Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

W dziale Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne znajduje się 53 artykuły spośród 55770 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 17.06.2024
  Preferencje podatkowe – kluby sportowe i branża sportowo-rekreacyjna
  Jeden z posłów zwrócił się do Ministra Finansów z pytaniem o ewentualną możliwość zmiany wysokości podatku VAT w branżach związanych z promocją zdrowego trybu życia, w szczególności w branży sportowo-rekreacyjnej, oraz możliwość rozszerzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń. W odpowiedzi na tę interpelację (nr 1735) ministerstwo wskazało na liczne preferencje, obejmujące branżę. Warto przytoczyć tę odpowiedź, ponieważ zawiera podsumowanie możliwości, z których mogą korzystać organizacje sportowe i branża, oraz wspierający ich darczyńcy. więcej »
 • 14.06.2024
  Czy przychody z prostytucji podlegają opodatkowaniu PIT?
  Podatniczka świadczy usługi seksualne za pieniądze. Klientów pozyskuje m.in poprzez portal internetowy. Szczegóły i ceny spotkania ustala indywidualnie na spotkaniu, telefonicznie bądź poprzez komunikatory internetowe. Czy podatniczka musi odprowadzać podatek do urzędu skarbowego od otrzymywanych z tytułu nierządu/ prostytucji pieniędzy? więcej »
 • 14.06.2024
  Zrozumieć PIT (1) Dochód, czyli co?
  Zanim przejdziemy do szerszego omówienia poszczególnych rodzajów podatku dochodowego, musimy wyjaśnić kilka podstawowych pojęć dotyczących tego podatku. Przede wszystkim – dlaczego podatek dochodowy od osób fizycznych nazywamy podatkiem PIT? więcej »
 • 14.06.2024
  E-commerce i podatki (1) Działalność gospodarcza czy sprzedaż prywatna? Wprowadzenie
  Dynamiczny rozwój Internetu sprawił, że obrót towarami i usługami zyskał zasięg globalny. Obecnie nie stanowi już żadnego problemu zakup przedmiotów z drugiego krańca świata. Szeroki dostęp do wielu różnych portali aukcyjnych sprawia, że obecnie coraz więcej osób zajmuje się internetowym handlem. Ta okoliczność powoduje jednak pewne komplikacje, jeżeli chodzi o prawo podatkowe. Z uwagi bowiem na fakt, iż coraz więcej osób fizycznych zajmuje się sprzedażą towarów przez Internet, dochodzi do zacierania granicy pomiędzy zwykłym zbyciem składników majątku prywatnego, a działalnością gospodarczą. Sytuacja ta powoduje wiele rozbieżności interpretacyjnych, a co za tym idzie - również wiele sporów na linii podatnik-urząd skarbowy. więcej »
 • 14.06.2024
  Kryptowaluty (1) Czym są i czym nie są kryptowaluty
  Jak kryptowaluta jest definiowana w świetle prawa? Otóż wskazać należy, że w aktualnym stanie prawnym mamy do czynienia z pewnym deficytem legalnej definicji wirtualnej waluty. Niestety polskie prawo nie jest na tyle dynamiczne, aby nadążać za wszystkimi najnowszymi technologiami. W rezultacie przez długie lata żadne obowiązujące w kraju konstrukcje prawne nie przystawały do charakteru wirtualnej waluty. Choć funkcjonują one na światowym i krajowym rynku już dobre kilka lat, dopiero od połowy 2018 r. obowiązują przepisy, które można uznać za pierwszą definicję, implementowaną w polskim prawie.   więcej »
 • 14.05.2024
  Wynajem pokoi turystom w ramach agroturystyki na terenie wiejskim a PIT
  Podatniczka w ramach gospodarstwa rolnego chce wynajmować pokoje turystom. Pokoi jest 4 i będą one wynajmowane w budynku mieszkalnym, który jest położony na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym. Pokoje będą wynajmowane wyłącznie osobom deklarującym przebywanie na wypoczynku. Czy podatniczka może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego jeżeli nigdy wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej w ramach wynajmu pokoi? więcej »
 • 26.04.2024
  Odszkodowanie za błąd biura rachunkowego nie jest przychodem firmy
  Wypłacona kwota odszkodowania odpowiadająca wysokości zapłaconych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej wpłaty nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela jest bowiem odpowiednikiem wydatku poniesionego tytułem odsetek za zwłokę od uiszczonego z opóźnieniem podatku dochodowego z winy biura podatkowego, który to wydatek nie został zaliczony do kosztów podatkowych. więcej »
 • 24.04.2024
  Ubezpieczenie w KRUS nie daje prawa do ulgi dla seniorów w PIT
  Jak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, podatniczce nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi dla pracujących seniorów, ponieważ nie spełnia wszystkich przesłanek konstytuujących tę ulgę, a konkretnie nie spełnia warunku podlegania z tytułu uzyskania przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, co uniemożliwia prawo do skorzystania z dobrodziejstwa tejże ulgi. więcej »
 • 23.04.2024
  Rodzinny PIT - im większa rodzina, tym mniejsze podatki
  Umowa koalicyjna zawiera program najważniejszych zadań wraz listą priorytetowych zobowiązań rządu. „Rodzinny PIT” nie znajduje się na tej liście. Obecnie priorytetem są inne zobowiązania, które znalazły się w umowie koalicyjnej. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości postulat ten zostanie poddany analizie - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską. więcej »
 • 15.04.2024
  MF o wprowadzeniu tzw. kasowego PIT
  Wprowadzenie kasowego sposobu rozliczeń przez przedsiębiorców, czyli tzw. kasowego PIT, zapowiedział Premier w expose wygłoszonym 13 grudnia 2023 r. Realizacją tych zapowiedzi jest opracowany projekt ustawy wdrażający kasowy sposób rozliczeń przez przedsiębiorców. Projekt zakłada wejście w życie proponowanych rozwiązań z dniem 1 stycznia 2025 r. Dzięki wdrażanym zmianom przedsiębiorcy zyskają możliwość ustalenia przychodu dopiero po otrzymaniu zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę (maksymalnie do 2 lat od wystawienia faktury), co będzie skutkować również późniejszym terminem zapłaty podatku - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 04.04.2024
  PIT. Rozliczenie zakupu i sprzedaży lokalu użytkowego
  Osoby fizyczne, które na potrzeby prowadzonej działalności nabywają lokal użytkowy, zwykle zastanawiają się, czy dokonać zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsiębiorca. Inne pytanie brzmi: jakie będą skutki podatkowe związane z ewentualnym zbyciem tego lokalu za jakiś czas? Warto przeanalizować możliwe scenariusze. Zawsze jednak trzeba liczyć się z ryzykiem odmiennej kwalifikacji prawnopodatkowej danej czynności, wynikającej z ewentualnej przyszłej zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie. więcej »
 • 02.04.2024
  Co z tym podatkiem Belki? - MF wyjaśnia
  W Ministerstwie Finansów obecnie są prowadzone prace nad realizacją programu „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”, w którym m.in. została zapowiedziana propozycja „zniesienia podatku od zysków kapitałowych (Podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku)”. Propozycja zakłada, że wprowadzone zostaną roczne kwoty dochodów (przychodów) wolne od opodatkowania z oszczędności oraz z inwestycji kapitałowych. Proponujemy, aby każda z tych kwot wynosiła iloczyn stopy depozytowej NBP na ostatni dzień trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy i 100 tys. zł (obecnie byłoby to 5250 zł) - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską. więcej »
 • 02.04.2024
  Skutki podatkowe świadczenia usług seksualnych
  Podatnik chce rozpocząć świadczenie usług seksualnych na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec, Holandii i Włoch. Czy tego rodzaju działalność podlega opodatkowaniu w Polsce, oraz jakie obowiązki podatkowe i ewentualnie ewidencyjne będą ciążyć na nim w związku z taką działalnością? W jego ocenie, dochody z tytułu takich usług są zwolnione z opodatkowania. więcej »
 • 29.03.2024
  Środki na depozycie prosumenckim a przychód w CIT - MF odpowiada
  Środki zgromadzone w depozycie prosumenckim nie stanowią, wynagrodzenia należnego prosumentowi, a tym samym nie powinny stanowić dla niego przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie dziennikarza. więcej »
 • 13.03.2024
  Kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 tys. zł? Tak, ale…
  Ze względu na partycypację jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku PIT, wprowadzanie zmian wymaga szczególnej ostrożności. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą uzgadniane ze stroną samorządową. Jest to istotna kwota dla finansów publicznych, dlatego decyzja co do momentu podwyższenia kwoty wolnej od podatku musi korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

19.06.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY