Opodatkowanie prezentów i innych świadczeń dla emerytów i rencistów

Przejście pracownika na emeryturę lub rentę to często ten moment, w którym pracodawcy wręczają mu pamiątkowy prezent. W niektórych zakładach pracy istnieje także miły zwyczaj obdarowywania emerytów lub rencistów, którzy byli kiedyś ich pracownikami, z okazji np. świąt. Ponadto, osoby te niekiedy mogą liczyć również na dofinansowanie letniego wypoczynku, kosztów leczenia itp. Wszystkie te formy podziękowania za pracę czy też wsparcia mogą pod pewnymi warunkami korzystać ze zwolnień od podatku przewidzianych w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT).

Świadczenie dla emeryta i rencisty a źródło przychodów

Źródłem przychodów analizowanych świadczeń otrzymanych przez emeryta lub rencistę są tzw. inne przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Należy tu bowiem zaliczyć wszelkie przysporzenia majątkowe, które mają wymierną wartość finansową, a nie mieszczą się w pozostałych kategoriach przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o PIT.

Zwolnienie od opodatkowania świadczeń dla emerytów i rencistów

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Warto podkreślić, że – w odróżnieniu od zwolnienia, skierowanego do obecnych pracowników, które dotyczy jedynie świadczeń rzeczowych i pieniężnych, finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń społecznych oraz jest ograniczone do kwoty 380 zł – w odniesieniu do emerytów i rencistów, mogą być one zakupione również ze środków obrotowych byłego pracodawcy. Ponadto świadczenie to może być spełnione w dowolnej formie. Oznacza to, że emeryt lub rencista może otrzymać świadczenie w postaci:

  • usługi, np. wycieczki,
  • nagrody rzeczowej, w tym także bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi,
  • pieniężnej.

Zwolnienie od opodatkowania zapomóg losowych

W art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT jest przewidziane zwolnienie od podatku zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzek...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »