Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 199 artykuły spośród 55546 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 17.05.2024
  Gotowe posiłki i napoje z automatów oraz catering dla pracowników a składki ZUS 
  Wartość posiłków z automatów vendingowych finansowanych przez pracodawcę pracownikom oraz wartość dofinansowania do zakupionych gotowych posiłków w formie cateringu dostarczanego do firmy obejmującego również koszty opakowania posiłku oraz koszty jego dowozu nie będą podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 16.05.2024
  Odprawa pieniężna dla członków zarządu spółki bez składek ZUS
  Odprawa pieniężna dla członków zarządu z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania (kontraktu menedżerskiego) nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym nie powstanie obowiązek opłacania składek na ww. ubezpieczenia od wypłaconej członkom zarządu odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania (kontraktu menedżerskiego) - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 14.05.2024
  Składki ZUS: Zwrot kierowcom kosztów sanitariatów i noclegów
  Przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu (wynagrodzenie, zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, w tym korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów) należy zsumować, a następnie od łącznego przychodu odjąć przychody niestanowiące podstawy wymiaru składek (koszty korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów) i uzyskaną kwotę należy porównać do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy wynagrodzenie kierowcy jest niższe niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie nie znajdzie zastosowania wyłączenie z podstawy wymiaru składek kwoty 60 euro za każdy dzień pobytu - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społeczny w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 10.05.2024
  Tylko 7% ojców korzysta z urlopów rodzicielskich
  W wyniku wejścia w życie dyrektywy work-life balance rośnie liczba ojców, którzy korzystają z urlopów rodzicielskich. W 2023 r. było ich 19 tys. w porównaniu z 3,7 tys. rok wcześniej. Choć obserwujemy pozytywny trend, to jednak nadal jest to tylko 7% uprawnionych mężczyzn. więcej »
 • 09.05.2024
  Będzie podwyżka zasiłku pogrzebowego - jest projekt zmian
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł, a więc o 75%. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie mechanizmu waloryzacji zasiłku pogrzebowego - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 08.05.2024
  Wykonywanie wolnego zawodu w ramach firmy a prawo do Małego ZUS Plus
  Przedsiębiorca wykonujący wolny zawód na podstawie wpisu do CEIDG jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zatem ma możliwość ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach wynikających z art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. „Mały ZUS Plus”) - czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS. więcej »
 • 07.05.2024
  Rzecznik MŚP: ZUS nie może kwestionować podstawę wymiaru składek
  ZUS nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. więcej »
 • 06.05.2024
  Zbieg tytułów do ubezpieczeń a składki ZUS od odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji
  O obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne decyduje to za jaki okres przysługuje wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług (kontraktu menedżerskiego), a nie to kiedy zostanie wypłacone. Skoro zarządzający w okresie wykonywania kontraktu menedżerskiego nie podlegał ubezpieczeniom społecznym, w związku z powstaniem zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych, również przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego zarządzającemu odszkodowania za zakaz konkurencji oraz wynagrodzenia za sukces - stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 29.04.2024
  Jak odroczyć termin płatności składek ZUS
  Płatnicy mający bieżące problemy z opłacaniem składek mogą starać się w ZUS o przesunięcie terminu ich płatności. Podpisanie z ZUS umowy o odroczeniu terminu płatności składek pozwoli zaoszczędzić na odsetkach za zwłokę. więcej »
 • 29.04.2024
  Umowa zlecenia - kto i jak długo jest uczniem lub studentem
  Nie zgłasza się do ubezpieczeń społecznych (ani dobrowolnych, ani obowiązkowych) zleceniobiorcy, który jest:  uczniem szkół ponadpodstawowych albo  studentem, który nie ukończył 26 lat.  więcej »
 • 23.04.2024
  ZUS: Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - ważne informacje
  Zbliża się termin, w którym część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie. więcej »
 • 17.04.2024
  Składki ZUS kierowców w transporcie międzynarodowym
  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kierowcy międzynarodowego zatrudnionego na podstawie umowy o świadczeniu usług ustala się na takich samych zasadach jakie obowiązują wobec kierowców zatrudnionych w ramach stosunku pracy - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 16.04.2024
  ZUS: Niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą obniżyć składkę zdrowotną
  Począwszy od rozliczenia rocznego za rok 2023, osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z ulgi do obniżenia rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne na niżej wskazanych zasadach. więcej »
 • 16.04.2024
  Emerytury czerwcowe po wyroku TK - MRPiPS wyjaśnia
  Konstytucyjność zasad przyznawania tzw. "emerytur czerwcowych" zakwestionował zapadłym w sprawie P 7/22 rozstrzygnięciem z 15 listopada 2023 r. Trybunał Konstytucyjny. Natomiast Sejm w uchwale z 6 marca 2024 r. w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału stwierdził, że funkcję Prezesa TK sprawuje osoba nieuprawniona, a w konsekwencji wszystkie decyzje proceduralne, w tym zwłaszcza wyznaczenie składów orzekających, podejmowane przez Julię Przyłębską, mogą być podważane. Dotyczy to także sprawy P 7/22 - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską. więcej »
 • 12.04.2024
  Składki ZUS. Ulga na start przy umowie współpracy z byłym pracodawcą
  Przesłanką, która decyduje o prawie do niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, tzw. „ulgi na start”, jest niewykonywanie czynności na rzecz byłego pracodawcy. Zatem, współpraca z byłym pracodawcą, jeżeli świadczone usługi nie będą pokrywały się z zakresem zakończonej umowy o pracę, nie powoduje utraty do tej ulgi. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

20.05.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie online: Pomoc de minimis na nowych zasadach

cena: 190.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY