Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

16.08.2019

27.08.2019, Warszawa: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjeżdżających ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej popularne, jednak należy pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane są przepisy, zmieniające zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom. 

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

 1. obywatele Unii Europejskiej
 2. obywatele państw trzecich
 3. pobyt czasowy a pobyt stały

3. Praca cudzoziemców na terenie Polski

 1. praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
 2. obywatele państw nie będących obywatelami Unii Europejskiej
 3. zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia zezwolenia na pracę
 4. ostatnie zmiany w przepisach
 5. ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 6. skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń - sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

 1. ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 2. miejsce zamieszkania
 3. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 4. zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
 5. opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 6. ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 7. certyfikat rezydencji
 8. prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
 9. obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
 10. praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1

5. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

 1. zasada jednego ustawodawstwa
 2. zasada równego traktowania
 3. zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
 4. zasada zachowania praw nabytych
 5. wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
 6. pracownicy delegowani
 7. pracownicy transportu międzynarodowego
 8. pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
 9. działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
 10. podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
 11. ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »