Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Serwisy tematyczne

W serwisach tematycznych podatki.biz publikujemy specjalistyczne artykuły (opracowania, wyjaśnienia, porady, informacje itp.) dotyczące szeroko rozumianej tematyki podatkowej.

Dostęnych jest 34416 dokumentów, podzielonych w poszczególne działy tematyczne.

Kliknij żądany dział albo skorzystaj z funkcji wszystkie artykuły, aby wyświetlić chronologiczny wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

546431 zarejestrowanych użytkowników

1539 ujednoliconych aktów prawnych

34416 artykułów

333945 interpretacji izb i urzędów, indeks

499693 odbiorców biuletynu codziennego

299267 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 13.01.2017Kurs Walut:

AUD3.0782-0.20%
BGN2.23590.00%
BRL1.2886+0.26%
CAD3.1238-0.84%
CHF4.0753-0.09%
CNY0.5956-0.05%
CZK0.1618-0.06%
DKK0.58820.00%
EUR4.37300.00%
GBP5.0152-0.52%
USD4.1084-0.05%

wszystkie waluty »