Webinar: Delegowanie pracowników za granicę

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
prezentację do szkolenia;
certyfikat szkoleniowy.

Udział w sesji pytań i odpowiedzi on-line za dopłatą: 200 zł netto

dostępność: towar dostępny

Cena: 356.70 zł
(290 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

W ostatnich latach wielokrotnie zmieniano zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do UE; pracownikom należy zapewnić wyższe niż do tej pory wynagrodzenia a w przypadku delegowania długookresowego stosować wszystkie przepisy miejscowego prawa pracy. Regulacje te mają również zastosowanie do obywateli UE pracujących w Polsce. Te regulacje wciąż budzą szereg wątpliwości, szczególnie w zakresie wynagrodzeń pracowników delegowanych i różnić pomiędzy delegowaniem krótko- i długoterminowym.

Dodatkowo - obowiązuje tzw. Pakiet mobilności, który zmienia zasady rozliczania podróży międzynarodowych kierowców.

Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi obowiązująca już Konwencja MLI i likwidacja ulgi abolicyjnej.

Ponadto na wysokość podatków pracowników delegowanych mają wpływ zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski ład.

W związku z licznymi zmodyfikowanymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Webinar "Delegowanie pracowników za granicę" ma na celu praktycznie przygotować Państwa do tego by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.

Trener:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Jest autorem wielu książek napisanych dla wydawnictwa Infor, Ekspert księgowy, Difin i wielu innych. Prowadził szkolenia m.in. dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Orlen, Unilever, Deloitte, Polimex Mostostal. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice
 2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej
 • Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik
 • Dyrektywa 2018/957 - wprowadzająca do dyrektywy 96/71 zasadę "taka sama płaca za taką samą pracę"
  • Zmiana warunków delegowania
  • Podróż służbowa a delegowanie
  • Różnice między pojęciami "wynagrodzenie" a "stawka minimalna"
  • Delegowanie krótko i długoterminowe
 • Podróże międzynarodowe kierowców - pakiet mobilności
 • Delegowanie obywateli państw trzecich do krajów UE
 • Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE i przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 
 1. Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę
 • Podróż służbowa - diety i inne świadczenia
 • Zakwaterowanie - kontrowersje związane z ustaleniem, czy stanowi ono przychód dla pracownika, czy nie, najnowsze orzeczenia sądów
 • Dodatek za rozłąkę
 • Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
 • Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych
 1. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Miejsce zamieszkania
 • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych - czyli nie tylko 183 dni
  • Obowiązki płatnika: zaprzestanie poboru zaliczek, stosowanie ulg (30% diety, ulga dla młodych), obowiązki w państwie wykonywania pracy
  • Obowiązki pracownika: zeznania roczne, rozliczenia w państwie wykonywania pracy
 • Zasady dotyczące opodatkowania zleceniobiorców
 • Konwencja MLI - znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek
 2. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami
 • Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej
 • Zasady koordynacji
 • Pracownicy delegowani - zasady uzyskiwania formularzy A-1
 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
 • Ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m.in. umowa z Ukrainą)
 • Ustalanie podstawy do składek ubezpieczeniowych pracowników pracujących za granicą
 1. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą
 • Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT-11
 • Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote
 1. Metody unikania podwójnego opodatkowania
 • Metoda wyłączenia z progresją
 • Metoda odliczenia proporcjonalnego - ulga abolicyjna i jej likwidacja od 2021 roku
 • Konwencja MLI - w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?
 1. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa
 • Odliczenie diet
 • Koszty uzyskania przychodu
Webinar składa się z wykładu teoretycznego, dostępnego w postaci nagrania on-line oraz prezentacji omawianej w trakcie wykładu.

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia udostępnienia. Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun webinaru prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Nagranie szkolenia składa się z 4 części o następującej długości (min.):
1. 52:05
2. 1:07:45
3. 1:14:27
4. 47:03

Całkowity czas szkolenia bez przerw: ok. 3 godz. 40  minut

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz

Istnieje możliwość dokupienia udziału w sesji pytań i odpowiedzi, na żywo, w terminie ustalonym z organizatorem, w cenie 200 zł netto.

Do udziału w sesji pytań i odpowiedzi potrzebna jest przeglądarka internetowa i połączenie z internetem. W trakcie sesji Trener szkolenia, widoczny i słyszany dla wszystkich Uczestników, odpowiada na wszystkie pytania, które zostaną zadane w trakcie trwania sesji za pomocą czatu, dostępnego dla wszystkich zalogowanych Uczestników.

Czas sesji pytań i odpowiedzi jest nielimitowany, sesja trwa aż do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników, związane z przedmiotem szkolenia.

Uczestnicy zachowują anonimowość, nie jest dostępny obraz z ich kamer ani dźwięk z ich mikrofonów (pytania zadawane są za pomocą czatu tekstowego).

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi obecny jest moderator działu szkoleń www.podatki.biz, którego zadaniem jest pomoc w przypadku problemów technicznych i koordynowanie przerw, jeśli okażą się konieczne.

Login i hasło oraz informacje dotyczące sesji pytań i odpowiedzi przesyłane są indywidualnie do Uczestników po zapisaniu się przez nich do konkretnej sesji pytań i odpowiedzi. 

W przypadku chęci udziału w sesji pytań i odpowiedzi prosimy o list do opiekuna webinaru. 

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy webinar podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl