WYBIERZ PLAN DLA SIEBIE

Plan miesięczny

płatność cykliczna

pierwsze 3 miesiące za

9,90 zł

miesięcznie

Po 3 miesiącach

19,90 zł

miesięcznie

(wszystkie podane ceny są cenami netto)

Płatność cykliczna, autoodnawialna.
Możesz zrezygnować w każdym momencie.

Ceny brutto wynoszą odpowiednio 12,18 zł oraz 24,48 zł.

Wybieram

Plan roczny

płatność jednorazowa lub cykliczna

159 zł

rocznie

za pierwszy rok

199 zł

rocznie

każdy kolejny rok

(wszystkie podane ceny są cenami netto)

Płatność cykliczna, autoodnawialna.
Możesz zrezygnować w każdym momencie.

Ceny brutto wynoszą odpowiednio 195,57 zł oraz 244,77 zł.

Wybieram

KORZYŚCI

 • Dostęp do wszystkich artykułów szkoleniowych podatki.edukacja
 • Certyfikaty ukończenia kursów
 • Dostęp do programu Delegacje on-line
 • Zniżki na szkolenia on-line
 • Podatki.biz bez reklamy
 • Nagrody za osiągnięcia kolejnych progów punktowych
Zobacz pełną listę korzyści

Artykuły w strefie podatki.edukacja

 • 12.07.2024
  PKPiR krok po kroku (9) Terminy dokonywania zapisów w PKPiR
  Rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR zawiera pewne szczegółowe wytyczne dotyczące terminów dokonywania zapisów w księdze. Kiedy zaczniemy je analizować, zauważymy, że możliwe są trzy sytuacje, w których terminy ewidencjonowania będą się od siebie różnić. więcej »
 • 12.07.2024
  E-commerce (7) Dropshipping - Podstawa opodatkowania i moment powstania przychodu w PIT
  Podobnie jak w przypadku ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym przy świadczeniu usług pośrednictwa i tu będziemy odnosić się do tych samych regulacji. Trzeba bowiem wskazać, że ustawa PIT nie zawiera żadnych odrębnych przepisów, które przewidywałby szczególny sposób ustalania podstawy opodatkowania przy prowadzeniu sprzedaży w oparciu o model logistyczny dropshippingu. Musimy zatem ponownie sięgnąć do zasad określonych w art. 14 ust. 1 ustawy PIT. więcej »
 • 11.07.2024
  Zrozumieć PIT (8) Źródła przychodów – Działalność gospodarcza
  Omówimy dzisiaj kolejne źródło przychodów wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - to działalność gospodarcza. Przepisy dotyczące tego źródła są bardzo istotne. Uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej oznacza poddanie się zupełnie odmiennemu reżimowi podatkowemu – i to nie tylko na gruncie podatku dochodowego, ale i pozostałych podatków. więcej »
 • 11.07.2024
  Zrozumieć podatek VAT (7) Mały podatnik w ustawie o VAT. Zgłoszenie VAT-R
  Jedną ze szczególnych kategorii podatników VAT są tzw. mali podatnicy. Mogą oni korzystać z pewnych preferencji, niedostępnych pozostałym podatnikom. Ustawa o podatku VAT definiuje małego podatnika, jako podatnika podatku od towarów i usług: więcej »
 • 11.07.2024
  Księgi handlowe krok po kroku (12) Plan kont
  Jak już wiecie, księgi rachunkowe jednostki powinny być prowadzone zgodnie z przyjętymi w tej jednostce zasadami (polityką) rachunkowości. Obejmuje ona również zakładowy plan kont (ZPK). więcej »
 • 10.07.2024
  Nieruchomości i podatki (6) Nabycie nieruchomości w drodze spadku lub darowizny
  Kolejną omawianą formą nabycia prawa własności nieruchomości jest dziedziczenie, którego zasady zostały określone w Kodeksie cywilnym. Zajmiemy się w tej lekcji również nabyciem nieruchomości w drodze darowizny. więcej »
 • 10.07.2024
  E-commerce i podatki (6) Dwa modele dropshippingu - różnice
  W kolejnej lekcji pozostajemy w obrębie modelu logistycznego, określanego mianem dropshippingu. Koncentrowaliśmy się uprzednio na modelu pośrednictwa, a obecnie analizie poddamy inną formę dropshippingu - w której pośrednik, będący polskim przedsiębiorcą, najpierw kupuje towar od hurtownika z zagranicznego kraju, a następnie odsprzedaje ten towar ostatecznemu nabywcy, będącemu konsumentem nieprowadzącym działalności gospodarczej. więcej »
 • 10.07.2024
  Czytanie sprawozdań finansowych (11) Rachunek zysków i strat - Wprowadzenie
  Rachunek zysków i strat jest zestawieniem zawierającym informacje o efekcie działalności przedsiębiorstwa przez pewien okres. W przypadku podmiotów sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF może być określany jako sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów. więcej »
 • 10.07.2024
  Nieruchomości i podatki (5) Moment nabycia nieruchomości w drodze zamiany
  Pojęcie „nabycia” odnosi się do wszystkich potencjalnych możliwości przeniesienia własności i nie ogranicza się wyłącznie do zakupu nieruchomości. W rezultacie takim nabyciem będzie również uzyskanie nieruchomości w drodze zamiany. więcej »
 • 09.07.2024
  Księgi handlowe krok po kroku (11) Zasada podwójnego zapisu
  Zasada podwójnego zapisu jest jedną z podstawowych zasad rachunkowości. Stanowi, że każda operacja gospodarcza musi być zapisana na co najmniej dwóch kontach księgowych, po dwóch stronach (Winien i Ma) oraz w tej samej kwocie. więcej »
 • 09.07.2024
  VAT w obrocie międzynarodowym (14) Odmienności przy WNT nowych środków transportu
  Rozmawiając na temat WDT i WNT wskazywaliśmy ogólne zasady charakteryzowania transakcji międzynarodowych, zauważając jednak, że czasem mamy do czynienia z odstępstwami od zwykłych sposobów postępowania. Dzisiaj o dość dużym odstępstwie – sytuacji, w której nowy środek transportu sprowadza osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności i nie jest na co dzień podatnikiem VAT. więcej »
 • 09.07.2024
  Zrozumieć PIT (7) Źródła przychodów – Przychody z działalności wykonywanej osobiście
  W tej lekcji poznasz informacje, które mogą okazać się szczególnie istotne dla twórców, freelancerów i osób wykonujących wolne zawody – przedstawiamy bowiem charakterystykę źródła przychodów, które występuje w przypadku tej grupy najczęściej – to przychody z działalności wykonywanej osobiście. więcej »
 • 08.07.2024
  Zrozumieć podatek VAT (6) Wyłączenia z kręgu podatników
  Wiesz już, kto jest podatnikiem VAT, i że można nim zostać nawet o tym nie wiedząc. Obok regulacji, które wskazują, kto i kiedy będzie podatnikiem VAT, istnieją też takie, które stwierdzają, kto i kiedy takim podatnikiem nie będzie. Przypomnijmy na wstępie, że podatnikami są między innymi podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Ale ustawa o VAT pewnych czynności nie uznaje za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą - a tym samym podmioty je wykonujące nie będą podatnikami VAT. więcej »
 • 08.07.2024
  Kryptowaluty i podatki (6) Obrót kryptowalutą dokonywany przez przedsiębiorcę i podatek PIT
  W poprzedniej lekcji analizowaliśmy w jaki sposób, od strony podatkowej, należy rozliczyć handel kryptowalutą dokonywany przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Natomiast teraz zajmiemy się tym zagadnieniem z perspektywy przedsiębiorcy. więcej »
 • 08.07.2024
  PKPiR krok po kroku (8) Memoriałowo i kasowo 
  Zacznę od informacji, że każdy prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów ma możliwość wyboru jednej z dwóch metod dokonywania zapisów. Metody te to metoda memoriałowa i metoda kasowa. Możliwość ta wynika wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oto przepis (nie martwcie się, jeśli przy pierwszej jego lekturze wyda Wam się nie całkiem zrozumiały – konsekwencje poszczególnych zapisów za chwilę omówię na przykładach): więcej »
 • « poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »