Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Serwisy tematyczne

W serwisach tematycznych podatki.biz publikujemy specjalistyczne artykuły (opracowania, wyjaśnienia, porady, informacje itp.) dotyczące szeroko rozumianej tematyki podatkowej.

Dostęnych jest 34672 dokumentów, podzielonych w poszczególne działy tematyczne.

Kliknij żądany dział albo skorzystaj z funkcji wszystkie artykuły, aby wyświetlić chronologiczny wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

434094 zarejestrowanych użytkowników

1545 ujednoliconych aktów prawnych

34672 artykułów

338020 interpretacji izb i urzędów, indeks

397667 odbiorców biuletynu codziennego

300387 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 17.02.2017Kurs Walut:

AUD3.1171-0.13%
BGN2.2146+0.35%
BRL1.3174-0.71%
CAD3.1087-0.05%
CHF4.0711+0.48%
CNY0.5925+0.17%
CZK0.1603+0.38%
DKK0.5827+0.38%
EUR4.3314+0.36%
GBP5.0533-0.46%
USD4.0693+0.31%

wszystkie waluty »