Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

W dziale Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa znajduje się 27 artykuły spośród 53999 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 31.08.2023
  Opodatkowanie ryczałtem po przekroczeniu limitu 2 mln euro
  Czy przekroczenie limitu uprawniającego do ryczałtu spowoduje natychmiastową utratę prawa do ryczałtu, czy nastąpi to od początku następnego roku podatkowego? więcej »
 • 17.08.2023
  Podatki 2023: Zakres i zasady odliczeń przy ryczałcie
  Podatnicy decydujący się na korzystanie z opodatkowania zryczałtowanego generalnie nie mają możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) wprowadzają jednak pewne, ściśle określone, odliczenia przysługujące tym podatnikom. więcej »
 • 04.08.2023
  MF: Majątek odrębny małżonka a ryczałt od najmu prywatnego
  W przypadku, gdy oprócz przychodów z najmu składnika majątku wspólnego, małżonek osiąga również przychody z najmu prywatnego składnika stanowiącego jego majątek odrębny, to od przychodów z najmu składnika majątku odrębnego, małżonek opłaca ryczałt w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł. więcej »
 • 01.08.2023
  Ryczałt: Sezonowy wynajem domku letniskowego a najem prywatny
  Podatniczka jest właścicielką domku letniskowego i rozważa jego okazjonalny wynajem (okres wakacji, ferii zimowych, przerw świątecznych, weekendy oraz tzw. długie weekendy). Nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, ponieważ przychód z wynajmu nie byłby głównym źródłem dochodów, a sam wynajem odbywałby się tylko sezonowo, nieregularnie, okazjonalnie w małej skali, bez zatrudniania dodatkowych osób. Czy uzyskany przychód z sezonowego najmu domku letniskowego można zaliczyć do przychodów z najmu prywatnego? więcej »
 • 26.07.2023
  Koszty przesyłki nie stanowią przychodu podatkowego
  W sytuacji, gdy w regulaminie prowadzonej sprzedaży wysyłkowej jest zamieszczona informacja, że kupujący - nabywając sprzedawane towary - udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy sprzedającego z tego tytułu, nie stanowią dla niego przychodów z działalności gospodarczej. więcej »
 • 19.07.2023
  Najem prywatny na ryczałcie przy prowadzeniu firmy
  80% rocznego przychodu przedsiębiorcy stanowi przychód z najmu lokali mieszkalnych, a pozostały przychód pochodzi z tytułu działalności handlowej. Podatnik jest również współwłaścicielem nieruchomości. Drugim współwłaścicielem jest jego żona - rozdzielność majątkowa. Czy w związku z zakresem prowadzonej działalności podatnik ma obowiązek prywatny lokal rozliczać w ramach działalności gospodarczej? więcej »
 • 18.07.2023
  Najem prywatny na ryczałcie: Zatrzymana kaucja jest przychodem
  W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie kaucji, czyli niewywiązywania się przez najemcę z zawartej umowy najmu, zatrzymana kaucja stanowi przychód z najmu w rozumieniu art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. więcej »
 • 21.06.2023
  Progi podatkowe przy karcie podatkowej. Co z waloryzacją?
  Rząd w bieżącym roku zamroził kwotowe progi podatkowe przy rozliczaniu się tzw. kartą podatkową. W 2022 roku podwyższono progi podatkowe przy rozliczaniu się na tzw. zasadach ogólnych. Rząd zapomniał jednak o przedsiębiorcach rozliczających się kartą podatkową. Progi dochodowe zostały na niezmienionym poziomie. Nieuwzględnienie czynnika inflacji przy ustalaniu tych progów oznacza w praktyce, że podatki dla takich osób są coraz większe - czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Finansów. więcej »
 • 06.06.2023
  Najem prywatny na ryczałcie: Limit dotyczy obojga małżonków
  Określony w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym limit przychodów w wysokości 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą. Nie jest istotne, czy przedmiot najmu należy do majątku wspólnego, czy do majątków odrębnych małżonków. Zatem limit przychodów w wysokości 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków niezależnie od obowiązującego ustroju majątkowego. więcej »
 • 30.05.2023
  Korekta PIT-28 a możliwość zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę
  Skoro przepis wymaga złożenia korekty deklaracji, nie można uznać, że zasadne jest stosowanie tego przepisu również w sytuacji, gdy podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji w ciągu roku podatkowego. Nie może bowiem dojść do korekty deklaracji, która wcześniej nie została złożona. Skoro ryczałt za określony miesiąc nie jest dokumentowany deklaracjami podatkowymi, brak jest podstaw do korzystania z preferencyjnej stawki odsetek od zaległości przy korektach tego ryczałtu dokonywanych w składanej deklaracji - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 26.05.2023
  Najem prywatny na ryczałcie. Kiedy media są przychodem?
  Podatnik wynajmuje w ramach najmu prywatnego lokale użytkowe osobom (firmom) prowadzącym działalność gospodarczą. Płaci podatek w formie ryczałtu. W umowach najmu uwzględniono, że opłaty za media: ogrzewanie lokalu, wodę elektryczność ponoszą najemcy. Opłaty za media są refakturowane na najemców. Czy podatnik powinien płacić podatek od opłat (refaktur) za media? więcej »
 • 12.05.2023
  Najem prywatny małżonków na ryczałcie po zmianach
  W obecnym stanie prawnym, obowiązujący limit 100 tys. zł dotyczy łącznie obojga małżonków, niezależnie od ich ustroju majątkowego (rozdzielność majątkowa, wspólność ustawowa), co w praktyce oznacza, że każdy z małżonków w istocie opłaca ryczałt według 12,5% stawki od nadwyżki ponad 50 tys. zł przychodów. Zmiana ta zapewni, że małżonkowie osiągający przychody z najmu prywatnego będą opłacać ryczałt od tych przychodów w takiej samej wysokości jak inni podatnicy osiągający przychody z tego tytułu. więcej »
 • 24.04.2023
  Ulga dla rodzin 4+ przy przychodach opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu
  Stawki ryczałtu dotyczą przychodów podlegających opodatkowaniu, a nie przychodów zwolnionych z opodatkowania. Z tego względu fakt, że podatnik uzyskuje w roku podatkowym przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu pozostaje bez znaczenia. więcej »
 • 11.04.2023
  Najem na ryczałcie: Refaktury za media są przychodem dla przedsiębiorcy
  Opłaty za media w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności i przedsiębiorca powinien odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. więcej »
 • 04.04.2023
  Firma i prywatny najem na ryczałcie w jednym PIT-28
  Przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu mieszkania podatnik ma obowiązek wykazać w jednym rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28. We wzorze tego zeznania w części C - „Przychody podatnika objęte ryczałtem” znajdują się pozycje, w których należy wykazać zarówno przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko, jak i przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, czyli przychody z tzw. najmu prywatnego. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.09.2023

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.09.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
30.09.2023

Szkolenie online: Specjalista ds. podatków (48 h) - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT - kurs...

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY