziej szczegółowe regulacje w zakresie ustalania cen transferowych, kwestie te są jednymi z najtrudniejszych, jeżeli chodzi o interpretacje; stanowią też źródło sporów między podatnikami a organami podatkowymi.

Według szacunków około 70% światowego handlu odbywa się w ramach światowych, globalnych grup kapitałowych, czyli między podmiotami powiązanymi. Oznacza to, że polityka cen transferowych zgodna z przepisami prawnymi ma olbrzymie znaczenie - zarówno dla organów podatkowych, jak i dla podatników.

Zapraszam do Katowic na szkolenie (czwartek - 14.03.2019 r.):

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa - nowe zasady po zmianach od 2019 r.

Szkolenie ma na celu w praktyczny sposób przedstawić Państwu regulacje nałożone na podmioty powiązane. Zacznę od wyjaśnienia, kiedy podmioty będą uważane za powiązane, a co za tym idzie - zobowiązane do przestrzegania ww. przepisów. W kolejnych częściach szkolenia wyjaśnię, w jaki sposób organy podatkowe badają, czy warunki transakcji między podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym, i jakie działania podejmują, gdy wykorzystywanie powiązań prowadzi do zaniżania podatku dochodowego.

Wiedza ta doprowadzi nas do zasadniczej części - mianowicie do warsztatu pisania dokumentacji podatkowej transakcji między podmiotami powiązanymi. Dokumentacja ta jest jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na podmioty powiązane. W swoistym "wypracowaniu" podatnicy muszą bowiem przekonać organ podatkowy, że przyswoili informacje na temat przepisów dotyczących podmiotów powiązanych i że wiedzę tę zastosowali w praktyce do ustalenia warunków transakcji ze swoim podmiotem powiązanym (przede wszystkim ceny).

W powszechnej opinii obowiązek przygotowania dokumentacji jest skomplikowany, a usługi jej sporządzenia są bardzo kosztowne. Dlatego poprzez praktyczne wskazówki pokażemy, jak tworzyć dokumentację do różnego rodzaju transakcji (sprzedaży towarów, usług, pożyczek).

Przepisy dotyczące podmiotów powiązanych w ostatnich latach często się zmieniały co stwarza szereg problemów interpretacyjnych – może się bowiem okazać, że w zależności od tego, który okres jest przedmiotem kontroli to może się okazać, że ta sama transakcja może wymagać stworzenia dokumentacji na podstawie trzech różnych stanów prawnych.

Szczegółowe informacje organizacyjne i program szkolenia:

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa - nowe zasady po zmianach od 2019 r.

 

Mariusz Makowski

Trener, doradca podatkowy

Hasła tematyczne: szkolenie: ceny transferowe

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »