Kasy fiskalne

W dziale Kasy fiskalne znajduje się 18 artykuły spośród 53999 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 18.09.2023
  Sprzedaż za pomocą biletomatu bez kasy fiskalnej
  Dokonując sprzedaży biletów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą biletomatów można korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z poz. 40 załącznika do tego rozporządzenia. więcej »
 • 08.09.2023
  Fiskalizacja myjni samochodowych: Każde stanowisko musi mieć kasę
  Od dnia 1 lutego 2023 roku, na przedsiębiorcach prowadzących działalność usługową w postaci myjni samochodowych, w tym myjni samoobsługowych, ciąży obowiązek posiadania kas fiskalnych. Jednak każde stanowisko mycia auta traktowane jest jako osobna myjnia samochodowa, a kasę fiskalną należy posiadać na każdym stanowisku sprzedaży. Zatem np. 5-stanowiskową myjnię samoobsługową trzeba wyposażyć w 5 urządzeń fiskalnych. Czy Ministerstwo Finansów umożliwi myjniom samochodowym montaż centralnej kasy fiskalnej? więcej »
 • 01.08.2023
  Data wpływu zapłaty a rejestracja na kasie
  Firma działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Czy jeśli płatność zostanie dokonana np. w dniu 23 stycznia a z racji pracy w ww. godzinach odnotowana przez kasjera zostanie w dniu następnym, tj. 24 stycznia, to czy firma może taki fakt odnotować dopiero w dniu odczytu płatności w banku? więcej »
 • 28.07.2023
  Pakiet SLIM VAT 3: HUB paragonowy
  Nowelizacja ustawy o VAT w ramach tzw. pakietu „SLIM VAT 3” wprowadza od 15 września 2023 r. możliwość wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej za pomocą nowego systemu dystrybucji paragonów tzw. HUB-u paragonowego. Umożliwi to klientowi wybór, czy chce otrzymywać papierowy paragon fiskalny czy też elektroniczny w dedykowanej aplikacji. więcej »
 • 21.07.2023
  Możliwość wyrejestrowania kasy fiskalnej
  Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie przygotowania terenu pod zabudowę wg PKD 43.12.Z. Jego kontrahentami są wyłącznie firmy, nie prowadzi usług na rzecz osób fizycznych. Cała sprzedaż jest ewidencjonowana za pomocą wystawianych faktur VAT. Czy przedsiębiorca jest zobowiązany do wymiany kasy fiskalnej na kasę rejestrującą online? więcej »
 • 06.07.2023
  Slim VAT 3 i kasy: Drukowanie dokumentów (nie)fiskalnych oraz wystawianie e-faktur i e-paragonów
  W ramach pakietu Slim VAT 3 rezygnuje się od 1 lipca 2023 r. z obowiązku drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawianych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast od 15 września br. wprowadzona zostanie możliwość wystawiania i wydawania paragonu lub faktury przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. więcej »
 • 05.07.2023
  Slim VAT 3: Szybszy zwrot za zakup kasy dla podatników zwolnionych
  Podatnicy zwolnieni od podatku, aby uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej muszą złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wniosek w tej sprawie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Od 1 lipca 2023 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi tzw. pakietem Slim VAT 3, w przypadku wniosku, który nie będzie budził wątpliwości, organ podatkowy będzie dokonywał zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej bez wydawania decyzji. więcej »
 • 18.05.2023
  Kasy fiskalne w taksówkach - MF wyjaśnia
  Na branżę przewozu osób (rynek taxi) nałożony został obowiązek stosowania kas rejestrujących, o zastosowaniu specjalnym. Przed wprowadzeniem do obrotu, kasa rejestrująca powinna otrzymać homologację od Głównego Urzędu Miar. Badania homologacyjne kasy odbywają się z wskazanym przez producenta kasy taksometrem lub aplikacją służącą do naliczania opłat. W związku z powyższym, pojawiają się liczne pytania, dotyczące sposobu weryfikacji, przez nabywcę kasy (kierowcę taxi), zgodności dostarczanego produktu z produktem, który otrzymał homologację. więcej »
 • 21.04.2023
  Dane Grupy VAT na paragonach
  Od 1 stycznia 2023 r. do ustawy o VAT została wprowadzona nowa kategoria podatników – Grupa VAT. Grupa VAT jest traktowana jako nowy podatnik i to dane identyfikujące grupę VAT jako odrębnego podatnika powinny być wskazywane na paragonach dokumentujących sprzedaż. więcej »
 • 30.03.2023
  Ustalenie limitu zwolnienia od stosowania kas fiskalnych
  Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Taka jest zasada, możliwe są jednak wyjątki od niej. Przewidziane zostały one w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2021 r. poz. 2442, z późn. zm.). więcej »
 • 28.03.2023
  Możliwość zlikwidowania kasy rejestrującej
  Przedsiębiorca świadczy usługi m.in. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Prowadzi ewidencję osób, dla których świadczy usługi, obejmującą ich imiona i nazwiska oraz terminy zajęć, w jakich dana osoba uczestniczy. Zapłata za usługi następuje w całości na jego rachunek bankowy. Czy przedsiębiorca może zaprzestać prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i ją zlikwidować? więcej »
 • 27.12.2022
  Możliwość zwolnienia z kas przy płatnościach BLIK
  Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wykonuje usługi psychoterapeutyczne zwolnione z podatku VAT. Świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, świadczonych usług, za które płatność odbywa się za pomocą Blika? więcej »
 • 15.12.2022
  Ulga na zakup licencji do kasy wirtualnej
  Podatnikowi, który ponosi wyłącznie opłaty licencyjne za prawo korzystania z kasy wirtualnej i przez okres opisany warunkami licencji, to jest za prawo korzystania z kopii programu komputerowego, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie, nie będzie przysługiwało prawo do dokonania odliczenia kwot wydatkowanych na opłaty licencyjne w związku z umową o korzystanie z kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania. więcej »
 • 01.12.2022
  Jak zutylizować paragony fiskalne
  Brak jest regulacji szczególnych, które zawierają zasady postępowania w zakresie utylizacji (niszczenia) paragonów fiskalnych. Jednakże należy zauważyć, iż po upływie terminów obowiązkowego przechowywania taka dokumentacja w formie papierowej lub elektronicznej powinna ulec usunięciu w sposób uniemożliwiający identyfikację danych na nich zawartych czy to ze względu na obowiązek ochrony danych osobowych, czy też ze względu na obowiązek ochrony tajemnicy służbowej i dóbr osobistych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.09.2023

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.09.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
30.09.2023

Szkolenie online: Specjalista ds. podatków (48 h) - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT - kurs...

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY