Koszty uzyskania przychodów

W dziale Koszty uzyskania przychodów znajduje się 48 artykuły spośród 54509 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 04.12.2023
  Świąteczne prezenty dla kontrahentów jako koszt firmy
  Zakup prezentów będzie mógł być ujęty w kosztach podatkowych, pod warunkiem że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. To warunek wynikający odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W praktyce oznacza to, że prezenty powinny być opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno następować w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy. więcej »
 • 01.12.2023
  Świąteczny wystrój firmy w kosztach podatkowych firmy
  Świąteczny wystrój firm wywołuje w klientach pozytywne wrażenie i przekłada się na większą skłonność do zakupów. Wprowadzenie klienta w taki stan jest zatem w interesie sprzedawcy. Wymaga to jednak poniesienia kosztów na działania marketingowe. Najczęściej przedsiębiorcy ponoszą wydatki na zakup dekoracji świątecznych: choinek, ozdób, oświetlenia, bombek, kwiatów np. gwiazdy betlejemskiej, stroików bożonarodzeniowych, girland, itp. więcej »
 • 29.11.2023
  Kara umowna kosztem podatkowym - fiskus musiał zmienił zdanie
  Art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawu o CIT nie odnosi się do kar umownych w ogólności, ale tylko do określonego ich typu - kar z tytułu wad dostarczonych towarów i usług (oraz nieterminowego usunięcia tych wad lub dostarczenia towarów lub usług wolnych od wad). Skoro zatem ustawodawca wyjątek od zasady uznawania za koszty uzyskania przychodów odniósł tylko do określonej kategorii kar umownych, rozszerzanie tego wyjątku na inne kategorie kar umownych, płaconych z innych tytułów, nie jest uprawnione ani dopuszczalne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 22.11.2023
  Podróże prezesa zarządu w kosztach spółki
  Wydatki związane z przemieszczaniem się prezesa zarządu pomiędzy miejscem wykonywania obowiązków a miejscem zamieszkania, gdzie wykonuje on swoje obowiązki zdalnie, a także inne podróże służbowe są realizowane w celach związanych z kierowaniem przez niego spółką. Zatem, wydatki te ponoszone są w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów spółki. więcej »
 • 16.11.2023
  Zaliczenie do kosztów wydatków udokumentowanych fakturą bez NIP
  Jeżeli na gruncie odrębnych przepisów dowody potwierdzające poniesione wydatki stanowią dowody księgowe, będące podstawą wprowadzenia tych wydatków do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, będą wystarczające również dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. więcej »
 • 16.11.2023
  Kiedy prenumerata czasopism jest kosztem podatkowym?
  Przedsiębiorca nabywa usługę prenumeraty czasopism obejmującą okres od stycznia do grudnia 2023 r. Otrzymuje fakturę dokumentującą tę usługę oraz ujmuje ją w księgach rachunkowych w listopadzie 2022 r., natomiast dokonał zapłaty za tę usługę w grudniu 2022 r. W którym momencie przedsiębiorca powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatek? więcej »
 • 13.11.2023
  Aparat słuchowy nie może być kosztem podatkowym firmy
  Do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej nie można zaliczyć wydatków osobistych, tj. m.in. takich, których poniesienie spowodowane jest wyłącznie stanem zdrowia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Podstawowym celem poniesienia takich wydatków jest bowiem poprawa stanu zdrowia, bądź jakości życia podatnika, a nie osiągnięcie przychodu. więcej »
 • 03.11.2023
  Catering dla pracowników jako koszt podatkowy
  Spółka nabywa usługi cateringowe dla swoich pracowników. Posiłki opisane imieniem i nazwiskiem zamawiającego są dowożone bezpośrednio do siedziby spółki i przez nią opłacane. Skorzystanie z tego programu jest dobrowolne. Czy koszty zakupu na rzecz pracowników usług cateringowych będą dla spółki kosztem uzyskania przychodów? więcej »
 • 03.11.2023
  Ewidencjonowanie kosztów ogrzewania przy prowadzeniu działalności w mieszkaniu
  Wydatki poniesione na ogrzewanie firmy prowadzonej we własnym mieszkaniu mogą być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wydatek musi być jednak prawidłowo udokumentowany oraz rozliczony w wysokości adekwatnej do powierzchni, jaka jest przeznaczona na prowadzenie firmy. więcej »
 • 02.11.2023
  Zakup konsoli do gier dla pracowników w kosztach firmy
  Spółka umożliwia integrację pracowników / współpracowników m.in. poprzez wspólną grę na konsoli do gier w strefie relaksu, która jest dostępna zarówno w godzinach pracy (korzystanie w przerwach), a także poza godzinami pracy - w przypadku wydarzeń integracyjnych organizowanych na terenie biura. Czy wydatek na zakup konsoli do gier komputerowych do strefy relaksacyjno-integracyjnej stanowić koszt uzyskania przychodu spółki? więcej »
 • 30.10.2023
  Owoce i warzywa dla pracowników mogą być kosztem firmy
  Spółka planuje zagwarantować pracownikom i współpracownikom stały dostęp do zdrowych przekąsek w postaci owoców i warzyw (finansowanych ze środków obrotowych). W tym celu nawiąże współpracę z kontrahentami, którzy będą regularnie dostarczać owoce i warzywa do biura spółki. Z założenia owoce i warzywa będę dostępne do czasu każdorazowego wyczerpania dostawy. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? więcej »
 • 19.10.2023
  Najem lokalu a podatek od nieruchomości
  Przedsiębiorcy, którzy wynajmują lokale na cele swojej działalności mogą zaliczać w koszty uzyskania przychodów czynsz najmu i wydatki związane z eksploatacją lokalu. Często też ponoszą ekonomiczny ciężar podatku od nieruchomości. Czy taki wydatek również może być kosztem? więcej »
 • 18.10.2023
  Zlikwidowane towary w kosztach podatkowych
  Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione wydatki w związku z wycofaniem z obrotu wadliwych towarów w wysokości stanowiącej wartość zlikwidowanych towarów wskazaną w protokole likwidacyjnym - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 02.10.2023
  Składki ZUS i wpłaty na PPK od wynagrodzeń członków rady nadzorczej jako koszt spółki
  Czy wydatki ponoszone przez spółkę, odpowiadające wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wpłat na PPK finansowanych ze środków spółki od wynagrodzeń członków rady nadzorczej stanowią koszt uzyskania przychodu spółki? więcej »
 • 28.09.2023
  Usługi świadczone przez wspólników w kosztach spółki
  Wydatki związane ze świadczeniem usług przez zleceniobiorców, którzy będą udziałowcami spółki i nie będą członkami zarządu, jako służące generowaniu po stronie spółki przychodów podatkowych mogą stanowić koszty podatkowe, pod warunkiem należytego ich udokumentowania. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY