ubezpieczenie OC
oraz ochrony prawnej księgowych
pokrywa koszt mandatów karno-skarbowych

ochrony ubezpieczeniowej udziela

adresaci
oferty

 • osoby fizyczne wykonujących czynności księgowe na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (np. umowa-zlecenie), z wyłączeniem osób wykonujących te czynności w charakterze przedsiębiorcy
 • pracodawcy zawierający ubezpieczenie na rzecz swoich pracowników działu księgowości, zapewniając im tym samym dodatkową ochronę ubezpieczeniową i poprawiając bezpieczeństwo oraz komfort pracy

ubezpieczenie
chroni

 • ryzyko ponoszone przez księgowego, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych

ubezpieczenie
obejmuje

 • odpowiedzialność cywilną zawodową
 • koszty ochrony prawnej
 • odpowiedzialność karno-skarbową
 • POKRYWA KOSZT MANDATÓW
  KARNO-SKARBOWYCH

ofertę
wyróżniają

 • atrakcyjny, bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • atrakcyjna cena (taryfa opracowana specjalnie dla Czytelników serwisu podatki.biz)
 • zniżki składki dla osób posiadających certyfikat księgowy
 • prosta i wygodna procedura zawierania ubezpieczenia
 • możliwość objęcia ochroną osób wykonujących czynności księgowe na podstawie umowy - zlecenia oraz pracowników biur rachunkowych